Hopp til hovedinnhold

Menneskerettigheter i Algerie

Gjestfrihetens kunster får besøk av eksilforfatteren Salem Zenia fra Algerie. Nord-sør-biblioteket veileder til informasjon om forfatterens hjemland og menneskerettigheter.

Historie

Algerie sin nyere historie har vært preget av vold. Landets kamp for uavhengighet var et av de mest blodige og kompliserte oppgjørene noen koloni hadde med sine tidligere koloniherrer (Frankrike). Tortur og terrorisme ble brukt av begge sider. Det antas at over en million mennesker mistet livet i Algerie krigen(1954-1962).

Likevel var utgangspunktet godt for den nye staten. Algerie hadde ambisjoner om å bli et ledende land blant de forhenværende koloniene, men mer krig og vold ventet. I 1992 vant islamistene (FIS) et demokratisk valg. Myndighetene og militæret underkjente valget, partiet ble forbudt, og det oppstod en borgerkriglignende situasjon med grusomme terrorhandlinger og overgrep fra begge sider.

I 2002 var de fleste islamske geriljagruppene nedkjempet. I 2007 var terrorisme igjen et voksende problem, med flere blodige angrep hvor angivelig al-qaida har vært involvert. De militante islamistene retter volden både mot staten og personer som arbeider for en demokratisk og sekulær stat.

Se lenkene for mer informasjon

Menneskerettigheter

Situasjonen for menneskerettigheter i landet er sterkt preget av det klima som oppstod under borgerkrigen, hvor militæret og sikkerhetspolitiet i stor grad kunne ta seg til rette og rettsvesen gjerne tok tvilsomme snarveier. Landet har avholdt flere valg etter 2002, men myndighetene slår hardt ned på regimekritikk, og trusler mot statens legitimitet og den politiske eliten sin posisjon.

Det er ikke bare islamister som får føle myndighetenes manglende respekt for menneskerettigheter og ytringsfrihet, også religiøse og etniske grupper som Berbere, menneskerettighetsaktivister, fattige og arbeidere som kjemper for bedre kår møter et brutalt politi og et rettsvesen med liten forståelse for juridiske spissfindigheter og universelt anerkjent menneskerettigheter.

Se lenkene for mer informasjon

Berbere

Selv om det er Islamister og terrorisme som utgjør den største utfordringen for den Algeriske staten, så respekterer de heller ikke menneskerettigheter og særlig ytringsfriheten når de skal takle Berber minoriteten. Særlig er problemene knyttet til hvordan de håndterer opposisjonen og de økte kravene om kulturell anerkjennelse og rettigheter i Kabyla regionen hvor Berbere utgjør 97% av befolkningen.

Se lenkene for mer informasjon

 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=26bb2c66-cb2c-4173-ad10-83653daeea9e

Google+