Hopp til hovedinnhold

Jordskjelvet i Haiti

Jordskjelvet på Haiti er en av verdens dødligste naturkatasrofer, men at følgene av et jordskjelv på Haiti blir så tragiske er ikke bare naturlig.

Jordskjelvet på Haiti var kraftig, og senteret for skjelvet var nært befolkningstette områder. Men likevel døde uforholdsmessig mange av jordskjelvet. Selv om jordskjelv er naturkatastrofer, og vi gjerne tenker at de rammer tilfeldig og likt er ikke det tilfelle. Fattigdom er en viktig forklaring for hvor alvorlig resultatet av et skjelv blir, og hvordan en klarer å takle følgene. Lidelsene naturkatastrofer resulterer i er ikke bare avhengig av naturens luner. De henger nøye sammen med fattigdom og de store forskjellene i verden. Milliarder av mennesker lever ekstremt utsatt til for naturkatastrofer og klimaendringer, og Haiti er dessverre et godt eksempel.

Geologisk og statistisk var det ikke uventet at et kraftig jordskjelv før eller siden ville ramme Haiti, likevel blir det ikke tatt forholdsregler som monner. Hverken nasjonale myndigheter eller internasjonale aktører ser seg råd til å gjennomføre sikkerhetstiltak. Millioner av mennesker bodde og bor i en dødsfelle.

 

Hvorfor så mange døde på Haiti

 

 

Jordskjelvet på Haiti

 

 

Nyheter om Haiti og jordksjelvet

 

 

Bakgrunnsinformasjon om Haiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+