Hopp til hovedinnhold

Globalhistorie: Spørsmål og svar

Globalhistorie: Spørsmål og svar

En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteket på spørsmål om internasjonal historie. 

 • Hvorfor og hvordan ble Sør-afrika kolonisert?
  Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt?
 • Avkolonisering
  Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet?
 • Imperialisme og kolonialisme?
  Jeg skal drøfte forutsetninger, drivkrefter, årsaker og konsekvenser til imperialismen og kolonisering? 
 • Hva var drivkreftene bak imperialismen?
  Det var først og fremst ulike økonomiske forhold som var årsaken til imperialismen, men flere andre drivkrefter bidro også til stormaktenes kolonisering.
 • Hvilke områder ble kolonisert?
  De fleste områder i Afrika, Amerika og Asia ble kolonisert eller lagt under de vestlige kolonimaktene sin innflytelse i ulike perioder. 
 • Spill om kolonisering og imperialisme?
  Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?
 • India som koloni?
  Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre? 
 • Avkolonisering i India
  Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat?
 • Hvorfor ble India kolonisert ?
  Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt inntrykk, alt etter hvilke kilder en leser. 
 • Kina som koloni
  Kolonitiden i Kina var mer preget av at kolonimaktene i vesten dikterte handelsbetingelsene med Kina, og handelskriger, enn erobring av store områder. 
 • Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
  På slutten av 1800-tallet ble koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større, og ny teknologi og viten gjorde det lettere å administrere og kontrollere områder i innlandet.
 • Koloniseringen av Afrika?
  Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt kulturelle konsekvenser. Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika?  
 • Koloniseringen av Kongo
  De første europeerne i Kongo var portugisiske sjøfarere . I 1483 satte Diogo Cão det portugisiske flagget ved utløpet til elven Kongo. Det ble raskt opprettet handelsforbindelser og slaver ble snart den dominerende handelsvaren. 
 • Kolonien Rhodesia?
  Hvordan ble kolonien styrt, foregikk råvareutnyttingen ved frivillighet fra innbyggerne? Og flere andre spørsmål om Rhodesia.
 • Tanzania som koloni?
  Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden? 
 • Imperialismen og Etiopia?
  En snakker gjerne om en imperialistisk epoke i verden fra omkring 1870 til midten av nittenhundre tallet. Etiopia og Liberia var de eneste afrikanske landene som ikke ble kolonisert i denne perioden, men imperialismen satte likevel sitt preg på Etiopia
 • Nigeria og kolonitiden?
  Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria?
 • Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar en dansk-norsk koloni i India?
  Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?
Google+