Hopp til hovedinnhold

Det digitale nord-sør skillet

Mer enn 50 % av befolkningen er internettbrukere i Norge, 1,4 % i Afrika og bare 0,1 % i Kongo.

Presenteres statistikken på en annen måte oppdager vi at antall brukere har steget med 90% i løpet av 2 år i Afrika og 8% i Norge. Aldri har ny teknologi spredd seg så raskt. Det tok radiosendere 38 år å nå et publikum på 50 millioner, TV 13 år, og internett bare 4 år.

Er IKT et gode eller en byrde for utviklingsland, og verdens fattige regioner? Noen legger vekt på at ny teknologi er så ulikt fordelt, at det bare bidrar til å øke forskjellene. Andre ser på IKT som en mulighet for fattige land å hoppe over mange steg på utviklingsstigen. · Les mer i artikkelen: Det digitale nord-sør skillet

 

Lenker til informasjon på norsk om det digitale nord-sør skillet:

 

 

Fakta

Internettbrukere pr. 100 Innb. 2005

USA

66

Norge

59

Sør-Afrika

11

Niger

0,21

Kilde ITU: Se hele tabellen her

Google+