Hopp til hovedinnhold

Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg

Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg

Hva er forskjellen på valgsystem basert på flertallsprinsippet og forholdstallsprinsippet? Hva er de positive og negative sidene med disse systemene? Hvilke valgordninger har ulike land.

Flertallsprinsippet, eller flertallsvalg, er et valgsystem hvor kandidaten eller partiet som får alle stemmene i en valgkrets får mandatet, eller alle representantene.  Slike valgsystemer har ofte enmannskretser.

I et forholdstallsvalg får partiene flere mandater eller representanter fra valgkretsen proporsjonalt med antall stemmer partiet får. Det er svært få land som har hele landet som en valgkrets, men i Nederland og Israel finner en slike valgsystemer.

Flertallsvalg

Et valgsystem med flertallsvalg vil være en fordel for de største partiene og partier med sterk regional forankring. Normalt har dette bidratt til at nasjonalforsamlingen blir dominert av to partier, og at et parti ofte får flertall i nasjonalforsamlingen. I et parlamentarisk system fører det til en styringsdyktig regjering som effektivt kan få gjennom budsjetter og lovforslag. Men til gjengjeld blir nasjonalsamlingen lite representativt i forhold til folkets stemmer.  Et parti kan få mange stemmer, men likevel ikke vinne noen enkeltkretser. i Storbritannia har en et slikt system. Etter valget i 2017 hadde ingen partier flertall alene i underhuset, det er ganske uvanlig. I Storbritannia har det også gitt slike utslag som at etter valget i 2015 fikk UKIP  12,5  % av stemmene og en representant i underhuset. Det skotske Nasjonalist partiet fikk 4,7 % av stemmene, men 56 representanter. De konservative fikk 37 % av stemmene, men over 50 % av representantene.   

En finner dette systemet i mange av Storbritannia sine tidligere kolonier, blant annet i verdens største demokrati, India .USA er et annet land med et lignende system. Det førte til at president Trump ble valgt til president av valgmennene, selv om han ikke flest stemmer i hele USA, han vant ikke "the popular vote".  I Frankrike har de også flertallskretser, men der må vinneren ha absolutt flertall. Det betyr at at det blir omvalg mellom de to kandidatene med flest stemmer om ingen fikk over 50 % av stemmene i første valgomgang.

Resultatet av et system med flertallsvalg kan bli langt fra idealet om en velger, en stemme.

Forholdstallsvalg

Det blir ikke resultatet i Nederland eller Israel, som har hele landet som en valgkrets med forholdstallsvalg. Til gjengjeld blir det alltid koalisjonsregjeringer i et slikt system. Det skal mye til at et parti får mer enn 50 % av stemmen, særlig når valgsystemet legger til rette fore en rik partiflora. I Israel har de en sperregrense på 3,25 % som forhindrer at de aller minste partiene blir representert i nasjonalforsamlingen, men i Nederland er det ingen sperregrense og systemet ansees som det mest representative i verden. 

De fleste land prøver å vekte disse positive og negative sidene med å finne en mellom vei. I Norge har vi forholdstallsvalg, hvor hvert fylke er en valgkrets. I tillegg har vi utjevningsmandater som bidrar til at antall representanter i nasjonalforsamlingen står i forhold til partiets oppslutning nasjonalt. På den andre siden har vi også en sperregrense på 4 % for å få ta del i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene.  I Norge er det ikke bare folketallet til en valgkrets, eller fylke, som avgjør hvor mange representanter kretsen får, men også areal. Det betyr at det blir flere stemmer bak en representant fra Oslo enn i Finnmark. 

I mange demokratier er det også viktig å tenke at representantene ikke bare representerer partiet, men også regionen eller valgkretsen de er valgt fra. Det kan være viktig at nasjonalforsamlingen har representerer hele landet. Den regionale tilhørigheten var ofte av større betydning når demokratiet ble etablert, og er bakgrunnen for mange av valgsystemene vi finner i dag.

Valgordninger i ulike land 

Det finnes et rikt mangfold av ulike valgordninger i verden. Om de har flertallsvalg eller forholdstallsvalg er et viktig skille. I wikipedia artikkelen nedenfor finne du en oversikt med ulike land sine forskjellige valgsystemer.

Fant du det du lette etter

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Takk for tilbakemeldingen!

Vi svarer ikke på henvendelser her, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre!

Google+