Hopp til hovedinnhold

Synet på kvinner i islam og kristendom

Likestilling, kjønn, religion, islam, kristendom

Jeg har fått i oppgave å sammenlign synet på kvinner i islam med synet på kvinner i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen linker om dette.

Kvinnesyn i de ulike religionene

Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom er forskjellig innenfor ulike miljøer og retninger. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen, og ikke minst er kultur og samfunnet ellers viktig for hvordan en ”bruker” religionen. Kvinners rolle på landsbygda i Pakistan er for eksempel svært ulik det en kan finne i Istanbul. På nettsidene nedenfor finner du mer informasjon om kjønnsroller i ulike religioner.

Lenker:

Google+