Hopp til hovedinnhold

Svibruk og nomadisk fedrift?

Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende?

Svedjebruk

Svedjebruk

Ved svibruk eller svedjebruk brenner en av et område, ofte skog, for så å bruke dette til jordbruk. Dette gir en svært fruktbar og næringsrikt jordsmonn, men må som oftest ligge brakk etter en avling. Dette fører til at nye områder må brennes og avles neste år. Et slikt jordbruk kan føre til en nomadisk tilværelse. Svedjebruk var vanlig i de fleste områder tidligere, men en finner det nå først og fremst i skog/jungel områder i Sørøst-Asia og Sør-Amerika:

Her er noen generelle artikler om svibruk på norsk og engelsk:

Nomadisk fedrift

Nomadisk fedrift er ofte knyttet til områder med skrint jordsmonn (tundra, stepper og ørken). En må flytte på seg for å tilpasse og utnytte de natur og beite ressursene som finnes i området. Her er artikler fra Wikipedia og Store norske leksikon:

E-bøker fra Bokhylla

Google+