Hopp til hovedinnhold

Sudans historie

Kan dere finne informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni?

Arkivfoto: Library of Congress

Sudan har siden de ble en selvstendig stat i 1956 vært preget av interne konflikter og borgerkriger. I 2011 ble landet delt i Sudan og Sør-Sudan. For å forstå bakgrunnen for disse konfliktene er det viktig å kjenne til Sudan sin historie.

Folkevandringer og nomader

Sudan ligger på grensen av et ørkenområde, det sørlige Sahara. Området har i stor grad vært bosatt av nomader og preget av folkevandringer. Mange ulike etniske og kulturelle grupper har kommet i kontakt med hverandre i regionen, og ikke noe land i Afrika har flere ulike folkegrupper enn Sudan. Det kulturelle skillet mellom det arabiske Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara finner du på mange måter i Sudan.

Sudan som Koloni

Det går en tråd fra konfliktene i dag til historiske folkevandringer og Egypts innflytelse, med periodevis herredøme i nord og militære ekspedisjoner i sør i gjennom mange århundre. Kolonitiden under det Ottomanske rike og senere Storbritannia bygget også opp om konflikten mellom nord og sør, mellom arabere og afrikanere. At området som nå er Sudan ble en stat etter uavhengigheten fra Englands kolonistyre førte straks til opprør i sør, og senere løsrivelse og et selvstendig Sør-Sudan. Internt i Sudan og Sør-Sudan finnes det mange ulike etniske grupper. Statene og særlig den nye staten Sør-Sudan har svake politiske og statlige institusjoner. Det har gjort landet svært sårbart for ledere som kjemper om makt og bruker etnisitet og stamme identitet for å mobilisere støtte.

Google+