Hopp til hovedinnhold

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Det Russiske imperiet

Svaret på spørsmålet avhenger i stor grad av hvilken tidsperiode du har fokus på. Ut i fra spørsmålet ditt antar jeg at det er perioden som gjerne kalles "new imperialism" (1870 - 1914) som er mest aktuelt

Amerikansk og Russisk imperialisme og kolonisering

Før denne perioden var både Russland og USA var opptatt av å kolonisere sine nærområdene og store deler av det som i dag ligger innenfor grensene til landene ble på mange måter kolonisert. I motsetning til de europeiske landene grenset de til områder som var "koloniserbare".  Landene som vi kjenner i dag er på mange måter skapt av kolonisering. I 1866 var det Russiske imperiet på sitt største, og i geografisk utstrekning et av de største imperier i verdenshistorien. I USA ble indianerne fortrengt for å gjøre plass til nybyggere.

På slutten av 1800-tallet har landene utenrikspolitiske ambisjoner som ligner mer på europeisk imperialisme i motivasjon og til dels forutsetninger, men at det også er en del som skiller dem. Kanskje særlig den russiske imperialismen. Russland var i mindre grad industrialisert enn de andre stormaktene og de hadde kanskje et enda større regionalt fokus en den amerikanske imperialismen i denne perioden, og oppmerksomheten var først og fremst rettet mot grenseområdene til Russland.

 

E-bok fra bokhylla

Aschehougs verdenshistorie: Vesten erobrer verden 1870 - 1914 

 

Se også svar på

Google+