Hopp til hovedinnhold

Konflikten i Sør-Kinahavet

Konflikten i Sør-Kinahavet

Hvorfor er det konflikt i Sør-Kinahavet? Hvilke land er involvert, og hva er de uenige om? 

Uenighet om havområder i Sør-Kinahavet

Det er sju land som har motstridende krav på øyer, skjær og havområder i Sør-Kinahavet. Områdene inneholder store fiske ressurser, og en antar også at det er store verdier i havområdet i form av olje og gass. Sør-Kinahavet er også en av de mest trafikkerte sjøveien i verden.

I  tillegg er øyene i området av stor militær strategisk betydning for Kina. Gjennom å kontrollere området militært kan de de styrke sin rolle som en stormakt i stillhaveområdet og i større grad utfordre USA

Landene som er involvert i konflikten er Brunei, Kina, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Taiwan og Vietnam.

9 punkt-linjen

Foruten landene som har motstridene krav er også USA en viktig aktør i konflikten. De ønsker å sikre navigasjonsfrihet i det de mener er internasjonalt farvann, og har stor mistro til den kinesisk ekspansjonen og militariseringen av øyene i området. USA er også tradisjonelt allierte med noen av landene som har territoriale krav i konflikt med Kina sin såkalte 9 punkts linje. En grenselinje som definerer Kinas territoriale krav i Sør-Kinahavet, med opprinnelse fra den Kinesiske republikken (1912-1949)

Les mer

Havrett og historiske hevd i Sør-Kinahavet

Kina sin 9 punkt linje blir begrunnet med områder Kina skal ha hatt kontroll over så langt tilbake som år 100 e.kr. Deler av linjen strekker seg svært lang sør fra det kinesiske fastlandet, og godt innenfor det som normalt ansees som andre land sin økonomiske sone (200 nautiske mil)  og en internasjonal domstol har avvist kravet til Kina. 

Det finnes retningslinjer i havrettskonvensjonen for å avgjøre tvister om territorium på havet. I dette tilfellet legger Kina også til grunn historiske argumenter, , for å  styrke sine krav til øygruppene i området. Her kan du lese om hvordan havretten er avgjørende for Norges maritime grenser.

Områder det strides om

551px-South_China_Sea_claims_map_Voice_of_America

  • Paraceløyene og Vietnam sin territorial grense: Kina, Vietnam og Taiwan gjør krav på øyene og havområder langs hele Vietnam sin kystlinje. Det har vært flere episoder mellom Vietnam og Kina. Kina har bygget ut baser på flere av øyene, blant annet på Woody Island (bildet over).
  • Scarborough Reef: Blir gjort krav på av Filippinene og Kina. Kina gjør krav på havområder helt opp til Filippinene sitt territorialområde.
  • Spratly-øyene: Kina gjør hevd på hele området, og flere andre gjør krav på deler av øygruppen,  
  • Havområdet nord for Natuna Island: Indonesiske øy, med kinesiske krav i det nærliggende farvannet.
  • James shoal: Ligger innenfor Malaysia sin økonomiske sone, men også innenfor Kina sin 9 punkts grenser.  
  • Havområde nord for Borneo: Foruten Kina har både gjør både Brunei, Malysia, Indonesia og Taiwan krav på havområder her.
Google+