Hopp til hovedinnhold

Konflikten i Jemen

Konflikten i Jemen

Hvorfor er det borgerkrig? Hvorfor bomber Saudi Arabia, Jemen, og hvem er partene i krigen?

Saudi Arabia bomber deler Jemen fordi de støtter den avsatte presidenten i kampen mot Houthi militsen. Houthi er en sjia-gruppe fra nord-jemen som kontrollerer store deler av Jemen og er støttet av Iran. Det har vært uro i Jemen siden 2011 og krig siden 2015. Den humanitære situasjonen i landet er kritisk.

Bakgrunnen for borgerkrigen i  Jemen

I 1990 ble Jemen opprettet etter at Nord- og Sør-Jemen ble forent i 1990. Før landene ble forent hadde det vært borgerkrig i Nord-jemen og voldelige konflikter i Sør-jemen, samt krig mellom landene. Etter sammenslåingen ble det igjen borgerkrig i 1993, som i hovedsak var en konflikt mellom nord og sør.

President Ali Abdallah Saleh var president i Nord-jemen fra 1978, og fortsatte som president for Jemen helt til 2012. Hans regime var preget av  korrupsjon og undertrykkelse. Flere ganger i løpet av denne perioden har han vært i ferd med å trekke seg og overlate makten til andre, for så å ombestemme seg.

De gamle konfliktene kom også til å spille en rolle etter at den arabiske våren nådde Jemen i 2011. Det var omfattende protester mot presidenten og regjeringen. Etter å ha blitt alvorlig skadet i et attentat og fått sin maktbase svekket måtte Saleh gi fra seg makten og søke medisinsk behandling i utlandet (2011-12). Det ble innsatt en overgangsregjering med tidligere visepresident Hadi som president. 

Houthi-militsen hadde vært i konflikt med regjeringen og Saleh siden midten av 90-tallet og var sentrale i protestene i 2011. De var ikke fornøyde når de ble utelatt fra overgangsregjeringen. Ved hjelp av både militære midler og å mobilisere til store protester utnyttet de en sterkt svekket stat og en passiv regjeringshær til å ta makten i hovedstaden og store deler av landet i løpet av 2014 og 2015.

De gamle fiendene, tidligere president Saleh med sine støttespillere og Houthi-militsen fra Nord-Jemen, var i en periode allierte. I 2017 hadde Saleh kontakt med de forente arabiske emirater, og oppfordret til dialog. I desember 2017 ble han drept av Houthi-militsen.

Saudi Arabia og blant annet De forente arabiske emirater støtter Hadi og hans regjeringsstyrker som har et fotfeste i sørlige deler av Jemen. På slutten av 2017 oppstod det også interne kamper mellom styrker på regjeringssiden. Styrkene i sør er en pragmatisk koalisjon mellom regjeringsstyrker og regionale militser fra Sør-Jemen for å stoppe Houthi-militsen sin fremgang. Militsene er i stor grad separatister og ønsker et uavhengig Sør-Jemen. I tillegg støtter Saudi Arabia regjeringsstyrkene og Hadi, mens De forente arabiske emirater i større grad har støttet militsgruppene i sør. 

Krigen går svært hardt ut over sivilbefolkningen i Jemen, særlig i områdene kontrollert av Houthi-militsen. Det er ikke bare krigshandlinger og bomber som rammer dem, men det er også innført en meget omfattende blokade for å hindre at våpen og forsyninger fra Iran finner veien inn til Houthi-militsen. Det har ført til prekær mangel på vann, matvarer og medisiner, og nødhjelp har svært begrenset tilgang til området. Bombingen til Saudi Arabia har ført til store sivile tap. Etter at de brutale angrepene toppet seg med at en USA produsert laserstyrt bombe traff en skolebuss og drepte 40 barn og 11 voksne, har bombe regnet avtatt noe. Høsten 2019 var det fredssamtaler mellom partene, og den 13. desember 2019 ble det inngått en våpenhvile.

Partene i konflikten i Jemen

Houthi-militsen

Militsen er en etnisk og religiøs sjia-opprørsbevegelse som har tatt over store deler av Jemen, blant annet hovedstaden Sanna. Bakgrunnene for Houthi-opprøret, som startet allerede i 1994, hadde i utgangspunktet økonomiske motiver, men hadde også klare religiøse, etniske og regionale dimensjoner. Houthiene fra Nord-Jemen utnyttet kaoset og regimets svekkelse etter protestene som oppstod under den arabiske vårene i 2011. I allianse med stammer og styrker, lojale til presidenten som ble avsatt i 2011 (tidligere fiende), har de inntatt hovedstaden og store deler av landet. De kjemper mot regjeringsstyrker som fremdeles har et fotfeste i sørlige deler av landet, og en Saudi Arabisk ledet koalisjon som bomber områder kontrollert av Houthi-militsen. De blir også angrepet av Sunni-muslimske Jihad grupperinger som Al-Qaida og IS. 

Regjeringen og statsminister Hadi

Statsminister Hadi ble leder for en overgangsregjering etter at Saleh ble avsatt i 2011. Regjeringen flyktet fra Sanaa til Sør-Jemen og Aden etter maktovertakelsen i 2014. De kjemper mot Houthi-militsen med støtte fra først og fremst Saudi Arabia, men også andre stater på den arabiske halvøy. Storbritannia og USA er også regjeringens støttespillere. Mye tyder på at Hadi har liten populær støtte i Jemen, og oppslutningen om Hadi er også lunken hos allierte stammer som kjemper mot Houthiene. 

Seperatister i Sør-Jemen

Miltisen i Sør-Jemen har røtter tilbake til 1990 og borgerkrigen i 1994, de kjemper nå for å holde Houthiene ute i fra Sør-Jemen og Aden. De har også vært i kamper med Al-Qaida. De har vært allierte med regjeringsstyrkene til Hadi, men har også vært i åpen konflikt med dem i 2017 og 2018. Noen militser har fått støtte fra de Forente arabiske emirater.

Saudi Arabia og Iran

Jemen er blitt en arena for den regionale rivaliseringen mellom Saudi Arabia og Iran. Forholdet mellom Saudi Arabia og Iran har vært dårlig siden den Islamske revolusjonen i 1979. De har ulike økonomiske og politiske interesser som sammen med det religiøse skillet har gjort landene til hund og katt i Midtøsten. Sunni-muslimske Saudi Arabia og sjia-muslimske Iran har støttet motstandere i flere kriger i midt-østen, som i Syria, delvis Irak og ikke minst i Jemen. Iran har blitt beskyldt for å støtte Houthi-militsen helt siden 90-tallet.

USA og Storbritannia har støttet Saudi Arabia sitt engasjement med våpen, etterretning og opplæring.

Norge selger også våpen som kanskje blir brukt i konflikten.

IS og Al-Qaida

Al-Qaida har hatt fotfeste i Jemen i nesten 20 år, og de står bak flere terroraksjoner både i Jemen og mot USA og vestlige mål. Nå er den sjia-muslimske Houthi-militsen blitt et viktig mål. Borgerkrigen i Jemen har styrket Al-Qaida, som har dannet en mini stat i Sør-Jemen. Al-Qaida står kanskje sterkere i Jemen en noen annen plass akkurat nå. IS har også kastet seg over kaoset i Jemen og konkurrerer med Al-Qaida for å rekruttere til Jihad til kamp mot både regjering, Saudi Arabia og sjia-muslimene i Houthi-militsen.

Stammer i Jemen

Jemen er et ruralt samfunn og stammetilhørighet betyr svært mye for lojalitet og allianser. Støtte fra stamme ledere og koalisjoner med ulike stammer har vært avgjørende for å sitte med makten eller mobilisere til opprør. Mange mener at veien gjennom stammeledere også er sentral for å få til fred og stabilitet i landet.

Sivile i Jemen

De sivile i Jemen må betale en dyr pris for konflikten mellom de ulike militære grupperingene, regjeringen og andre staters engasjement i konflikten. Foruten bomber og våpen har blokaden av landet, som blir opprettholdt av Saudi Arabia og Jemen ført til at landet står over en sultkatastrofe og mangler medisiner.

Hvorfor er det krig i Jemen

  • Jemen har en svak stat hvor legitimitet lenge var basert på presidentens allianser og hans lojale sikkerhetsstyrker.
  • I Jemen står gjerne stamme identitet sterkere en nasjonal identitet. Ulik fordeling av makt og de knappe økonomiske godene som staten kan fordele fører fort til regional og etnisk misnøye med myndighetene.
  • Det eksisterer en religiøs og ideologisk skillelinje i landet mellom Sjia- og Sunni-muslimer. Et skille som faller sammen med andre skillelinjer som region og etnisitet.
  • Jemen er et av landene i verden med mest våpen pr. innbygger. Det finnes mange væpnede militser som kan mobiliseres, stort sett med utspring i de ulike stammene.
  • Rivaliserende internasjonale aktører har ulike interesser og støtter forskjellige grupper i landet. Det gjelder både stater som Saudi Arabia, Iran, USA og terrorgrupper som Al-Qaida og IS.
  • Se svar på Hvorfor blir det krig?

BBC dokumentar: Rise of the Houthies

Google+