Hopp til hovedinnhold

Kina som koloni

Kina som koloni

Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte?

Hei, me er to jenter frå ÅVGS som har historieframføring om Kinas kolonihistorie. Det einaste problemet er at det ikkje står mykje om dette i vår lærebok. Derfor lurer me på "Kva skjedde med Kina under kolonitida, og korleis deler vart koloniserte"?

Handelskriger og handelstasjoner

Kolonitiden i Kina var mer preget av at kolonimaktene i Vesten dikterte handelsbetingelsene med Kina, og handelskriger, enn erobring av store områder. Opiumskrigene og opiumshandelen er et eksempel. Britene brukte opium fra India for å kjøpe særlig te og porselen i Kina. Dette førte til store sosiale problemer og rusmisbruk i Kina. Handelen var forbudt i Kina, og de prøvde å oppretholde handelsforbudet. Det førte til opiumskrigen. Britene vant, og handelen kunne fortsette. Begrepet kanon båt diplomati skal ha sin opprinnelse fra hvordan bare tilstedeværelsen av marinefartøy ved havnene ofte var nok for at kolonimaktene kunne påtvinge Kina sine betingelser.  

Hvilke områder ble kolonisert

Hong Kong var et område som ble kolonisert av britene, Macao av portugiserne, ellers ble flere av de viktigste havnene nærmest styrt av fremmede makter eller handelsselskaper fra kolonimaktene.

I nord ekspanderte Russland, og erobret noen landområder. Etter hvert drev også Japan en aktiv imperialistisk politikk og la under seg store områder av Kina før og under 2. verdenskrig.

Kinas kolonihistorie

Nedenfor finner du mange kilder til kinesisk historie, det er særlig den siste delen av Qing-, eller mansju -dynastiet som er preget av forholdet til de vestlige stormaktene. Mens den kinesiske republikken måtte kjempe mot et Japan med imperialistiske ambisjoner.

Google+