Hopp til hovedinnhold

Internasjonal arbeidsdeling?

Internasjonal arbeidsdeling?

Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold?

Globalisering og internasjonal arbeidsdeling

Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i internasjonal handel og økonomisk globalisering. En spesialiserer produksjonen i et land, alt etter hva en er flinke og har mulighet til å produsere til en konkurransedyktig pris. Er de bedre til å produsere ris og lage billige klær i Kina enn Norge, så gjør de det i Kina, så kan en i Norge kjøpe disse produktene fra Kina med inntekter fra blant annet oljeproduksjon. Det finnes en teori om noe som kalles den komparative fordel som prøver å forklare dette forholdet.

Forurensning og internasjonal handel

Internasjonal arbeidsdeling fører til mer transport av varer, og er slik en belastning for miljøet. Det kan også føre til at produksjon som fører til forurensning blir flyttet til land som ikke har like strenge reguleringer knyttet til miljø som andre land. En ny type handel som har dukket opp er kjøp av CO2 kvoter. Ofte vil det være rike land som kjøper CO2 kvoter for å slippe å kutte sine CO2 utslipp som ofte er knyttet til industrien.

Arbeidsforhold

En side ved internasjonal arbeidsdeling er at produksjon, hvor billig arbeidskraft er viktig for å konkurrere på markedet og tjene penger for eierne, blir flyttet til områder hvor lønninger er lave. Her kan også krav og regler om arbeidsforhold være lite utviklet, arbeiderne har gjerne få rettigheter og er dårlig organisert. Det fører til flere arbeidsplasser med lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, et kappløp mot bunnen. Andre vil hevde at det vil føre til flere arbeidsplasser, og på langsikt bedre arbeidsbetingelser, for fattige i fattige land.

Mer Informasjon

Undervisningsopplegg

Den komparative fordel

Internasjonal arbeidsdeling er knyttet til teorien om den komparative fordel, og er kanskje det viktigste begrepet i teorier om internasjonal handel.

Økonomisk globalisering

Dårligere arbeidsforhold

Google+