Hopp til hovedinnhold

I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?

I tilfelle Norge handler med u-land, hvilke produkter blir importert til Norge? Hva står WTO for? Hva er det?

Handel

1) Norges handel med de fattigste landene?

De aller fattigste utviklingslandene (MUL) har tollfrihet for innførsel av varer til Norge, men det er likevel få varer fra disse landene som blir importert til Norge. MUL-landene er veldig fattige, og få av dem har noe særlig overskuddsproduksjon av varer som har et marked i Norge. Det er ikke bare toll som legger begrensninger på import. Det er også et regelverk knyttet til miljø og helse, og det er et regelverk som kan endre seg. Derfor er mange importører redde for å investere eller handle med MUL-landene fordi det kan oppstå problemer rundt disse betingelsene.

Norge importerer mindre fra sine hovedsamarbeidsland(bistand) enn USA og land i EU. I forhold til mengden har det vært betalt mindre toll og avgifter på import fra USA og EU enn de fattige landene. I følge SSB var ca 18% av importen i Norge fra utviklingsland i 2011. Norges handel med utviklingsland kan du lese mer om, og finne statistikk og fakta i lenkene under.

Bistandsaktuelt:

 

Statistisk sentralbyrå:

 

 

Regjeringen.no:

2) Hvilke produkter blir importert?

Norge importerer noen matvarer f.eks ris, kaffe, krydder og bananer fra U-land. Det er for det meste matvarer som ikke blir produsert i Norge, EU eller USA. Det blir importert råvarer i form av f.eks. gummi og metaller. Det blir også importert klær, leker og elektroniske varer særlig fra Asia. På side 19 i denne rapporten om hva Norge tjener på handel med u-land er en liste med produkter som blir importert: I-hjelpen 2007: Fra fattig til rik Flere rapporter: I-hjelpen

 

3) WTO?

WTO står for World Trade Organisation (Verdens handelsorganisasjon). Det er i denne organisasjonen en prøver å blir enige om regelverket for internasjonal handel, og som prøver å se til at reglene blir overholdt. Se også svaret på denne siden.
Du finner mer informasjon om organisasjonen på disse sidene:

Google+