Hopp til hovedinnhold

Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala?

Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala?

Er et av flere spørsmål om Guatemala du finner svar på her. USA sin innflytelse på Guatemala og antall flyktninger fra Guatemala er noen av de andre.

Hvorfor startet borgerkrigen?

Årsaken til at det oppstår en borgerkrig er kompliserte. For borgerkrigen i Guatemala er det kanskje viktig å ta hensyn til to faktorer for å forklare hvorfor borgerkrigen startet.

1) Ekstern årsak: Den kalde krigen mellom vest/USA og øst/Sovjet. USA var veldig opptatt av at sosialister ikke skulle få fotfeste i sin egen "bakgård", Mellom- og Latin-Amerika. Samtidig er det mektige eksterne krefter som har sterke økonomiske interesser i landet.
 2) Interne årsaker: Landene i Mellom-Amerika er preget av store forskjeller mellom fattige og rike, skjeve maktforhold og tradisjon for at myndighetene har stått for ekstrem maktmisbruk og korrupsjon. Slike forhold kan fort mobilisere store deler av opposisjonen til konflikt og voldelig kamp.

I Guatemala ble det i 1966 valgt en president som tilhørte venstresiden. Det vokste fram ulike høyre orienterte paramilitære grupper som fryktet at privilegiene til makteliten var truet, de lå i åpen kamp med den sosialistiske geriljaen. Senere, i 1974, kom høyresiden til makten igjen, og venstresiden ble undertrykt, opposisjonelle ble arrestert og drept. Det dukket opp flere venstre/sosialistiske geriljagrupper som kjempet mot myndighetene.

Hvem skrev under fredsavtalen?

Presidenten Alavaru Arzu og Rolando Morànte, lederen for opprørsgruppen Guatemalan Revolutionary National Unit skrev under fredsavtalen i 1996.

Hva slags innflytelse har USA og Spania hatt på Guatemala opp gjennom tidene?

USA har hatt stor innflytelse på Guatemala. På grunn av den kalde krigen og økonomiske interesser har USA vært sterkt involvert i Mellom-Amerika og Guatemala. I 1954 støttet de for eksempel et militærkupp i Guatemala fordi regjeringen innførte sosiale reformer og hadde planer om å nasjonalisere eiendommer til selskaper fra USA. I 1979 stoppet president Carter all militærhjelp til landet fordi bruddene på menneskerettigheter ble for brutale, og Israel ble den viktigste støttespilleren til den Guatemalanske hæren. De siste årene er det inngått frihandelsavtaler mellom Guatemala og USA.

Guatemala var spansk koloni fram til 1821. Språket er spansk og kultur og sosialt liv er sterkt påvirket av tiden som spansk koloni, men det er USA som har hatt størst innflytelse på økonomi og politikk de siste 150 årene.

Kom det mange Guatemalske flyktninger til Norge på 70-tallet, og i så fall hvorfor?

Det var mange Guatemalske flyktninger på 70-tallet, og svært mange på 80-tallet p.g.a. av en blodig borgerkrig. Myndighetene sto bak brutale overgrep mot befolkningen, særlig mot maya-indianere. Minst 200 000 mennesker ble drept, og over 500 000 ble drevet på flukt. De fleste var internt fordrevne eller flyktet til Mexico. Det var noen, men ikke mange som kom til Norge.

Noen tall på antall flyktninger fra statistisk sentralbyrå: 1970:8, 1980:22, 1986:28, 1987:30, 1988:38, 1989:40

 Hva slags rolle har geriljaen i spilt i Guatemala?

Geriljahærer har spilt en stor rolle i Guatemala, og det har eksistert ulike geriljahærer og paramilitære grupper både på venstre og høyre siden. I 1966 var regjeringen styrt av en venstre-sentrum orientert president. Det var da høyreorienterte paramilitære grupper som opererte mot myndighetene. Senere kom de konservative til makten, og drev sterk undertrykking av venstresiden. Da var det venstresiden og revolusjonære som opererte med geriljahærer og som i 1982 slo seg sammen til URNG.

Hvem har vært de mest kjente lederne i Guatemala opp gjennom tidene?

Àlvaro Colom Caballeros er nåværende president i Guatemala.

Noen tidligerer ledere har vært:
 Rafael Carrera 1844-1865
 Justo Rufino Barrios 1873-1885
 Jorge Ubico 1931 - 1944
 Juan Jose Arevalo 1944 - 1951
 Carlos Castillo 1954 - 1963
 Cesar Mendez 1966-1970
 Carlos Arena
 Marco Vinicio Cerezo Arevalo 1985 -1991
 Alvaro Arzu 1996 - 2000

Google+