Hopp til hovedinnhold

Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?

Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?

Vet du hvorfor landene i Mellom-Amerika og Karibia er utviklingsland?

Dette spørsmålet kan en forstå på to måter:

1) Hvorfor landene i Karibia og Mellom-Amerika defineres som utviklingsland?
 2) Hvorfor landene i Karibia og Mellom-Amerika er fattige og utviklingsland?
 Det siste har ikke et fasit svar.

1)  Defineres som utviklingsland
Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland på grunn av økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling.
  Verdensbanken:
 - Verdensbankens kategorisering av land
 - Hvordan klassifiserer Verdensbanken landene
  FN :
 - Rangering etter økonomi og sosial faktorer, Human Development Index
 ________________________________________________________________

2)  Er utviklingsland
Forstår vi spørsmålet på den siste måten kommer vi inn på feltet utviklingsteorier. Det er veldig mange teorier om hvorfor utviklingslandene ikke har opplevd en økonomisk vekst som i de industrialiserte landene, og det er stor uenighet mellom ekspertene. Selv om teoriene kan være svært ulike trenger de ikke å utelukke andre teorier. De kan alle forklare ulike aspekt med problemene for utviklingsland. I tillegg kan noen teorier ha større relevans for noen land enn andre. 

Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike landene utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig?

Andre legger vekt på at mange av de fattigste landene mangler et godt styresett. Her finner du korrupsjon og feilslått økonomisk politikk.

Mange teoretiker som har skrevet om Latin-Amerika har lagt stor vekt på det urettferdige handelsforholdet for råvarer, og den veldig skjeve fordelingen internt i Latin-Amerika, hvor overklassen ikke har vært interessert i velstand og utvikling for de fattigste. I mange land var de lenge mer opptatt av å legge forholdene til rette for internasjonale selskaper fra USA, så lenge de beholdt sine egne privilegier og profitt.

Google+