Hopp til hovedinnhold

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Hvordan har krigen i Afghanistan blitt utkjempet, og hvorfor er det krig der?

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Utgangspunktet for den nåværende konflikten i Afghanistan og USA sin invasjon i oktober 2001 er terrorangrepet mot USA 11/9 2001. Det daværende Taliban regimet i Afghanistan ønsket ikke å følge den rekken av krav som USA satte til dem, inkludert utlevering av Bin Laden og oppløsning av Al-Qaida som hadde hatt Afghanistan som en fristat i flere år.

Afghanistan har også vært preget av konflikt og krig i mange tiår før USA sin invasjon

Les mer om bakgrunnen for krigen i Afghanistan:

Hvordan blir krigen utkjempet?

Krigen i Afghanistan blir både utkjempet militært og sivilt. Vel så viktig som å vinne på slagmarken er det å bygge en stabil stat med legitimitet eller støtte hos befolkningen og lokale ledere, i alt fra små avsidesliggende landsbyer til hovedstaden Kabul. For opprørerne er det viktig å bryte ned støtten til denne staten. Det finnes et eget begrep eller en strategi som beskriver godt hvordan krigen i Afghanistan blir utkjempet, det er counterinsurgency. På norsk blir det omtrent anti-opprørskrig.

Militært

Militært har krigen vært preget av at det er et veldig asymmetrisk/ujevnt styrkeforhold. USA og deres allierte hadde ikke noe problem med å nedkjempe Taliban i den konvensjonelle krigføringen som fulgte invasjonen i 2001. Siden 2002/03 har Taliban ført en geriljakrig og en opprørskrig mot USA eller ISAF og den nye Afghanske regjeringen, som har vært langt vanskeligere å nedkjempe. De ønsker å svekke den politiske autoriteten og utmatte motstanderen, mens staten og NATO fører en «counterinsurgency» strategi.

En slik strategi innebærer at kampen ikke bare har en militær side, men også viktige sivile aspekt. På engelsk kan du lese mer om counterinsurgency  og insurgency i Wikipedia. For USA har denne typen krigføring nærmest blitt det vanlige. Allerede under Vietnamkrigen var det en sentral strategi, og counterinsurgency har vært viktig både i Irak og Afghanistan. Både Den amerikanske hæren og utenriksdepartementet har egne strategi manualer for counterinsurgency.

Politisk

Det er ikke bare de militære operasjonene som blir viktige for å vinne en slik kamp. Foruten sikkerhet er også økonomi og politikk viktig. I Afghanistan har det vært viktig å bygge opp kapasiteten til staten. Det blir viktig å vinne støtte i befolkningen og vende dem mot opprørerne (og motsatt for opprørerne). Staten, eller de nåværende myndighetene, må kunne tilby befolkningen trygghet, helsetjenester, utdanning og en fungerende infrastruktur. Karzai sin regjering har vært avhengig av utenlandsk bistand for å bygge opp slike tjenester for befolkningen. Myndighetene må gi ulike grupper i befolkningen (etniske og regioner) en følelse av at staten representerer dem og arbeider for dem. Opprørene vil prøve å bryte ned dette forholdet mellom staten og befolkningen.

Krigen i Afghanistan Foto Wikimedia commons

I Afghanistan har de fremmede styrkene i stor grad vært et tveegget sverd for Karzai regjeringen. Det har vært nødvendig militært men er ofte en belastning for intern støtte. Hendelser hvor utenlandske styrker brenner Koranen kan bli mye viktigere enn å vinne en kamp på slagmarken. Ikke er bare støtten i Afghanistan viktig, oppslutning om krigføringen i koalisjonslandene er også noe de krigførende partene må forholde seg til for å føre en vellykket strategi. I tillegg er nabolandet Pakistan en viktig aktør

Krigen kan få en annen karakter når NATO trekker de fleste av styrkene sine ut av Afghanistan innen 2014. Du kan lese mer om den afghanske hæren i disse artiklene fra BBC

15. april 2014 ble det avholdt valg i Afghanistan. Valget og situasjonen i Afghanistan før de utenlandske styrkene trakk seg ut var tema for URIX 19.03.2014

Google+