Hopp til hovedinnhold

Hvorfor er Guatemala fattig?

Hvorfor er Guatemala fattig?

Det er ganske komplisert å forklare hvorfor land er fattige. Det er kan være ulike årsaker, og det er ikke alltid ekspertene er enige om hva som er viktigst. Her er noen årsaker som kan forklare hvorfor Guatemala er fattig.

Koloni og utbytting

1) Guatemala har vært koloni. Selv om landet ble selvstendig i 1839 har utenlandske selskaper, særlig fra USA, hatt kontroll over mye av landet. De har gjerne vært alliert med en rik elite i Guatemala som har styrt landet. Derfor har mye verdier gått ut av landet, og det har vært lite investeringer i utdanning, helse, veier og industri og lignende. I 1954 støttet USA for eksempel et kupp mot regjeringen i Guatemala, fordi regjeringen i Guatemala prøvde å overføre verdier fra amerikanske selskaper til den Guatemalanske staten. 

Guatemala har vært et utviklingsland, og avhengig av å eksportere råvarer. Prisen på råvarer har stort sett falt i forhold til varer som blir produsert av i-land, varer som Guatemala må importere eller bytte til seg. I tillegg har landet hatt store utenlandske lån, som de har betalt mye renter på.

Krig og konflikt

3) I Guatemala var det mer eller mindre borgerkrig i 30 år, det er vanskelig å legge til rette for økonomisk vekst når forholdene er så ustabil.

Korrupsjon og dårlig styre

4) Guatemala er preget av dårlig styre, og store forskjeller mellom fattige og rike. I Guatemala har de rike som sitter med makt, og mange av de politiske lederne i landet, vært korrupte. De har vært mer opptatt av egen makt og rikdom enn landet og innbyggerne sin velferd og framtid.

Google+