Hopp til hovedinnhold

Hvorfor ble India kolonisert?

Hvorfor ble India kolonisert?

Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det?

Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt inntrykk, alt etter hvilke kilder en leser og hvilken periode en leser om. Var det en bevist erobrings-strategi av East India Company (Det Ostindiske kompaniet) og etter hvert Storbritannia, eller var det noe som "bare skjedde" fordi Mogulriket og de lokale fyrstedømmene gikk i oppløsning? Dermed bød muligheten seg for ambisiøse britiske ledere til å ta kontroll i områder som de mente ble preget av anarki. De måtte sikre lov og orden for å kunne drive handel i områdene.

 Viktige punkter for hvordan og hvorfor India ble koloni:

1) Mogulrikets oppløsning

2) Britisk ekspansjon og kolonisering av India 

I begynnelsen var målet til europeerne først og fremst å drive handel med India. Når Mogulriket og andre lokale fyrster ble svekket tok det britiske East India Company over territorium ved militærmakt eller allianser med lokale herskere. Andre ting som spilte inn for ekspansjonene til Britene var konkurransen i området om handel og kolonier med andre europeiske stormakter som Portugal, Nederland og Frankrike. Noen mente også at Storbritannia hadde et ansvar å spre den britiske sivilisasjonen, kristendom og lov og orden til India. 

Signalene fra London i det meste av denne perioden, som strakte seg over 200 år, var stort sett at en i India skulle drive med handel og inngå allianser og avtaler med lokale herskere, og ikke direkte ta kontroll over et stort territorium. Men i India var det ofte store personlige fordeler i form av rikdom, makt og prestisje for handelskompaniets- ,og etter hvert, den britiske staten sine utsendte og militære ledere ved å ekspandere og ta fysisk kontroll over større områder. En kunne ha individuelle fordeler av ekspansjonen, og det ble et naturlig utfall for menn med ambisjoner på vegne av seg selv eller Storbritannia når de strategiske mulighetene oppstod. Samtidig ble utgiftene stort sett dekket av statskassen og skattebetalere i England. 

På denne siden finner du mange lenker til informasjon om India og kolonitiden:

India som koloni?

Hvordan India ble Kolonisert

India ble kolonisert ved hjelp av en kombinasjon av militærmakt, avtaler og allianser. Les mer om det på disse sidene:

 På engelsk:

 Mange ser på slaget ved Plassey som begynnelsen på den britiske koloniseringen av India: 

Google+