Hopp til hovedinnhold

Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?

Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?

I 2015 ble det for første gang et regjeringsskifte i Nigeria etter et demokratisk valg. Politisk har landet vært preget av regionale skiller. De siste årene har Boko Haram satt sitt preg på nyhetsbildet fra Afrikas mest folkerike stat.  

Bakgrunnen for politikk i Nigeria

Innenfor grensene til det som ble Nigeria etter koloniseringen finnes det over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. I nord hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og innflytelse til at denne delen av Nigeria ble kristent. 

President valg 2011

Historisk var det tre grupper i området som ble Nigeria som hadde dominert og skapt tidlige afrikanske statsdannelser.  Hause-Fulani i nord, Igbo i sør-øst og Yoruba i sør-vest.  Når britene administrerte kolonien ble det også et klart administrativt skille som fulgte de eksiterende regionale og kulturelle skillene. Nigeria var på ingen måte en nasjonalstat når landet fikk sin uavhengighet. 

Det har vært en stor utfordring å holde landet samlet etter at Nigeria ble selvstendig i 1960. Samtidig har landet vært preget av omfattende korrupsjon. Landets store oljeressurser, og de store verdiene en kan få tilgang til enten ved å ha statsmakt, eller stå på de med makt sin side har ført til tøffe kamper om statsmakt i landet. Det har vært en blodig borgerkrig og utallige kupp. Etter 1999 har det politisk vært mer stabilt, med et noenlunde fungerende demokrati.  Helt fram til i dag hadde likevel aldri en sittende president tapt et valg.

Valg 2015

Ved valget i 2015 vant opposisjonskandidaten Buhari. Den nye presidenten er en tidligere militær diktator, muslimsk og fra Nord-Nigeria. Den sittende presidenten var kristen og fra sør. Ikke var det bare nytt at en utfordrer vant, den muslimske kandidaten og APC vant valget i mange regioner i sør som har et flertall av kristne.  Det illustreres av kartene som henholdvis er fra valget i 2011 og 2015.  Det er vanlig å anse et fredelige skifte av regjeringsmakt som et tegn på et fungerende demokratisk system. 

President valg 2015

Offisielt var forandring slagordet til opposisjonen. Økonomi,  oljeressurser og korrupsjon har stått sentralt i valgkampen, og begge partiene har kandidater fra ulike regioner, stammer og religion. Partiene har ikke offisielt en religiøse eller etnisk tilhørighet, det forhindrer konstitusjonen. Det har også vært normalt at president kandidaturet hos det normalt største partiet har rullert mellom en muslim og kristen, Goodluck Jonathan ignorerte dette ved å stille til nyvalg i 2011.  Det forhindrer ikke at religion og etnisitet blir brukt av kandidater og et sentralt tema for velgerne. Holdningen er gjerne at «Selv om jeg ikke ønsker å støtte en udugelig og korrupt kristen kandidat, stemmer jeg på han hvis alternativet er en muslimsk kandidat som ikke garanterer religionsfrihet». I 2015 ser det ut som en slik barrière er brutt. Det er fremdeles vanskelig å si hva dette har å si for Nigerias politiske framtid. Buhari sitt Opposisjonsparti APC vant også de fleste regionale valgene i 2015.

Boko Haram

En må ikke se på Boko Haram som en del av den mer generelle politiske konflikten.  Boko Haram er en væpnet bande uten folkelig støtte. Den muslimske opposisjonskandidaten har blitt utsatt for attentat forsøk av Boko Haram, og valgresultatet tyder på at Boko Haram sine aktiviteter ikke har ført til en styrking av den politiske skillelinjen mellom muslimer og kristne, sør og nord, i Nigeria.

 

Mer informasjon

Se også svar på 

Google+