Hopp til hovedinnhold

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Hvor høyt er utslippet av klimagasser på verdensbasis hvert år?

Det er ganske vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye menneskeskapte klimagasser som slippes ut i verden pr. år, så tallene er ganske omtrentlige. En kan også finne ulike tall alt etter hvilke kilder og metoder som er brukt.

CO 2 er den dominerende kilden, men det er også snakk om mange ulike gasser. Det er vanlig å regne dem om til CO2-ekvivalenter, slik at 1 tonn metan gass får samme mål som CO 2 i forhold hvilken effekt den har som klimagass.

World Resources Institute gjør et forsøk på å måle det totale utslippet av like gasser. De kommer fram til at det ble sluppet ut ca. 42 669 mega tonn CO2-ekvivalenter i 2010 (42 milliarder tonn). I 2004 estimerte FNs klimapanel dette tallet ca. 50 Giga tonn CO2-ekvivalenter pr. år. I rapporten fra 2014 operer de med innrapporterte utslippstall tall fra ulike land, disse tallene peker også på mindre utslipp de siste årene. Det har likevel aldri vært så stor vekst i CO2-innhold i atmosfæren som nå.  til kom  Den beste FNs-klimapanel (IPCC). I følge deres siste tilstands rapport fra 2007 var det totale menneskeskapte utslippet av av GHG (50 000 millioner tonn) i 2004. I 1980 var tallet 35,6. IPPC kommer med sin femte tilstandsrapport i 2013/2014.

Utslipp i Norge

I Norge finnes det gode modeller for å beregne utslipp hvert år, det gjelder ikke for alle land i verden. I følge tall fra SSB var utslippet 53,4 millioner tonn CO 2 ekvivalenter i 2011. Utslippet har steget med 5,8 % siden 1990, men minsket med 2,1 fra 2010. Målet er at Norge skal redusere tallet fra 1990 med 30 %. Norge hadde også satt seg som mål å redusere utslipp i 2012 med 9 % i forhold til 1990.

Google+