Hopp til hovedinnhold

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Hva er menneskerettigheter

For å finne et svar på dette spørsmålet må en først definere eller bestemme hva en mener med begrepet menneskerettigheter. Deretter må en gjøre en presis vurdering eller måling av brudd på menneskerettigheter på tvers av land. Begge deler er svært vanskelig. Menneskerettigheter er et omfattende begrep

Freedom House er en organisasjon som forsøker å lage en årlig rangering av hvordan stater forholder seg til menneskerettigheter, hvor stor frihet innbyggerne i landet har. De tar utgangspunkt i rettigheter som er internasjonalt anerkjent gjennom FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

En slik rangering må ikke oppfattes som en fasit, slike vurderinger vil alltid være subjektive og vanskelige å måle. Særlig er det et spørsmål om hvilke rettigheter en legger vekt på, og hva som er de viktigste rettighetene. Vestlige menneskerettighets organisasjoner, inkludert Freedom House, jobber først og fremst med med det vi gjerne kaller de klassiske menneskerettighetene. Det er sivile og politiske rettigheter, men sosiale rettigheter, retten til mer primære behov som mat, ikke å leve i ekstrem fattigdom, tilgang til helsetjenester og utdanning, er også en del av verdenserklæringen om menneskerettigheter. Noen vil mene at det er like viktige menneskerettigheter.

Hvem bryter menneskerettighetene mest?

Freedom House opererer med to ulike indekser, en for politiske rettigheter og en for sivile rettigheter. I rapporten for 2018 er det 13 land som har dårligst rangering på begge listene, to av disse landene er okkuperte områder, andre er preget av krig og konflikt. De rangerer også landene med et totalt gjennomsnittstall, da får de denne listene med land som er verst når det gjelder frihet:   

 

Syria       

0

Tibet (Kina)      

1

Sør-Sudan

2

Eritrea  

2

Turkmenistan

2

Nord-Korea

3

Vest Sahara (Marokko)

4

Ekvatorial Guinea 

6

Somalia 

7

Sudan

7

Saudi Arabia

7

 

7 av de 13 landen med dårligst rangering på begge listene har vært på lista siden 2010, og kan vel gjerne kalles for konsoliderte verstinger på Freedomhouse sine lister. Det er Somalia, Eritrea , Nord-Korea,  Usbekistan, Turkmenistan, Sudan og  Ekvatorial-Guinea.  Det er bare 3 land som får plettfri vandel med 100 poeng, det vil si mest "fri". Det er Finland, Norge og Sverige.

På nettstedet Globalis finner du også listene til  Freedom House.

Sosiale rettigheter

Det finnes også noen lister rangerte etter sosiale rettigheter eller generelle sosiale forhold, uten at verdenserklæringen nødvendigvis ligger til grunn for utvalg eller vekting av variabler:

Fant du det du lette etter

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Takk for tilbakemeldingen!

Vi svarer ikke på henvendelser her, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre!

Google+