Hopp til hovedinnhold

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått et spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Hva er menneskerettigheter

Menneskerettigheter er et omfattende begrep. Det er vanskelig å gjøre en presis vurdering eller måling av brudd på menneskerettigheter på tvers av land. 

Freedom House er en menneskerettighetsorganisasjon som forsøker å lage en årlig rangering av hvordan stater forholder seg til menneskerettigheter, og hvor stor frihet innbyggerne i landet har. De tar utgangspunkt i rettigheter som er internasjonalt anerkjent gjennom FNs verdenserklæring om menneskerettigheter .

En slik rangering må ikke oppfattes som en fasit, slike vurderinger vil alltid være subjektive. Særlig er det et spørsmål om hvilke rettigheter en legger vekt på, og hva som er de viktigste rettighetene . Vestlige menneskerettighets organisasjoner, inkludert Freedom House, har stor fokus på rettigheter knyttet til ytringsfrihet og lignende, men noen vil si at sosiale rettigheter, retten til mer primære behov som mat, ikke å leve i ekstrem fattigdom, tilgang til helsetjenester og utdanning, er vel så viktige menneskerettigheter.

Hvem bryter menneskerettighetene mest?

Freedom House opererer med to ulike indekser, en for politiske rettigheter og en for sivile rettigheter. I rapporten for 2017 er det 13 land som har dårligst rangering på begge listene (7), to av disse landene er okkuperte områder, andre er preget av krig og konflikt.  De rangerer også landene med et totalt gjennomsnittstall, da får de med denne listene med land som er verst når det gjelder menneskerettigheter:   

 

Syria       

- 1

Tibet (Kina)      

 1

Turkmenistan

 3

Eritrea  

 3

Nord-Korea

 3

Usbekistan    

 3

Sør-Sudan

 4

Vest Sahara (Marokko)

 4

Somalia

5

Sudan 

 6

Ekvatorial Guinea 

 8

7 av disse landene har vært på lista siden 2010, og kan vel gjerne kalles for konsoliderte verstinger på Freedomhouse sine lister. Det er Somalia, Eritrea Nord-Korea,  Usbekistan, Turkmenistan, Sudan og  Ekvatorial-Guinea.  Det er 3 land som får 100 poeng, det vil si mest "fri". Det er Finland, Norge og Sverige.

 

På nettstedet Globalis finner du også listene til  Freedom House.

Google+