Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens rikeste land?

Hva er verdens rikeste land?

Svaret på det er avhengig av hvilket mål en bruker og hvilke land en en tar med. Hvis en bruker BNP som målestokk er Luxembourg verdens rikeste land i 2018. Regner enn også med såkalte mikrostater så topper Monaco listen. 

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP. Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk er heller ikke helt like. I følge Verdensbanken og FN er mikrostatene Liechtenstein og Monaco landene med høyest BNP, foran Luxembourg.  På listene til Verdensbanken ligger vi på en sjuende plass, men de fleste landene foran Norge er mikrostater, foruten Sveits og Luxembourg. 

Bruker en tall fra FN for 2016 så blir listen slik:

Tall fra Verdensbanken 2018:

Monaco                              185 741 US$

Liechtenstein                     165 028 US$ (2016)

Luxembourg                      116 639 US$

Macao  (Kina)                       87 208 US$ 

Bermuda (Storbritannia)     85 748 US$ (2013)

Sveits                                   82 796 US $

Norge                                   81 697 US $

Irland                                   78 806 US $

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP  (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned på listen. Tall fra Verdensbanken 2018:

  1. Qatar                  126 898 US $
  2. Macao                 123 892 US $
  3. Luxembourg      113 337 US $
  4. Singapore          101 531 US $
  5. Irland                   83 203 US $
  6. Brunei                 80 920 US $
  7. FAE                      75 075 US $
  8. Kuwait                72 897 US $
  9. Sveits                  68 061 US $
  10. Norge                 65 510 US $

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge tall fra 2018 var Sveits verdens rikeste land foran Norge.

 

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan  du finne mer informasjon de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Google+