Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens rikeste land?

Hva er verdens rikeste land?

Luxemburg eller Monaco, kan begge være svaret på dette spørsmålet. Det avhenger av om man måler i BNP, eller om såkalte mikrostater er regnet med.

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP. Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk er heller ikke helt like. I følge Verdensbanken og FN er mikrostatene Liechtenstein og Monaco landene med høyest BNP, foran Luxembourg.  På listene til Verdensbanken ligger Norge som nummer sju, men de fleste landene foran Norge er mikrostater, foruten Sveits og Luxembourg. På andre lister kan en finne en rekke såkalte oversjøiske områder som ikke er selvstendige stater øverst på listen. De er ikke tatt med her. Det som kjennetegner områdene og landene som ligger øverst på listen er at de gjerne kan regnes som skatteparadiser.

Bruker en tall fra verdensbanken fra 2019 så blir listen slik:

Tall fra Verdensbanken 2019:

Monaco                              185 741 US$ (2018)

Liechtenstein                     173 356 US$ (2017)

Luxembourg                      114 705 US$

Macao  (Kina)                       84 096 US$ 

Sveits                                    81 994 US $

Irland                                    78 661 US $

Norge                                    75 420 US $

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP  (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned på listen. Tall fra Verdensbanken 2019:

  1. Macao                  129 451 US $
  2. Luxembourg        121 293 US $
  3. Singapore           101 649 US $
  4. Qatar                    94 029 US $
  5. Irland                    88 241 US $
  6. Sveits                    70 989 US $
  7. FAE                        70 089 US $
  8. Norge                   66 832 US $

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge tall fra 2018 var Sveits verdens rikeste land foran Norge.

 

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan du finne mer informasjon, de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Google+