Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens rikeste land?

Hva er verdens rikeste land?

Svaret på det er avhengig av hvilket mål en bruker og hvilke land en en tar med. Hvis en bruker BNP som målestokk er Luxembourg verdens rikeste land i 2015. Regner enn også med såkalte mikrostater så topper Liechtenstein listen. 

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP . Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk er heller ikke helt like, på listene til IMF og Verdensbanken finner en ikke tall for mikrostatene Monaco og Liechtenstein, men på FN sin liste er disse landene de klart rikeste i verden foran Luxembourg.  Norge er altså ikke verdens rikeste land. På listene til IMF, Verdensbanken og FN så ligger de på alt fra en tredje plass til en sjuende plass. Det skyldes både at en regner med ulike land, områder som ikke har full uavhengighet, og kommer fram til litt ulike tall. 

Bruker en tall fra FN for 2016 så blir listen slik:

Tall fra FN:

Monaco                   168 004 US$

Liechtenstein           164 437 US$

Luxembourg            101 835 US$

Bermuda                   99 363 US$

Sveits                        79 609 US $

Macao                       73 187 US$

Norge                       70 617 US $

Irland                        64 497 US $

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet.  Det blir kalt BNP-PPP  (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned til en 9. plass. Tall fra verdensbanken 2016:

  1. Qatar                  127 523
  2. Luxembourg     105 882
  3. Macao                104 169
  4. Singapore           87 856
  5. Brunei                 77 441
  6. FAE                      72 419
  7. Irland                  68 883
  8. Sveits                  62 882
  9. Norge                 59 302

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Bruker vi denne listen så var Norge verdens rikeste land i 2016.

 

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land , kan  du finne mer informasjon de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Google+