Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens rikeste land?

Hva er verdens rikeste land?

Svaret på det er avhengig av hvilket mål en bruker og hvilke land en en tar med. Hvis en bruker BNP som målestokk er Luxembourg verdens rikeste land i 2017. Regner enn også med såkalte mikrostater så topper Liechtenstein listen. 

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP. Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk er heller ikke helt like, på listene til IMF og Verdensbanken finner en ikke tall for mikrostatene Monaco og Liechtenstein, men på FN sin liste er disse landene de klart rikeste i verden foran Luxembourg.  Norge er altså ikke verdens rikeste land. På listene til IMF, Verdensbanken og FN så ligger de på alt fra en tredje plass til en sjuende plass. Det skyldes både at en regner med ulike land, områder som ikke har full uavhengighet, og kommer fram til litt ulike tall. 

Bruker en tall fra FN for 2016 så blir listen slik:

Tall fra FN:

1. Liechtenstein                   166 022 US$

2. Monaco                             165 004 US$

3. Luxembourg                      106 806 US$

-. Bermuda (Storbritannia)    102 192 US$ 

-. Macao  (Kina)                     80 893 US$

4. Sveits                                 80 101 US $

5. Norge                                 75 295 US $

6. Island                                 73 060 US $

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP  (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned til en 9. plass. Tall fra Verdensbanken 2017:

  1. Qatar                  128 378
  2. Macao                115 123
  3. Luxembourg       103 662
  4. Singapore           93 905
  5. Brunei                 78 836
  6. Irland                  76 305
  7. FAE                    73 879
  8. Sveits                 65 006
  9. Norge                 60 978

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge denne listen var Sveits verdens rikeste land foran Norge i 2017.

 

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan  du finne mer informasjon de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Google+