Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens mest korrupte land?

Mobutu Sese Seko, en av verdens mest korrupte statsledere.

I følge Transparency international sin rangering er Somalia, Sør-Sudan og Syria verdens mest korrupte land. Sveits topper en liste for hvor det er lettest å gjemme bort penger, og kan kalles verdens beste skatteparadis.

Definere korrupsjon

Transparency international sin tabell for 2017 finner du her, men det er veldig vanskelig å fastslå hva som er det mest korrupte landet i verden.

Først må en ha en definisjon av korrupsjon som dekker det vi ønsker å måle, og deretter en måte å måle korrupsjon. Begge deler kan være vanskelig å komme fram til.

Definisjonen som er henvist til over er en enkel definisjon som vi finner igjen i en juridisk definisjon av korrupsjon, men normalt tenker vi gjerne på noe mer når vi ønsker å beskrive det mest korrupte landet i verden. Korrupsjon kan foregå både i offentlig og privat sektor, vi forbinder det først og fremst med økonomi men det kan også være korrupsjon på andre områder.

Det å lure vekk penger fra felleskapet gjennom skatteparadiser og skatteunndragelse hører også gjerne hjemme i korrupsjonsbransjen. På en slik liste finner en helt andre land, men det er ofte Transparency international sin "corruption perception index" som blir brukt av media og presse for å rangere land som korrupte eller lite korrupte.

Å måle korrupsjon

Hvordan kan det være mulig å måle i hvor stor grad en slik litt udefinerbar lyssky virksomhet gjennomsyrer samfunnet? En kan ikke forholde seg til kvantitative undersøkelser ved for eksempel antall korrupsjons dømte, eller antall saker avdekket i pressen. Når nettopp korrupsjon eller statlig kontroll med presse og domstol kan forhindre at disse sakene kommer til overflaten.

Transparency international lager hvert år en Corruption Perception Index som gjerne blir brukt i pressen til å "kåre" verdens mest korrupte land. De forholder seg til en ganske enkel definisjonen og operasjonaliserer ved "hvor korrupt oppfattes den offentlige sektor". Da overlater en operasjonalisering og "datainnsamling" til de som oppfatter og rapporterer til indeksen. I tillegg sammenlignes oppfattelsen på tvers av land, politiske systemer, språk og kulturer, noe som metodologisk ansees som svært vanskelig. Transparency international gjør det også klart at det er vanskelig å tallfeste og sammenligne korrupsjon, men at indeksen deres er en god måte å trekke oppmerksomheten til pressen mot et så viktig spørsmål.

Det mest korrupte landet i Verden er:

I følge indeksen er Somalia, Sør-Sudan og Syria de mest korrupte landet i verden og Nord-Korea det nest mest korrupte landet i verden. Hvordan det er mulig å sammenligne så forskjellige og ekstreme land, kanskje det fattigste i verden og mest krigsherjede landet i verden, illustrerer problemet med å sammenligne på tvers av grenser og kontekster.

De beste skatteparadisene i verden

Det er også mye annen økonomisk kriminalitet som kan knyttes til korrupsjon. Hvitvasking , unndragelse av beskatning og korrupsjon i den private sektor. En plass må de korrupte lederne også investere og gjemme vekk millionene eller milliardene sine . Land som legger til rette for denne siden av korrupsjons virksomheten blir ikke fanget opp av Transparency international sin indeks.

På en liste over de 10 best landene for skatteunndragelse, eller skatteparadiser finner du helt andre land. I en artikkel i Forbes kan du lese hvorfor Delware i USA toppet en slik liste i 2010.

Denne rangeringen er basert på organisasjonen Tax Justice Network sin indeks som er heter "Financial secrecy index ". I følge indeksen fra 2015 topper Sveits foran USA, Cayman Islands, Hong Kong og Singapore som de beste plassene for å gjemme bort pengene dine.  EU opererer med en svarteliste over skatteparadiser .

Google+