Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste. 

Flyktninger utenfor Mogadishu, foto A.  Warsameh

Bruttonasjonalproduktet (BNP) kan igjen justeres i forhold til valutaen i landene for å få mer sammenlignbare tall. Ikke nok med det, de ulike institusjonene som IMF, Verdensbanken og FN  har ulike modeller og forskjellig data for sine beregninger. De kommer fra til ulike tall i sine tabeller. 

Data de bruker er avhengig av ulike nasjonale institusjoner, som for eksempel de ulike statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene varierer svært mye, og mange land har mye økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene. En sammenligning av økonomiske tall på tvers av grenser og kontinenter er med andre ord langt fra en presis vitenskap. Hva som er verdens fattigste land er et  ganske enkelt spørsmål, men å gi et kort svar er ikke nødvendigvis så lett.

Verdens fattigste land i 2019

I 2019 var Burundi verdens fattigste land i forhold til BNP pr. Innbygger ifølge Verdensbanken. IMF derimot har rangert Sør-Sudan som verdens fattigste. FN opererte med Somalia som fattigst (2018). De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner. Å estimere økonomiske tall for land som Somalia og Sør-Sudan er vanskelig. IMF opererer ikke med tall for Somalia, og Verdensbanken har verken tall for Sør-Sudan eller Somalia i 2019. 

Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere land sin økonomi. Det kan for eksempel justeres for valuta eller bli tatt med inntekter fra investeringer (oljefondet) som ikke er inkludert i BNP.  

BNP pr. innbygger

I følge FN hadde Somalia et BNP pr. Innb. på 100 US$ i 2018.  Verdensbanken sitt tall for Burundi er 261 US$ i 2019, til sammenligning er tallet for Norge 75 419 US$ pr. år. Ifølge IMF hadde Sør-Sudan et BNP på 275 US$ pr. Innb i 2019. 

 

Verdenbanken 2019:

Burundi

261 US$ pr. innb.

Malawi

412 US$ pr. innb.

Sudan

442 US$ pr. innb.

Den sentralafrikanske republikk 

412 US$ pr. innb.

 

BNP (PPP) pr. Innbygger

BNP blir et godt mål for å sammenligne mellom land hvis alle skulle ut å handle på det samme markedet. Men for i Burundi så får en tross alt litt mer for 262 US$ enn i Norge. Det kan en delvis justere for med å inkludere valuta og levekostander i landene, dette målet kalles PPP - Kjøpekraftsparitet (Purchasing power parity). I følge Verdensbanken blir listen for 2019 slik:

 

Burundi

782 US$ pr. innb.

Den sentralafrikanske republikk

984 US$ pr. år

D.R. Kongo

1143 US$ pr. år

Malawi

1143 US$ pr. år

Niger

1 269 US$ pr. år

Norge

66 832 US$ pr. år

 

Wikipedia: List of countries by GDP (PPP) per Capita 

GNI pr. Innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også med noe de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Dette skal reflektere gjennomsnitt inntekten til innbyggerne i landet. Etter disse beregningene kommer  Burundi og Malawi nederst på listen til Verdensbanken i 2018.  
 GNI pr. Capita
 GNI pr. Capita PPP
 Wikipedia GNI pr. Capita

Menneskelig utvikling

Det er kanskje ikke alltid de økonomiske tallene som beskriver levekårene til menneskene i landet best, hvis det er derfor en ønsker å vite hvilket land som er fattigst. FNs utviklingsprogram UNDP lanserer hvert år en rapport som kalles Human Development Report. Den tar også med forhold knyttet til sosiale forhold og helse. Rapporten inneholder en indeks som litt forenklet ofte blir presentert som en liste over beste, eller kanskje først og fremst de verste landene å bo i. I rapporten fra 2020 kommer Norge øverst, nederst finner en Niger, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad.

 Human Development Index
 Human Development Statistics

Forskjeller

 

Forventet levealder

Døde pr. 1000 første leveår

Somalia 2011

51,2

101,9

Sierra Leone 2011

47,8

113

Norge 2011

81,1

3,47

Norge i 1896

51,47

95,7

Norge i 1821

45

-

Google+