Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvem som er fattigste i verden. 

Flyktninger utenfor Mogadishu, foto A.  Warsameh

Bruttonasjonalproduktet (BNP) kan igjen justeres i forhold til valutaen i landene for å få mer sammenlignbare tall. Ikke nok med det, de ulike institusjonene som IMF, Verdensbanken og FN  kommer fram til ulike tall når de gjør sine beregninger.

Tallene de bruker er basert på ulike nasjonale institusjoner, som for eksempel de ulike statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene varierer svært mye, og mange land har mye økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene. En sammenligning av økonomiske tall på tvers av grenser og kontinenter er med andre ord langt fra en presis vitenskap. Det er et ganske enkelt spørsmål, men svaret er altså ikke så enkelt.

Verdens fattigste land 2018

I 2018 har både Verdensbanken og FN rangert Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2016 rangerte FN Somalia som fattigst. De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner. Å estimere økonomiske tall for land som Somalia og Sør-Sudan er vanskelig. IMF opererer ikke med tall for Somalia, og Verdensbanken har ikke estimert tall for Sør-Sudan i 2018. 

Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere land sin økonomi. Det kan for eksempel justeres for valuta eller bli tatt med inntekter fra investeringer (oljefondet) som ikke er inkludert i BNP.  

BNP pr. innbygger

I følge FN hadde Somalia et BNP pr. Innb. på 198 US$ i 2016.  Verdensbanken sitt tall for Burundi er 275 US$ i 2018, til sammenligning er tallet for Norge 81 807 US$ pr. år. Ifølge IMF hadde Sør-Sudan et BNP på 303 US$ pr. Innb i 2018. 

Verdenbanken 2018:

Burundi

275 US$ pr. innb.

Somalia

315 US$ pr. innb.

Malawi

389 US$ pr. innb.

Niger

412 US$ pr. innb.

Norges bruttonasjonalprodukt var 81 807 i 2018.

BNP (PPP) pr. Innbygger

BNP blir et godt mål for å sammenligne mellom land hvis alle skulle ut å handle på det samme markedet. Men for innbyggerne i landet så får en tross alt litt mer for 276 US$ i Burundi enn Norge. Derfor finnes det også en annen måte å regne det ut på, hvor en forsøker å justere tallene i forhold til levekostnadene i landene - Kjøpekraftsparitet (Purchasing power parity). I følge Verdensbanken blir listen for 2017 slik:

 

Burundi

743 US$ pr. innb.

Den Sentralafrikanske republikk

872 US$ pr. år

D.R. Kongo

931 US$ pr. år

Niger

1049 US$ pr. år

Liberia

1 306 US$ pr. år

Norge

65 599 US$ pr. år

 

Wikipedia: List of countries by GDP (PPP) per Capita (tallene fra Verdensbanken for 2018 er feil 14.12.2019)

GNI pr. Innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også med noe de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Dette skal reflektere gjennomsnitt inntekten til innbyggerne i landet. Etter disse beregningene kommer  Burundi og Malawi nederst på listen til Verdensbanken i 2018.  
 GNI pr. Capita
 GNI pr. Capita PPP
 Wikipedia GNI pr. Capita

Menneskelig utvikling

Det er kanskje ikke alltid de økonomiske tallene som beskriver forholdene til menneskene i landet best, hvis det er derfor en ønsker å vite hvilket land som er fattigst. FNs utviklingsprogram UNDP lanserer vært år en rapport som kalles Human Development Report. Den tar også med forhold knyttet til sosiale forhold og helse. Rapporten inneholder en indeks som litt forenklet ansees som en liste over beste, eller først og fremst de verste landene å bo i. For tall basert på 2018 kom Norge øverst, nederst finner en Niger og Den sentralafrikanske republikk.

 Human Development Index
 Human Development Statistics

Forskjeller

 

Forventet levealder

Døde pr. 1000 første leveår

Somalia 2011

51,2

101,9

Sierra Leone 2011

47,8

113

Norge 2011

81,1

3,47

Norge i 1896

51,47

95,7

Norge i 1821

45

-

Google+