Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens fattigste land?

Det finnes ulike måter å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater for å rangere land etter hvem som er fattigste i verden. Det vanligste økonomiske tallet som blir brukt er BNP pr. Innbygger.

Flyktninger utenfor Mogadishu, foto A.  Warsameh

Bruttonasjonalproduktet (BNP) kan igjen justeres i forhold til valutaen i landene for å få mer sammenlignbare tall. Ikke nok med det, de ulike institusjonene som IMF, Verdensbanken og FN  kommer fram til ulike tall når de gjør sine beregninger.

Tallene de bruker er basert på ulike nasjonale institusjoner, som for eksempel de ulike statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene varierer svært mye, og mange land har mye økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene. En sammenligning av økonomiske tall på tvers av grenser og kontinenter er med andre ord langt fra en presis vitenskap. Det er et ganske enkelt spørsmål, men svaret er altså ikke så enkelt.

Verdens fattigste land 2017

I 2017 har Verdensbanken rangert Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2016 rangerte FN Somalia som fattigst. De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner. Å estimere økonomiske tall for land som Somalia og Sør-Sudan er vanskelig. IMF opererer ikke med tall for Somalia, og Verdensbanken har også utelatt Sør-Sudan fra sine tabeller. Somalia er landet som er registrert med det laveste BNP på noen av listene, så kanskje der riktig å anta at Somalia kan være verdens fattigste land. 

Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere land sin økonomi. Det kan for eksempel justeres for valuta og eller bli tatt med inntekter som ikke blir beregnet av BNP.  I henhold til noen av disse metodene kan en kanskje si at Den sentral afrikanske republikk er det fattigste landet i verden.

BNP pr. innbygger

I følge FN hadde Somalia et BNP pr. Innb. på 198 US$ i 2016.  Verdensbanken sitt tall for Burundi er 320 US$ i 2017, til sammenligning er tallet for Norge 75 505 US$ pr. år. Ifølge IMF hadde Sør-Sudan et BNP på 228 US$ pr. Innb i 2017. 

Verdenbanken 2017:

Burundi

320 US$ pr. innb.

Malawi

339 US$ pr. innb.

Niger

378 US$ pr. innb.

Mosambik

416 US$ pr. innb.

Norges bruttonasjonalprodukt var 75 505 i 2017.

BNP (PPP) pr. Innbygger

BNP blir et godt mål for å sammenligne mellom land hvis alle skulle ut å handle på det samme markedet. Men for innbyggerne i landet så får en tross alt litt mer for 276 US$ i Burundi enn Norge. Derfor finnes det også en annen måte å regne det ut på, hvor en forsøker å justere tallene i forhold til levekostnadene i landene - Kjøpekraftsparitet (Purchasing power parity). I følge Verdensbanken blir listen for 2017 slik:

Den sentralafrikanske republikk

726 US$ pr. innb.

Burundi

771 US$ pr. år

Liberia

827 US$ pr. år

D.R. Kongo

887 US$ pr. år

Niger

1 017 US$ pr. år

Norge

60 978 US$ pr. år

 

En slik måte å regne på fører til enda mer beregninger og kalkulasjoner. IMF, Verdensbanken og FN kommer ikke fram til de samme tallene når en beregner tallene på denne måten.
Wikipedia: List of countries by GDP (PPP) per Capita

GNI pr. Innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også med noe de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Dette skal reflektere gjennomsnitt inntekten til innbyggerne i landet. Etter disse beregningene kommer også Burundi og Malawi nederst på listen til Verdensbanken i 2017.  
 GNI pr. Capita
 GNI pr. Capita PPP
 Wikipedia GNI pr. Capita

Menneskelig utvikling

Det er kanskje ikke alltid de økonomiske tallene som beskriver forholdene til menneskene i landet best, hvis det er derfor en ønsker å vite hvilket land som er fattigst. FNs utviklingsprogram UNDP lanserer vært år en rapport som kalles Human Development Report. Den tar også med forhold knyttet til sosiale forhold og helse. Rapporten inneholder en indeks som litt forenklet ansees som en liste over beste, eller først og fremst de verste landene å bo i. For tall basert på 2016 kom Norge øverst, nederst finner en Den sentralafrikanske republikk og Niger.

 Human Development Index
 Human Development Statistics

Forskjeller

 

Forventet levealder

Døde pr. 1000 første leveår

Somalia 2011

51,2

101,9

Sierra Leone 2011

47,8

113

Norge 2011

81,1

3,47

Norge i 1896

51,47

95,7

Norge i 1821

45

-

Google+