Hopp til hovedinnhold

Hva er et i-land?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan blir man et industriland og hvorfor er Norge et i-land?

Foto: Miguel A. Lopes

1) Hva er et industriland?

Det er ingen klare definisjoner på et I-land, men det er vanlig å oppfatte det som et land med en velutviklet økonomi, et mangfoldig næringsliv og generelt god velferd og velstand for sine innbyggere.

-Eller ”betegnelse for en gruppe land som har gjennomgått en økonomisk utvikling basert på industrialisering og modernisering – i motsetning til u-land eller utviklingsland (Bistandsleksikon 1997, Johannessen & Leraand).

Det har vært vanlig å oppfatte alle land i Europa og Nord-Amerika som i-land. I tillegg har en regnet med Australia, Japan og New Zealand som I-land. Se også Store norske leksikon.

- Kategoriseringen ovenfor blir veldig omtrentlig. Det finnes mer klare måter å kategorisere land. Etter statistiske mål.

  • Verdensbanken: Country groups: Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet har (BNP), her finner du de ulike inntekts gruppene. High Income kan sies å være de mest industrialiserte landene, særlig de som også er OECD medlemmer.
  •  UNDP: Human development: FNs Rapport om menneskelig utvikling rangerer landene også etter sosiale forhold i landet: 

2) Hvordan bli et industriland?

Dette spørsmålet har på ingen måter et fasit svar. Eksperter er uenige og det er ulike teorier om utvikling. De beste strategiene kan også være forskjellige for ulike land.

Det har vært vanlig å sette to ulike teorier opp i mot hverandre. Den ene retningen mener at u-landene må beskytte oppbyggingen av egen industri med subsidier og toll på import. Den andre retningen mener at slike restriksjoner hindrer økonomisk utvikling, og har tro på frihandel. Ingen import restriksjoner, og at landets næringsliv må være konkurransedyktige i forhold til I-landene.

Les mer på dansk her:

3) Hvorfor er Norge et industriland?

Dette kan besvares på to måter. Norge kategoriseres som et i-land i forhold til definisjon og statistikk som beskrevet i det første spørsmålet, men det er mer komplisert å forklare hvorfor Norge er blitt et I-land. Du kan lese mer om det i lenkene under. Men det er noen punkter jeg vil fremheve.

- Norges geografiske plassering og nærhet til andre land som opplevde Industrialisering.
På 1800 tallet ble Norge på mange måter sett på av land som Danmark og England slik som vi har sett på u-land senere. Det kom kapital (penger), teknologi og kunnskap, fra naboland og andre land i Europa, samtidig som disse landene var et rikt marked for den begynnende industrien i Norge.

-  Råvarer, Norge er et land rikt på naturressurser.
 - Norge har også flittig brukt toll og subsidier for å støtte sin egne industri.

En viktig årsak til industrialiseringen i Norge er altså utviklingen i resten av Europa og særlig England. Årsakene til industrialiseringen i England er blant annet ny teknologi, ny måte å organisere produksjonen på, billig arbeidskraft, og også tilgang til råvarer fra kolonien, eller det som nå ofte blir kalt et utviklingsland.

Lenker:

 

 
 

Fant du det du lette etter

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Takk for tilbakemeldingen!

Vi svarer ikke på henvendelser her, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre!

Google+