Hopp til hovedinnhold

Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?

Somalisk gutt blir vaksinert

Selv om en ofte tenker på andre ting i sammenheng med menneskerettigheter kan en hevde at det alvorligste bruddet er at nærmere 8 millioner barn dør hvert år av årsaker knyttet til fattigdom.

Typer menneskerettigheter

Det er veldig vanskelig å si hva som er de viktigste bruddene på menneskerettighetene. Det kommer an på omfanget og graden av bruddene. Det kan også være litt ulikt hva en først og fremst tenker på når en snakker om menneskerettigheter. Er sosiale rettigheter, slik som helse, rent vann og mat de viktigste menneskerettighetene, eller skal en først og fremst se på sivile og politiske rettigheter, slik som ytringsfrihet og demokratiske rettigheter, når en har fokus på menneskerettigheter.

Menneskerettighets- organisasjoner og institusjoner i vesten har ofte mest fokus på det siste, men det betyr ikke at de nødvendigvis er viktigst. Mange vil også hevde at de hører sammen. Demokratiske rettigheter vil gjerne føre til en styrking av de sosiale rettighetene.

Ved hjelp av disse sidene kan du skille mellom ulike typer menneskerettigheter:

 De viktigste brudden på menneskerettigheter

Hvis vi skal peke på noe som kan skisseres som de viktigste bruddene på menneskerettighetene kan vi kanskje dra fram to eller ting.

Google+