Hopp til hovedinnhold

Forskjellene mellom fattige og rike?

Forskjellene mellom fattige og rike?

Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker?

Økende ulikhet

Forskjellen mellom fattige og rike blir av mange sett som en av verdens store utfordringer. Selv om de fleste i verden har fått det bedre de siste tiårene er forskjellene blitt større, ikke nødvendigvis mellom landene, men særlig mellom fattige og rike mennesker. De voksende forskjellene mellom fattige og rike ble sett som den nest største utfordringen for verden under det økonomiske forumet i Davos 2014. Den britiske organisasjonen Oxfam gir ut en årlig rapport for å dokumentere ulikheten i verden.

Forskjell mellom land

Den økonomiske forskjellen mellom fattige og rike land kan vanskelig oppfattes som noe annet en overveldende. En må være oppmerksom på at å sammenligne økonomi og statistikk på tvers av land og helt ulike kontekster har mange utfordringer. Det blir mange mulige feilkilder, men statistikken gir et godt inntrykk av de store forskjellene. Når det gjelder økonomi så er det litt forskjellige måter å beregne hvor rikt et land er. Hvis en bruker nasjonalprodukt målet PPP pr. innbygger, hvor en tar hensyn til verdien av valutaen, har de fattigste landene rundt 6000 nkr i året pr. innbygger, mens det samme tallet for Norge blir over 500 000 nkr. i året. Hvis vi ser for oss at de som bor i en bydel har 500 000 kr. hver i året, mens de som bor lenger ned i gata, eller kanskje på gata, har 6000, så sier det noe om hvor store forskjeller det er mellom de fattige og rike landene.

Det er ikke alltid slik at de sosiale forholdene er bedre jo rikere landet er, men ulikheten blir tydeligere når en ser på konsekvensene av forskjellene i form av sosiale forhold, helse og forbruk. Å ta flyet fra Norge til Sierra Leone eller Tsjad blir nesten som å reise nærmere 150 år tilbake i tiden når det gjelder helse- og sosialeforhold:

 

Forventet levealder

Døde pr. 1000 første leveår

Swaziland 2015

49

65

Sierra Leone 2015

50 

94,5

Norge 2015

81

2,5

Norge i 1896

51,47

95,7

Norge i 1821

45

Mer statistikk finner du på disse nettsidene:

Forskjeller mellom fattige og rike

I forbindelse med det økonomiske forumet i Davos 2014 ga organisasjonen Oxfam ut en rapport for å dokumentere forskjellene. I rapporten finner en blant annet at de 85 rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning, eller 3,5 milliarder mennesker.

vabenewikimediacommons

Den rikeste prosenten av befolkningen øker sin andel av inntekten i nesten alle land. I USA har den rikeste prosenten fått andelen av 95% av den økonomiske veksten siden krisen i 2009, samtidig har 90 % av befolkningen blitt fattigere. Det finnes et mål for inntektsulikhet i et land. Det er Gini-indeks, les mer om dette målet og finn tabeller i svaret på dette spørsmålet: Rike og fattige i India?

 

Mer informasjon

Se også svar på

Google+