Hopp til hovedinnhold

FN og barn i nød?

FN og barn i nød?

Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød?

FN har en egen organisasjon som arbeider med å hjelpe Barn, UNICEF. UNICEF ble dannet i 1946 for å arbeide med å hjelpe barn i nød i Europa i etter 2. verdenskrig. Fokus var da særlig på mat, klær, husly og medisiner. I 1953 ble UNICEF omgjort til en permanent organisasjonen. Arbeidsoppgavene er i stor grad det samme som i etterkrigstiden, mat og helse for barn i nød, men har blitt mye bredere, mer omfattende og langsiktig. Emner som for eksempel menneskehandel, barnearbeid og utdanning er blitt viktige i UNICEF sitt arbeid. Les om hva UNICEF gjør og deres arbeid for barn i nød.

Barnekonvensjonen som ble vedtatt i 1989 ga også et nytt rammeverk for organisasjonens arbeid, og et sett av rettigheter som skulle beskyttes på barns vegne.

Google+