Hopp til hovedinnhold

Definisjoner og endring av begrepet utvikling?

Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv.

Utvikling traktor

Vi skal kjenne til hvordan og hvorfor synet på utvikling endrer seg over tid, og kunne diskutere mulige konflikter mellom forskjellige typer utvikling.

Endring av synet på utvikling

Det har vært vanlig å tenke på utvikling i form av økonomisk og industriell utvikling, slik vi har hatt det i vesten. De fleste teorier om utvikling var først og fremst økonomiske teorier. De så gjerne på utvikling som en rett linje, og det var stor tro på at de tidligere koloniene kunne utvikle seg på samme måte som de industrialiserte landene. Etter hvert ble det også fokus på utvikling av politiske- institusjoner og kultur. På 80 tallet, med Brundtland kommisjonen, kom hensynet til miljøet mer i fokus, og vi fikk begrepet bærekraftigutvikling. I 2000 kom tusenårsmålene til FN, som satte  menneskers velferd med helse, utdanning og sosiale faktorer som er de viktige målene for utvikling fram til 2015. Nå har FN bygget videre på disse målene med de nye bærekraftmålene

Konflikt mellom utviklingslinjer

En kan lett finne trekk innenfor de ulike teoriene som drar i ulike retninger, både når det gjelder mål og verdier og forståelsen av ulike sammenhenger. Økonomisk utvikling med industrialisering og høyere forbruk kan være uforenlig med bærekraftig utvikling og klimahensyn. Økonomisk- vekst og liberalisering fører ikke nødvendigvis med seg mer velferd for de fattigste, bedre utdannelse og demokrati.

Se lenkene i margen for mer informasjon.

Google+