Hopp til hovedinnhold

Årsaker til andre verdenskrig

Årsaker til andre verdenskrig

Hvor finner vi informasjon om andre verdenskrig, og særlig årsaker til at krigen brøt ut? Hvordan utspilte krigen seg lokalt i Rogaland?

Det er mange årsaker til at vi bør kunne vår historie, begrunnelsen vi oftest hører er gjerne av vi kan lære av den. Å lære av årsakene til tidenes største konflikt har sjelden vært mer nyttig og viktig enn nå. Når en leser litt eldre historiebøker, blir en gjerne slått av fremstillingen om hvor paradoksalt og uforståelig det er at et demokrati kunne ende opp med en nasjonalistisk diktator som Hitler. I lys av vår tid fremstår det gjerne ikke fullt så fremmed. I en tale under 100 års markeringen for slutten av 1. verdenskrig pekte den franske presidenten Macron nettopp på fremveksten av nasjonalisme, og likhetene mellom Europa i 1930-årene og vår tid.
- Se: NRK URIX 12. november 2018.

Årsaker til 2. verdenskrig

Skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa regnes det gjerne viktig å få med seg følgende:

 • Oppgjøret etter 1. verdenskrig, Versailles-traktaten
  Tyskland kapitulerte uten å ha blitt militært nedkjempet på slagmarken. Den militære og politiske ledelsen forstod at den kritiske forsyningssituasjonen og tilgangen på soldater gjorde at nederlaget var nært forstående. Mange tyskere følte seg dolket i ryggen av sine ledere.
  Samtidig var fredsavtalen, i form av Versailles-trakten, svært ydmykende for Tyskland.  De måtte gi fra seg landområder, betale en omfattende erstatning og de ble underlagt strenge begrensninger på militær oppbygging.

  Dette ble et viktig element i framveksten av nazistiske militante grupperinger. Det førte til utbredt misnøye og ga dem nasjonalistiske argumenter som kunne mobilisere medlemmer og velgere.

  Versailles-traktaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • Økonomiske nedgangstider
  Mellomkrigstiden i Tyskland var preget av store økonomiske svingninger. Etter krakket i USA i 1929 ble Tyskland hardt rammet med ekstrem inflasjon og høy arbeidsledighet. Lån og investeringer fra USA hadde sørget for at den tyske økonomien ble holdt flytende på tross av at de måtte betale omfattende erstatninger etter 1. verdenskrig. Nazistene sin misnøye-retorikk ovenfor det tyske politiske systemet, vestmaktene, og en såkalt jødisk-bolsjevistisk konspirasjon som alle ville Tyskland vondt hadde ikke fått stor oppslutning. Men den nye økonomiske virkeligheten etter 1929 endret på mye. Partiet til Hitler gikk fra 2,6 % ved valget i 1928 til 37,4 % i 1932.

- Nazistenes valgseier i 1930
- På vei mot makten

 • Weimar-republikken
  Konstitusjonen sørget for et system med mange små partier og koalisjonsregjeringer og lite handlekraftige myndigheter. Det bidro til misnøye med politikere og systemet, særlig ved økonomiske nedgangstider i 1923 og 1929. Mange hadde ønske om en sterk leder.                                             

  - Weimar-grunnloven                                                                                                                                                                             - - Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg

 • Nazistene
  Alt dette ga grunnlaget for at Adolf Hitler og hans indre krets kunne mobilisere nok folkelig støtte til å overta makten i Tyskland. De sentrale lederskikkelser i det tyske nazistpartiet var en veldig uheldig gjeng å ha som statsledere. En blanding av autoritær-militarisme, nasjonalisme, anti-semittisme, sjåvinisme, sjansespill og dårlig dømmekraft førte til en rekke handlinger inkludert invasjonen av Polen.
 • Ettergiverhets-linjen                                                                                                                                                                                         
  Mange mener at vestmaktenes ettergivenhet fram til invasjonen av Polen var en medvirkende årsak til at krigen brøyt ut. De aksepterte at Tyskland rykket inn i Rhinland, innlemmet Østerrike og områder i Tsjekkoslovakia. Hitler trodde ikke at England og Frankrike ville erklære krig når Tyskland invaderte Polen.                                                                                                                                                                                               

  - Den tsjekkiske krisen

 

Nedenfor er det samlet noen lenker til e-bøker om opptakten til 2. verdenskrig, og andre tema knyttet til verdenskrigen.

E-bøker om årsakene til 2. verdenskrig:

E-bøker om 2. Verdenskrig:

E-bøker om Holocaust og konsentrasjonsleirer:

E-bøker om krigen i Norge:

E-bøker om krigen i Rogaland:

Alle bøkene, og flere med dem, står også i bokhyllene til Stavanger bibliotek.

 

 

Har du et spørsmål?

Google+