Hopp til hovedinnhold

Koreakrigen

Jeg skal skrive en oppgave om Koreakrigen og da må jeg finne mer om: Holdninger, politikk, pressgrupper og økonomi. Vet du om noen bra bøker eller nettsider om dette?

Urbanisering i India?

Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India?

Menneskerettigheter i Kina

Vi skal skrive om hvordan Kina forholder seg til menneskerettigheter, og hvordan forholdet mellom Norge og Kina er. Kan dere hjelpe med litt stoff om dette?

Kina som koloni

Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte?

Hvilke utfordringer har Brasil?

Forskjeller mellom fattige og rike, kriminalitet, bevaring av regnskogen, korrupsjon og sterke politiske fronter er noen av Brasil sine utfordringer.

Svibruk og nomadisk fedrift?

Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende?

Hvorfor er noen land fattige?

Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte være uenige i de viktigste grunnene til at et land er fattig.

Muren på Vestbredden

Hva er Sikkerhetsmuren på Vestbredden?

India som koloni

Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, og fikk lokalbefolkningen ta del i styret? Les svarene og finn lenker her.

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom

Spørsmål om oppgave: "Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette?"

Hvorfor er Tanzania fattig?

Jeg lurer på hvorfor Tanzania er så mye fattigere enn Sverige.

Krigen i Somalia

Hvilken type konflikt er det i Somalia, hva handler den om og andre spørsmål om konflikten i Somalia.

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Hvor høyt er utslippet av klimagasser på verdensbasis hvert år?

Imperialisme og kolonialisme

Hva var konsekvensene, forutsetningene, drivkreftene, og årsakene til imperialismen og kolonisering?

Hvorfor gikk USA til angrep på Irak?

Dette er et svært vanskelig spørsmål, og det finnes ikke noe entydig svar på det. I dette svaret finner du også lenker til mer bakgrunnsinformasjon om krigen i Irak.

Hvorfor blir det krig?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig.

Google+