Hopp til hovedinnhold

Utfordringer for FNs fredsarbeid?

Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden?

Dagens konflikter i Rwanda og Burundi

Kan du hjelpe meg med å finne noen lenker til informasjon om dagens konflikter i Rwanda og Burundi?

Hva er al-Qaida?

Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

Tanzania som koloni

Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vannstyre i Afrika?

Japan, Teknologisk overlegent?

Japans teknologiske utvikling, og hvorfor er de så teknologisk overlegne i forhold til andre land i Asia?

Koreakrigen?

Jeg skal skrive en oppgave om Koreakrigen og da må jeg finne mer om: Holdninger, politikk, pressgrupper og økonomi. Vet du om noen bra bøker eller nettsider om dette?

Urbanisering i India?

Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India?

Menneskerettigheter i Kina

Vi skal skrive om hvordan Kina forholder seg til menneskerettigheter, og hvordan er forholdet mellom Norge og Kina. Jeg har lett lenge på nett, men får bare nyhetsartikler og urelevante nettsider opp. Kan dere hjelpe med litt stoff om dette?

Kina som koloni

Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte?

Hvilke utfordringer har Brasil?

Forskjeller mellom fattige og rike, kriminalitet, bevaring av regnskogen, korrupsjon og sterke politiske fronter er noen av Brasil sine utfordringer.

Svibruk og nomadisk fedrift?

Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende?

Hvorfor er noen land fattige?

Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte være uenige i de viktigste grunnene til at et land er fattig.

Muren på Vestbredden

Hva er Sikkerhetsmuren på Vestbredden?

India som koloni

Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre? Les svarene og finn lenker her.

Synet på kvinner i islam og kristendom

Jeg har fått i oppgave å sammenlign synet på kvinner i islam med synet på kvinner i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette.

Hvorfor er Tanzania fattig?

Jeg lurer på hvorfor Tanzania er så mye fattigere enn Sverige.

Google+