Hopp til hovedinnhold

Svibruk og nomadisk fedrift?

Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende?

Hvorfor er noen land fattige?

Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte være uenige i de viktigste grunnene til at et land er fattig.

Muren på Vestbredden

Hva er Sikkerhetsmuren på Vestbredden?

India som koloni

Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre? Les svarene og finn lenker her.

Synet på kvinner i islam og kristendom

Jeg har fått i oppgave å sammenlign synet på kvinner i islam med synet på kvinner i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen linker om dette.

Hvorfor er Tanzania fattig?

Jeg lurer på hvorfor Tanzania er så mye fattigere enn Sverige.

Krigen i Somalia

Hvilken type konflikt er det i Somalia, hva handler den om og andre spørsmål om konflikten i Somalia.

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Hvor høyt er utslippet av klimagasser på verdensbasis hvert år?

Imperialisme og kolonialisme

Hva var konsekvensene, forutsetningene, drivkreftene, og årsakene til imperialismen og kolonisering?

Hvorfor gikk USA til angrep på Irak?

Dette er et svært vanskelig spørsmål, og det finnes ikke noe entydig svar på det. I dette svaret finner du også lenker til mer bakgrunnsinformasjon om krigen i Irak.

Hvorfor blir det krig?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig.

Konflikten i Den sentralafrikanske republikk

Hva er siste nytt om konflikten i Den Sentralafrikanske republikk? En av åtte er på flukt, halvparten av innbyggerne er avhengig av bistand, og landet står på randen til folkemord.

Internasjonal arbeidsdeling?

Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold?

Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?

Kan dere finne noen gode internettsider om befolkningsutviklingen og befolkningsforhold i verden i dag. Noen sider som forteller om befolkningsveksten forskjellige steder i verden?

Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina?

Hva ble resultatet, og hvem stemte hva under stemmegivningen om opprettelsen av Israel i FN?

Konflikten på Filippinene?

Hvorfor begynte konflikten, hva blir gjort for å løse den og andre spørsmål om krig og konflikter på Filippinene.

Google+