Hopp til hovedinnhold

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste. 

Hinduisme i Nepal og India?

Jeg lurer på om det er forskjeller mellom Hinduismen i Nepal og India?

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn

Hvordan er det med kvinnekamp for rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan håndtere problemene i islam og kjønnsroller som på vesentlige punkter er i strid med menneskerettighetene, slik de oppfattes i vestlige demokrati?

Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?

Hva blir regnet som de alvorligste, eller største bruddene på menneskerettighetene?  

Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?

Drivkreftene bak koloniseringen, og bakgrunnen for delingen av Afrika.

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?

Finnes det en internasjonal tabell for likestilling mellom kvinner og menn? Hvilke land har mest og minst kjønnsdiskriminering?

Imperialismen og Etiopia

Når var imperialismen i Etiopia og hvordan merket man den? Etiopia ble vel ikke kolonisert? Hvorfor ikke?

Koloniseringen av Asia

Vi har om koloniseringen i Asia som prosjekt på skolen og trenger litt informasjon om dette. Problemstillingen vi har valgt er grunnene til koloniseringen i Asia.

Hvorfor er Guatemala fattig?

Det er ganske komplisert å forklare hvorfor land er fattige. Det er kan være ulike årsaker, og det er ikke alltid ekspertene er enige om hva som er viktigst. Her er noen årsaker som kan forklare hvorfor Guatemala er fattig.

Undertrykking av aboriginere

I hvilken grad ble aboriginene undertrykket og utsatt for diskriminering, og hva var konsekvensene? Kan dere finne noen kilder på dette?

Burma eller Myanmar ?

Mange av landets avisredaksjoner har bestemt seg for å bruke Myanmar. Har vi en god forklaring hvorfor Aung San Suu Kyi insisterer på å kalle landet for Burma?

Koloniseringen av Afrika

Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt de kulturelle? Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika?

Utfordringer for FNs fredsarbeid?

Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden?

Dagens konflikter i Rwanda og Burundi

Kan du hjelpe meg med å finne noen lenker til informasjon om dagens konflikter i Rwanda og Burundi?

Hva er al-Qaida?

Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

Tanzania som koloni

Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, og hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vanstyre i Afrika?

Google+