Hopp til hovedinnhold

Koloniseringen av Afrika

Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt de kulturelle? Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika?

Utfordringer for FNs fredsarbeid?

Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden?

Dagens konflikter i Rwanda og Burundi

Kan du hjelpe meg med å finne noen lenker til informasjon om dagens konflikter i Rwanda og Burundi?

Hva er al-Qaida?

Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

Tanzania som koloni

Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, og hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vanstyre i Afrika?

Japan, Teknologisk overlegent?

Japans teknologiske utvikling, og hvorfor er de så teknologisk overlegne i forhold til andre land i Asia?

Koreakrigen?

Jeg skal skrive en oppgave om Koreakrigen og da må jeg finne mer om: Holdninger, politikk, pressgrupper og økonomi. Vet du om noen bra bøker eller nettsider om dette?

Urbanisering i India?

Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India?

Menneskerettigheter i Kina

Vi skal skrive om hvordan Kina forholder seg til menneskerettigheter, og hvordan er forholdet mellom Norge og Kina. Jeg har lett lenge på nett, men får bare nyhetsartikler og urelevante nettsider opp. Kan dere hjelpe med litt stoff om dette?

Kina som koloni

Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte?

Hvilke utfordringer har Brasil?

Forskjeller mellom fattige og rike, kriminalitet, bevaring av regnskogen, korrupsjon og sterke politiske fronter er noen av Brasil sine utfordringer.

Svibruk og nomadisk fedrift?

Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende?

Muren på Vestbredden

Hva er Sikkerhetsmuren på Vestbredden?

India som koloni

Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, og fikk lokalbefolkningen ta del i styret? Les svarene og finn lenker her.

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom

Spørsmål om oppgave: "Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette?"

Hvorfor er Tanzania fattig?

Jeg lurer på hvorfor Tanzania er så mye fattigere enn Sverige.

Google+