Hopp til hovedinnhold

Verdenshandel og globalisering

Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO?

Hvor mange dør av sult hvert år?

Spørsmål:"Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden? Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort problem dette har vært, og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel?" 

Spill om kolonisering og imperialisme

Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?

Konflikten i Syria?

Hva er årsakene til krigen i Syria, hva kan bli mulige utfall av borgerkrigen i Syria, og hvilke konsekvenser kan disse ha?

Det muslimske brorskapet i Egypt

Hvordan har islamismen påvirket utviklingen i Egypt gjennom 100 år? Hva har endret seg i denne perioden og hva er forskjellene på politisk islam i dag i forhold til hva den var i forrige århundre med utgangspunkt i Al-Banna og etableringen av Det muslimske brorskapet.

Hva er global oppvarming?

Hvor mye varmere har verden blitt de siste årene, og hvordan påvirker menneskelig aktivitet klimaendringene? Vet dere om noen bra sider om global oppvarming?

Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?

Russland bomber opprørere i Syria, hvorfor gjør de det? Hvilke andre land støtter Assad-regimet?

Årsaker til terrorisme?

Jeg jobber med årsaker til terrorisme. Problemstillingen er: "Det er en vanlig holdning at brudd på menneskerettigheter fra myndighetenes side øker antall terrororganisasjoner."

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvem som er fattigste i verden. 

Hinduisme i Nepal og India?

Jeg lurer på om det er forskjeller mellom Hinduismen i Nepal og India?

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn

Hvordan er det med kvinnekamp for rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan håndtere problemene i islam og kjønnsroller som på vesentlige punkter er i strid med menneskerettighetene, slik de oppfattes i vestlige demokrati?

Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?

Hva blir regnet som de alvorligste, eller største bruddene på menneskerettighetene?  

Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?

Drivkreftene bak koloniseringen, og bakgrunnen for delingen av Afrika.

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?

Finnes det en internasjonal tabell for likestilling mellom kvinner og menn? Hvilke land har mest og minst kjønnsdiskriminering?

Imperialismen og Etiopia

Når var imperialismen i Etiopia og hvordan merket man den? Etiopia ble vel ikke kolonisert? Hvorfor ikke?

Koloniseringen av Asia

Vi har om koloniseringen i Asia som prosjekt på skolen og trenger litt informasjon om dette. Problemstillingen vi har valgt er grunnene til koloniseringen i Asia.

Google+