Hopp til hovedinnhold

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?

Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?

Mogulriket og India før koloniseringen?

Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ? 

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Hvordan har krigen i Afghanistan blitt utkjempet, og hvorfor er det krig der?

Hva er Boko Haram?

Hva er Boko Haram og hvorfor er det opprør og konflikt i Nigeria?

Den værste sultkatastrofen i verden?

Hvilken sultkatastrofe blir regnet som den største i verden?

Verdenshandel og globalisering

Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO?

Hvor mange dør av sult hvert år?

Spørsmål:"Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden? Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort problem dette har vært, og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel?" 

Spill om kolonisering og imperialisme

Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?

Konflikten i Syria?

Hva er årsakene til krigen i Syria, hva kan bli mulige utfall av borgerkrigen i Syria, og hvilke konsekvenser kan disse ha?

Det muslimske brorskapet i Egypt

Hvordan har islamismen påvirket utviklingen i Egypt gjennom 100 år? Hva har endret seg i denne perioden og hva er forskjellene på politisk islam i dag i forhold til hva den var i forrige århundre med utgangspunkt i Al-Banna og etableringen av Det muslimske brorskapet.

Hva er global oppvarming?

Hvor mye varmere har verden blitt de siste årene, og hvordan påvirker menneskelig aktivitet klimaendringene? Vet dere om noen bra sider om global oppvarming?

Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?

Russland bomber opprørere i Syria, hvorfor gjør de det? Hvilke andre land støtter Assad-regimet?

Årsaker til terrorisme?

Jeg jobber med årsaker til terrorisme. Problemstillingen er: "Det er en vanlig holdning at brudd på menneskerettigheter fra myndighetenes side øker antall terrororganisasjoner."

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste. 

Hinduisme i Nepal og India?

Jeg lurer på om det er forskjeller mellom Hinduismen i Nepal og India?

Google+