Hopp til hovedinnhold

Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?

Finnes det en oversikt over hvor mange og hvilke land som har ytringsfrihet?

Hva er ISIS

Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen? 

Makt og det internasjonale samfunnet

Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene?

Hvilke områder ble kolonisert?

Spørsmål: "Jeg lurer på hvilke områder og land som ble kolonisert av vesten, var koloniseringen forskjellig på de ulike kontinentene og hvilke land ble kolonisert av hvem?" 

Fattigdom i Malawi

Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna?

Nigeria og kolonitiden

Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria, og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria?

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

Jeg lurer på hvorfor det er konflikt og krig i Ukraina?

Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi

Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta?

Hvilke land gir Norge bistand til?

Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov mot homofili?

Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Hva er forskjellen på disse begrepene, og hvordan definerer vi dem?

Borgerkrig i Irak

Hvorfor er det borgerkrig i Irak?

Menneskehandel og slaveri

Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange blir utsatt for tvangsarbeid og trafficking? Jeg lurere spesielt på om det er mye og hvorfor det er menneskehandel i Brasil?

Hva er hovedmålene til FN

Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN?

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?

Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?

Mogulriket og India før koloniseringen?

Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ? 

Google+