Hopp til hovedinnhold

Borgerkrig i Irak

Hvorfor er det borgerkrig i Irak?

Menneskehandel og slaveri

Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange blir utsatt for tvangsarbeid og trafficking? Jeg lurere spesielt på om det er mye og hvorfor det er menneskehandel i Brasil?

Hva er hovedmålene til FN

Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN?

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?

Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?

Mogulriket og India før koloniseringen?

Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ? 

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Hvordan har krigen i Afghanistan blitt utkjempet og hvorfor er det krig der?

Hva er Boko Haram?

Hva er Boko Haram og hvorfor er det opprør og konflikt i Nigeria?

Den værste sultkatastrofen i verden?

Hvilken sultkatastrofe blir regnet som den største i verden?

Verdenshandel og globalisering

Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport og hva betyr WTO?

Hvor mange dør av sult hvert år?

Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden. Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort problem dette har vært og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel.  

Spill om kolonisering og imperialisme

Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?

Konflikten i Syria?

Hva er årsakene til krigen i Syria, hva kan bli mulige utfall av borgerkrigen i Syria, og hvilke konsekvenser kan disse ha?

Det muslimske brorskapet i Egypt

Hvordan har islamismen påvirket utviklingen i Egypt gjennom 100 år? Hva har endret seg i denne perioden og hva er forskjellene på politisk islam i dag i forhold til hva den var i forrige århundre med utgangspunkt i Al-Banna og etableringen av Det muslimske brorskapet.

Hva er global oppvarming?

Hvor mye varmere har verden blitt de siste årene, og hvordan påvirker menneskelig aktivitet klimaendringene? Vet dere om noen bra sider om global oppvarming?

Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?

Russland bomber opprørere i Syria, hvorfor gjør de det? Hvilke andre land støtter Assad regimet?

Google+