Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

Jeg lurer på hvorfor det er konflikt og krig i Ukraina?

Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi

Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta?

Hvilke land gir Norge bistand til?

Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov mot homofili?

Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Hva er forskjellen på disse begrepene, og hvordan definerer vi dem?

Borgerkrig i Irak

Hvorfor er det borgerkrig i Irak?

Menneskehandel og slaveri

Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange blir utsatt for tvangsarbeid og trafficking? Jeg lurere spesielt på om det er mye og hvorfor det er menneskehandel i Brasil?

Hva er hovedmålene til FN

Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN?

Russland og USAs imperialisme

Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme?

Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?

Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar?

Mogulriket og India før koloniseringen?

Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ? 

Hvorfor er det krig i Afghanistan?

Hvordan har krigen i Afghanistan blitt utkjempet, og hvorfor er det krig der?

Hva er Boko Haram?

Hva er Boko Haram og hvorfor er det opprør og konflikt i Nigeria?

Den værste sultkatastrofen i verden?

Hvilken sultkatastrofe blir regnet som den største i verden?

Verdenshandel og globalisering

Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO?

Hvor mange dør av sult hvert år?

Spørsmål:"Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden? Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort problem dette har vært, og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel?" 

Spill om kolonisering og imperialisme

Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt?

Google+