Hopp til hovedinnhold

Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?

I 2015 ble det for første gang et regjeringsskifte i Nigeria etter et demokratisk valg. Politisk har landet vært preget av regionale skiller. De siste årene har Boko Haram satt sitt preg på nyhetsbildet fra Afrikas mest folkerike stat.  

Urbanisering i verden

Hvor mange bor i byer, og hvor mange i slum. Hvorfor bor de der, og hva kjennetegner livet i slummen? 

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Forskjellene mellom fattige og rike?

Spørsmål: "Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker."

Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?

Finnes det en oversikt over hvor mange og hvilke land som har ytringsfrihet?

Hva er ISIS

Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen? 

Makt og det internasjonale samfunnet

Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene?

Hvilke områder ble kolonisert?

Spørsmål: "Jeg lurer på hvilke områder og land som ble kolonisert av vesten, var koloniseringen forskjellig på de ulike kontinentene og hvilke land ble kolonisert av hvem?" 

Fattigdom i Malawi

Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna?

Nigeria og kolonitiden

Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria, og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria?

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

Jeg lurer på hvorfor det er konflikt og krig i Ukraina?

Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi

Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta?

Hvilke land gir Norge bistand til?

Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov mot homofili?

Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Hva er forskjellen på disse begrepene, og hvordan definerer vi dem?

Borgerkrig i Irak

Hvorfor var det borgerkrig i Irak?

Menneskehandel og slaveri

Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange blir utsatt for tvangsarbeid og trafficking? Jeg lurere spesielt på om det er mye og hvorfor det er menneskehandel i Brasil?

Google+