Hopp til hovedinnhold

Konflikten på Sri Lanka?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det var krig på Sri Lanka. Her kan du lese svaret og finne mer informasjon.

Globale miljøproblemer og klimaendringer

Hva er årsakene til de ulike globale miljøproblemene og klimaendringene, og hvilke alternativer finnes for å løse dem?

Definisjoner og endring av begrepet utvikling?

Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv.

Hvor mange flyktninger er det i verden?

Hva er det som forårsaker de største flyktningstrømmene i verden, hva har antallet flyktninger vært de siste årene og hvilket land har flest flyktninger?

Begrepet nord-sør?

Hva er nord-sør? Kan dere forklarer begrepet "nord-sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør?

Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?

Hvorfor er det egentlig konflikt i Midtøsten? Finnes det et kort og godt svar på det?

Hvor mange land er medlemmer av FN?

Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?".

Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak?

Hvordan oppstod konflikten mellom sunnimuslimer og sjiamuslimer i Irak? Hvordan er situasjonen i dag?

I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?

I tilfelle Norge handler med u-land, hvilke produkter blir importert til Norge? Hva står WTO for? Hva er det?

Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?

Vet du hvorfor landene i Mellom-Amerika og Karibia er utviklingsland?

Hvordan oppstod FN?

Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: "Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?". Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie.

Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen?

Jeg holder på med en skoleoppgave om seksdagerskrigen i 1967. Hensikten er å debattere om amerikansk støtte til Israel hadde noe med Israels seier å gjøre. Får høre veldig mye at USA ikke hadde noenting med den krigen å gjøre, og ikke ga Israel støtte før etter 1967.

Konflikter mellom fattige og rike land?

Jeg lurte på om jeg kunne få noen linker til nettsteder om konflikter mellom fattige og rike land når det gjelder globalisering?

FN og barn i nød?

Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød?

Urbanisering i Norge

Vi skal arbeide med urbanisering, og vår oppgave er å se på urbanisering i Norge. 

Rasisme i USA og Jim Crow lovene

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Google+