Hopp til hovedinnhold

Sosiale medier og demokrati

Hvordan har sosiale medier endret demokratiet og politikk?

Globale forskjeller i fordeling og levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem.

Hva var prisen på en slave?

Hvor mye kostet en slave under den transatlantiske slavehandlene?

Imperialisme i dag

Er det noen eksempler på imperialisme i dag?

Rasisme i USA og Jim Crow lovene

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? 

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?

Er det ytringsfrihet i Irak, hvordan er situasjonen i forhold til menneskerettigheter i landet og hva er den historiske bakgrunnen for tilstanden?

Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie.

Hva er internasjonale sanksjoner?

Hvordan kan man straffe land som bryter våpenhvileavtaler, folkeretten og andre avtaler uten at det går ut over sivile?

Kashmir-konflikten

Hvorfor er det konflikt mellom India og Pakistan om Kashmir og hva sier folkeretten og FN om Kashmir-konflikten?

Avkolonisering

Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet?

Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo

Hva er bakgrunnen for konflikten i Kongo? Hvorfor er det krig der og hva skjer i Kongo nå?

Konflikten i Mali

Hva er årsaken til at det er konflikt og krig i Mali?

Avkolonisering i India

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat?

Koloniseringen av Kongo

Hvilke interesser hadde europeerne i Kongo, og hva var konsekvensene av koloniseringen? 

Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?

Alt etter hvilke behov en har finnes det ulike måter å definere væpnede konflikter på. Vi skal først se kort på hvilke definisjoner en bruker i internasjonal rett, og deretter hvordan forskere skiller mellom ulike typer konflikter.

Undervisningsopplegg med filmer

Jeg ser etter undervisningsfilmer om bærekraft og medborgerskap, som gjerne kan brukes til hjemmeundervisning?

Google+