Hopp til hovedinnhold

Globale forskjeller i fordeling og levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem.

Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie.

Kashmir-konflikten

Hvorfor er det konflikt mellom India og Pakistan om Kashmir og hva sier folkeretten og FN om Kashmir-konflikten?

Avkolonisering

Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet?

Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo

Hva er bakgrunnen for konflikten i Kongo. Hvorfor er det krig der og hva skjer i Kongo nå?

Konflikten i Mali

Hva er årsaken til at det er konflikt og krig i Mali?

Avkolonisering i India

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat?

Koloniseringen av Kongo

Hvilke interesser hadde europeerne i Kongo, og hva var konsekvensene av koloniseringen? 

Ulike typer konflikter og kriger

Hvordan definerer en ulike konflikter og kriger?

Undervisningsfilmer i samfunnsfag

Jeg ser etter undervisningsopplegg med filmer om bærekraft og medborgerskap, som gjerne kan brukes til hjemmeundervisning.

Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert

Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt?

Internasjonal arbeidsdeling?

Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold?

Årsaker til andre verdenskrig

Hvor finner vi informasjon om andre verdenskrig, og særlig årsaker til at krigen brøt ut? Hvordan utspilte krigen seg lokalt i Rogaland?

Hva er internasjonale sanksjoner?

Hvordan kan man straffe land som bryter våpenhvileavtaler, folkeretten og andre avtaler uten at det går ut over sivile?

Krisen i Venezuela

Hva er bakgrunnen for krisen i Venezuela?

Den siste utviklingen i Syria?

Hva skjer i Syria i dag, har krigen endret seg? Hva er de siste hendelsene i konflikten?

Europeernes oversjøiske kulturmøter

Hva var europeernes motiver for å dra til Amerika, hva kjennetegnet kulturen de møtte, hvordan skaffet europeerne seg kontroll over kulturen, og hva var konsekvenser av kulturmøtet sett fra begge sider. 

Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea

Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem.

Google+