Hopp til hovedinnhold

Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? 

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

Globale forskjeller i fordeling og levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem.

Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie.

Hva er internasjonale sanksjoner?

Hvordan kan man straffe land som bryter våpenhvileavtaler, folkeretten og andre avtaler uten at det går ut over sivile?

Rasisme i USA og Jim Crow lovene

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Kashmir-konflikten

Hvorfor er det konflikt mellom India og Pakistan om Kashmir og hva sier folkeretten og FN om Kashmir-konflikten?

Avkolonisering

Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet?

Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo

Hva er bakgrunnen for konflikten i Kongo? Hvorfor er det krig der og hva skjer i Kongo nå?

Konflikten i Mali

Hva er årsaken til at det er konflikt og krig i Mali?

Avkolonisering i India

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat?

Koloniseringen av Kongo

Hvilke interesser hadde europeerne i Kongo, og hva var konsekvensene av koloniseringen? 

Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?

Alt etter hvilke behov en har finnes det ulike måter å definere væpnede konflikter på. Vi skal først se kort på hvilke definisjoner en bruker i internasjonal rett, og deretter hvordan forskere skiller mellom ulike typer konflikter.

Undervisningsopplegg med filmer

Jeg ser etter undervisningsfilmer om bærekraft og medborgerskap, som gjerne kan brukes til hjemmeundervisning?

Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?

Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt?

Internasjonal arbeidsdeling?

Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold?

Årsaker til andre verdenskrig

Hvor finner vi informasjon om andre verdenskrig, og særlig årsaker til at krigen brøt ut? Hvordan utspilte krigen seg lokalt i Rogaland?

Krisen i Venezuela

Hva er bakgrunnen for krisen i Venezuela?

Google+