Hopp til hovedinnhold

Hva er Nord-sør-biblioteket?

Hva er Nord-sør-biblioteket?

Nord-sør-biblioteket var et landsdekkende kompetansebibliotek som formidlet informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål.

Nord-sør-biblioteket ble opprettet i Stavanger høsten 1993, og var ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til 31.12.96. Fra 1997 til 2014 fikk Nord-sør-biblioteket fast statlig driftstøtte fra kulturdepartementet gjennom Nasjonalbiblioteket. Biblioteket ble fram til 2021 finansiert med midler fra Norad gjennom et samarbeid med Global.no. På tross av at Nord-sør-biblioteket aldri har bistått flere undommer fra hele landet med å finne informasjon om utvikling, miljø, bærekraft, konflikter, demokrati og andre internasjonale spørsmål enn i 2020 er biblioteket nå nedlagt. Med en halvmillion besøkende bare spørsmål og svar sidene er det ikke lenger interesse fra nasjonale bevillgende myndigheter å beholde tjenesten.   

Nord-sør-biblioteket ble opprettet etter initiativ av NORAD, som ønsket en allmenn bibliotektjeneste om land i sør og bistands og utviklingsspørsmål. Sammen med Statens bibliotektilsyn ble de enige om å opprette kompetansebiblioteket. Nord-sør-biblioteket skal være et nasjonalt kompetansesenter for informasjon om nord-sør relasjoner og landene i sør. Biblioteket sine målgrupper er særlig folkebibliotek, skolebibliotek og skoleverket generelt. Biblioteket skal dekke et informasjonsbehov på folkeopplysningsnivå, som ikke blir prioritert av de mange forsknings- og fagbibliotek som dekker nord-sør relatert informasjon. 

Biblioteket  utviklet seg til å bli et digitalt biblioteket. For best mulig å framstå som et nasjonalt ressurs- og informasjonssenter har biblioteket samarbeidet nært med Global. I samarbeid med Global står nord-sør-biblioteket bak utviklingen av et e-bibliotek med lenker til norske og utenlandske nettressurser, en elektroniske spørretjeneste og Global skole, en samling med undervisningsressurser. De publiserte svarene på nettsiden har nå nærmere 500 000 besøk i året.

 

Nord-sør-biblioteket
Sølvberget bibliotek og kulturhus
Pb 310
4002 Stavanger

Epost: hakon.hestvik@solvberget.no

Google+