Hopp til hovedinnhold

Global Skole

Global Skole er en digital samling med undervisningsressurser.

Tema for undervisningsressursene er internasjonale utviklingsspørsmål tilrettelagt for grunnskolen og videregående skole. Undervisningsressursene er tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen. 

Med Global Skole ønsker vi å gi lærere og elever faglig godt stoff på globale utviklingsspørsmål med fokus på global forståelse, årsakssammenhenger, kritiske spørsmål og handlingskompetanse. Undervisningsoppleggene er basert på dagsaktuelle globale spørsmål, sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av ulike tema og perspektiver, samt diskusjon for å relatere det hele til elevenes virkelighet og egne handlingsalternativer. 

Google+