Hopp til hovedinnhold

FNs sikkerhetsråd

Hvilke land er viktigst i FN sitt sikkerhetsråd?

Direkte og indirekte kolonistyre

Hvordan ble koloniene styrt? I hvilken grad hadde lokalbefolkningen autonomi i for eksempel Kongo?  

Den russiske revolusjonen

Hva var betydningen av den russiske revolusjonen og kommunismen på den sosiale og økonomiske utviklingen i Russland?

Vietnamkrigen

Når var Vietnamkrigen, hvem var partene i krigen og hva dreide den seg om? 

Imperialismen som en av årsakene til første verdenskrig?

Hvordan var forholdet mellom stormaktene under imperialismen, og hvordan var denne rivaliseringen en del av bakgrunnen for 1. verdenskrig?

Sudan sin historie som koloni

Hvilke kolonimakter styrte Sudan, hvilke følger fikk imperialismen og flere andre spørsmål om Sudan sin kolonihistorie.

Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?

Er det ytringsfrihet i Irak, hvordan er situasjonen i forhold til menneskerettigheter i landet og hva er den historiske bakgrunnen for tilstanden?

Hva var prisen på en slave?

Hvor mye kostet en slave under den transatlantiske slavehandlene?

Sosiale medier og demokrati

Hvordan har sosiale medier endret demokratiet og politikk?

Imperialisme i dag

Er det noen eksempler på imperialisme i dag?

Rasisme i USA og Jim Crow lovene

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står demokratiet ovenfor i Europa, Norge og andre land, og hvordan blir minoriteters rettigheter beskyttet?

Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? 

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

Globale forskjeller i fordeling og levekår

Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem.

Hva er Nord-sør-biblioteket?

Nord-sør-biblioteket var et landsdekkende kompetansebibliotek som formidlet informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål.

Global Skole

Global Skole er en digital samling med undervisningsressurser.

Arkiv

Flere spørsmål og svar

Google+