Hopp til hovedinnhold

Skoleformidling på Kiellandsenteret

Torvmyr av Kitty Kielland

Hvorfor er litteratur viktig? Hva er en klassiker? Hvem var Alexander Kielland, og hvorfor skal vi lese Kielland i dag?

Kiellandsenteret tilbyr et formidlingsopplegg som gir et innblikk Kiellands forfatterskap, hans litterære prosjekt, og den tiden han skrev i. Opplegget kan fungere som en introduksjon til- eller en repetisjon av realismen som litteraturhistorisk periode, hvor idealet om «å sette problemer under debatt» var sentralt.

Med utgangspunkt i Kielland-novelletten "Torvmyr" fra 1880 inviteres elevene til å reflektere over hva som kjennetegner en klassiker, og hvordan en tekst kan få fornyet relevans – lenge etter at den ble skrevet. Her vil vi trekke noen paralleller mellom "Torvmyr" og dagens klimalitteratur. Slik vil elevene få eksempler på hvordan samtidsforfattere bruker litteratur for å få fram et budskap, og på hvordan både realistiske og ikke-realistiske tekster kan være samfunnskritiske.

Kreativ skriving

Som en del av besøket vil elevene bli utfordret til å skrive sine egne tekster med utgangspunkt i «Torvmyr». Vi har invitert en rekke rogalandsforfattere til å dele tankene sine rundt det å skrive, og til å lage inspirerende skriveoppgaver. Oppgavene kommer i ulike sjangre, og lar elevene prøve ut forskjellige skrivestrategier som kan oppmuntre til skriveglede, og til eksperimentering og lek med tekst.

Formidlingsopplegget er tilpasset elever i norskfaget i videregående skole, og tar opp følgende kompetansemål fra læreplanverket:

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

Bestilling

Opplegget varer i cirka to timer og tilbys mandag-fredag fra 08.30-15.30. Husk å booke ditt skolebesøk i god tid før klassen kommer. All skoleformidling på Sølvberget er gratis.

Ønsker du å bestille et besøk? Ta kontakt med leder for Kiellandsenteret: stine.honore@solvberget.no

Google+