Hopp til hovedinnhold

Skoleformidling på Kiellandsenteret

Torvmyr av Kitty Kielland

Hvorfor er litteratur viktig? Hva er en klassiker? Hvem var Alexander Kielland, og hvorfor skal vi lese Kielland i dag?

Med Alexander Kiellands forfatterskap som utgangspunkt tilbyr Kiellandsenteret et formidlingsopplegg med fokus på lesing og skriving.

Et besøk i Kiellandsenterets utstillinger gir en kort innføring i forfatterens liv og virke, og et innblikk i den tiden han skrev i. Elevene får en oversikt over realisme som skrivestil, og over realismen som litteraturhistorisk periode, hvor idealet om «å sette problemer under debatt» blir sentralt.

Kan man lære å bli en bedre leser?

For å kunne lese klassisk litteratur kreves det ofte at leseren utvikler evnen til å forstå, tolke og reflektere over komplekse tekster, at man kan sette tekstene inn i en historisk kontekst og at man har kjennskap til ulike sjangre og litterære perioder.

Med utgangspunkt i Kielland-novelletten «Torvmyr» fra 1880 inviteres elevene til å reflektere over hva som kjennetegner en klassiker, og hvordan en tekst kan få fornyet relevans – lenge etter at den er skrevet. Elevene vil også få eksempler på hvordan forfattere i dag bruker litteratur for å få fram et budskap.

Kreativ skriving

Som en del av besøket vil elevene bli utfordret til å skrive sine egne tekster med utgangspunkt i «Torvmyr». Vi har invitert en rekke rogalandsforfattere til å dele tankene sine rundt det å skrive, og til å lage inspirerende skriveoppgaver. Oppgavene kommer i ulike sjangre, og lar elevene prøve ut forskjellige skrivestrategier som kan oppmuntre til skriveglede, og til eksperimentering og lek med tekst.

Formidlingsopplegget er tilpasset elever i norskfaget i videregående skole, og tar opp følgende kompetansemål fra læreplanverket:

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

Bestilling

Opplegget varer i cirka to timer og tilbys mandag-fredag fra 08.30-15.30. Husk å booke ditt skolebesøk i god tid før klassen kommer. All skoleformidling på Sølvberget er gratis.

Ønsker du å bestille et besøk? Ta kontakt med leder for Kiellandsenteret: stine.honore@solvberget.no

Google+