Hopp til hovedinnhold

Filosofikafé på Kiellandsenteret

Filosofikafé på Kiellandsenteret

Velkommen til filosofikafé  onsdag 9. desember. Tema for høstens siste filosofikafé på Kiellandsenteret er ensomhet. Bli med på undring og refleksjon i felleskap med andre i Salongen på Kiellandsenteret onsdag klokken 19.00.

Mange har kjent på en følelse av ensomhet og isolasjon i den spesielle tiden vi er inne i, og kanskje forsterkes disse følelsene nå som julen står for døren. Men hva kan ensomhet tilføre livene våre? Kanskje er vårt sosiale liv avhengig av at vi også føler på ensomhet? Er det noen utfordringer som bare ensomhet stiller oss ovenfor? Disse spørsmålene utforsker vi i felleskap sammen med vår filosof og forteller, for å se om vi kan finne ut mer om hva ensomhet egentlig er.

Trenger du noen ganger å tenke høyt sammen med andre? Vi fortsetter med vår populære filosofikafé og inviterer til tre samlinger i løpet av høsten. På Kiellandsenterets filosofikafé får du muligheten til å reflektere over livets små og store spørsmål i fellesskap med andre, enten du velger å delta aktivt i diskusjonen eller bare vil lytte til samtalen. Litteratur, myter, fabler og fortellinger kan fungere som en inngang til å utforske egne og andres perspektiver knyttet til etiske og moralske dilemmaer i hverdagen, og til livets store eksistensielle spørsmål. Samtalen ledes av en filosof og en forteller, som sammen oppfordrer til undring, nysgjerrighet og refleksjon.

Marianne Stenerud er fortellerkunstner på heltid og har samarbeidet med Sølvberget på flere ulike prosjekter tidligere. Hun turnerer også jevnlig med Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Bæremeisen og Bokbåten.

Ingunaya Myhre Larsen har lang erfaring med å igangsette og lede filosofiske samtaler og undringsmøter.  Som universitetslektor ved bl.a. UiB og Institutt for Sosialfag ved UiS, har hun i tillegg til å undervise i filosofi, pedagogikk og etikk, forsket på estetiske og emosjonelle læringsprosesser med barn.

De to har jobbet sammen i en årrekke og står bak flere prosjekter som kombinerer filosofi og fortelling rettet mot både barn, skoleungdom og voksne.

Høstens filosofikaféer

Høsten 2020 har vi satt av følgende datoer til filosofering i felleskap: 14. oktober, 4. november og 9. desember klokken 19.00. Temaet for hver enkelt samling legges ut på Sølvbergets Facebookside, for de som ønsker å forberede seg og sortere egne tanker i forkant. Vi tar selvfølgelig også imot innspill til temaer fra deltakere. Arrangementene finner sted i Salongen på Kiellandsenteret, i fjerde etasje på Sølvberget. Gratis inngang. Enkel servering ved Renaa Xpress.

Filosofikafé på Kiellandsenteret er åpent for alle, enten du er 17 eller 80 år gammel - velkommen!

 

 

Smitteverntiltak høsten 2020

Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. På grunn av covid-19-pandemien må Sølvberget, som ansvarlig arrangør, vite hvem som er til stede på aktiviteter og arrangementer. Du må forhåndsbestille gratisbilletter på sølvberget.no. Dette gjelder både for enkeltpersoner og grupper. For å sikre rask smittesporing, må alle billetter være registrert med navn på den enkelte deltaker. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen. På grunn av avstandsregelen har vi redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig skal få plass på arrangementene.  
Alle våre ansatte er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

Google+