Hopp til hovedinnhold

Filosofikafé på Kiellandsenteret

Marianne Stenerud og Ingunaya Myhre Larsen leder samtalen

Filosofikafé på Kiellandsenteret er tilbake høsten 2022.

Trenger du noen ganger å tenke høyt sammen med andre?  Velkommen til filosofikafé på Kiellandsenteret! På Kiellandsenterets filosofikafé får du muligheten til å reflektere over livets små og store spørsmål i felleskap med andre, enten du velger å delta aktivt i diskusjonen eller bare vil lytte til samtalen. Litteratur, myter, fabler og fortellinger fungerer som en inngang til å utforske egne og andres perspektiver knyttet til etiske og moralske dilemmaer i hverdagen, og til livets store eksistensielle spørsmål. Samtalen ledes av en filosof og en forteller, som sammen oppfordrer til undring, nysgjerrighet og refleksjon.

Filosofikafé på Kiellandsenteret er åpent for alle, enten du er 17 eller 80 år gammel - velkommen!

Vårens filosofikaféer

Vi har satt av følgende datoer til filosofering i felleskap denne våren: 9. februar, 9. mars (utsatt), 6. april og 4. mai  kl. 19.00. Vi møtes i Salongen på Kiellandsenteret. Temaet for hver enkelt samling legges ut på Sølvbergets Facebookside, for de som ønsker å forberede seg og sortere egne tanker i forkant.

En filosof og en forteller

Marianne Stenerud er fortellerkunstner på heltid og har samarbeidet med Sølvberget på flere ulike prosjekter tidligere. Hun turnerer også jevnlig med Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Bæremeisen og Bokbåten.

Ingunaya Myhre Larsen har lang erfaring med å igangsette og lede filosofiske samtaler og undringsmøter.  Som universitetslektor ved bl.a. UiB og Institutt for Sosialfag ved UiS, har hun i tillegg til å undervise i filosofi, pedagogikk og etikk, forsket på estetiske og emosjonelle læringsprosesser med barn.

De to har jobbet sammen i en årrekke og står bak flere prosjekter som kombinerer filosofi og fortelling rettet mot både barn, skoleungdom og voksne.

Garantert plass

Nå tilbyr vi billetter til 50 kroner som garanterer at du får plass på våre mest populære arrangement. En uke før ett arrangement starter, legger vi ut de resterende som gratisbilletter. For mer informasjon sjekk hvert enkelt event nedenfor!

 

 

Smitteverntiltak 

Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer. 

Google+