Hopp til hovedinnhold

Hvordan ble Tjensvoll Tjensvoll?

Scendic Forum Hotell Tjensvoll

Komiker Rune Bjerga har skrevet bok om sin helsprøe oppvekst på Tjensvoll. Her er en kort innføring i bydelens historie.

Tjensvollgjengen var godt kjent på slutten av 1980- og starten av 1990-tallet. De knuste ruter, ødela telefonautomater og kunne til og med rane butikker. Miljøet på Tjensvoll var sterkt preget av denne tyranniserende gjengen. Flere butikker i Tjensvollsenteret flyttet til Madlatorget for å slippe unna. Det var på Tjensvoll matsenter at gjengen hadde sin base. Herjingene til Tjensvollgjengen tok slutt tidlig på 1990-tallet. Voksne organiserte seg og gikk natteravn i bydelen. Dette hadde god effekt, og tjensvollgjengen sluttet etter hvert med ugjerningene sine. 

Tjensvoll består nå av boliger, hoteller, idrettshaller og forretningsbygg. Hva er historien til denne bydelen?

tjensvoll og jeg

  

Spredt bebyggelse

Tjensvoll er som bydel og tettbebyggelse relativt ny. Tjensvoll var før 1965 en del av Hetland kommune. Bydelen var preget av gårdsbruk og spredte boliger, det var rett og slett ute på landet. I boka "Ullandhaug og Tjensvoll : fotovandring gjennom gamle Ullandhaug, Øvre Tjensvoll og Nedre Tjensvoll" av Marit Karin Alsvik og Jan Alsvik kan du se bilder av hvordan bydelen så ut før store forum-bygninger gjorde sitt inntog, og før Tjensvollkrysset var et fenomen. Tidligere var Tjensvollkrysset bare to smale grusveier som krysset hverandre. I boka er det blant annet bilde av høyonn ved krysset, og en sykkel som ruller forbi. Alsvik og Alsvik skriver:

"Det er blant annet derfor vi trenger billedbøker fra tiden som var. Vi har godt av å stanse opp, gjenoppleve det som var, den tapte tid, sitte ned med en bok, minnes, fortelle litt, eller snakke litt med oss selv, kanskje felle en tåre, over gode eller vonde minner?"

Rekkehus

Men så, på 1950-tallet, begynte byggingen av rekkehus. I etterkrigsårene hadde det vært få muligheter for å få kjøpe egen bolig, og mange var interessert i å skaffe seg et rekkehus på Tjensvoll. Det var et svært stort behov for boliger, det kom mange nye rekkehus, og innbyggertallet økte.  De nye husene var i stor grad husbankfinansiert. Bydelen fikk dermed mange innflyttere og arbeidere, noe som selvfølgelig satte sitt preg på bydelen. Tjensvoll var "rødere" enn mange andre bydeler, og hadde også noe mer sosiale problemer.

I 1956 var også den nye Tjensvoll skoles første byggetrinn ferdig. Så kom kommunesammenslåingen i 1965, og Siddishallen ble bygd i 1968. Alt dette var tegn på at bydelen bare vokste og ble mer og mer viktig for Stavanger.

Siddissenteret

Siddishallen

I årene som fulgte etter kommunesammenslåingen ble "Siddissenteret" bygget ut med mange store bygg. Madlaveien og Eiganesveien er naturlig forbindelse mellom Stavanger sentrum og Madla. Dette området ble også preget av messe- og utstillingsaktivitet utover 80-tallet. ONS har vært arrangert annenhvert år siden 1974. I den forbindelse ble det utlyst en stor arkitektkonkurranse, og bidragene ønsket å rydde opp i området og gjøre det mer helhetlig. Store deler av området oppsto uten tanke for helheten. Et problem var at trafikken var forvirrende og uryddig. Bygningene ble oppført uten tanke for helheten, og grøntområder ble dermed også mer tilfeldig plassert. Utbyggingen holdt på til 1981, da området ble regulert

 

Forum-hotell

Tjensvollbassenget

Men det var byggevirksomhet før rekkehusene også og annen utbygging på Tjensvoll også. Tjensvollbassenget sto ferdig 28. mai 1930. Dette var et vannverk som rommet 19.300 kubikkmeter vann. Vannverket pumpet rent vann fra Stokkavatnet, noe som var en kjærkommen avveksling fra vannet fra Mosvannet, som til tider kunne være skittent.

Solborg folkehøgskole

Solborg

Noe som har trukket nye folk til Tjensvoll er Solborg folkehøgskole. Folkehøgskolen, som fremdeles er i drift, hadde sin begynnelse i 1913 på Revheim. Den ble flyttet til villa Solborg i 1919. Allerede året etter ble skolen bygget ut, nybygget Nyborg var på plass i 1920. Folkehøgskolen har nå mange ulike linjer, blant annet «Global», «Adventure action sport» og «Life changing fitness».

 

Kilder: 

  • Alsvik, M., & Alsvik, J. (1993). Ullandhaug og Tjensvoll : Fotovandring gjennom gamle Ullandhaug, Øvre Tjensvoll og Nedre Tjensvoll. Hafrsfjord: Hafrsfjord.
  • Stavanger, & Arkitektbutikken AS. (1998). Siddisområdet : Områdeanalyse. Stavanger: Stavanger kommune Arkitektbutikken.
  • Tjensvoll (2017, 4. juni). I Wikipedia. Hentet 22.01.2018 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Tjensvoll

 

Lesetips:

Google+