Hopp til hovedinnhold

Gave fra Sparebankstifelsen til bokstart for de aller minste

Gratis bok og barselgrupper

Vårt leseprosjekt for de aller minste har fått pengegave fra Sparebankstifelsen SR-bank. Vi ønsker nå å bokstarte allerede ved 8 måneders-kontrollen. I tillegg skal vi i gang med barselgrupper for fedre og oppgradere babysonen inne i biblioteket. Prosjektet Bokstart kommer småbarnsfamilier i hele Stavanger tilgode og er i samarbeid med helsestasjonene i hele kommunen. 

Sparebankstiftelsen SR-bank har siden 2012 utdelt gaver til allmennyttige formål. Gavetildelingene er muliggjort ved at kundene i SpareBank 1 SR-Bank ASA bidrar til bankens overskudd. Stiftelsen får hvert år en betydelig del av bankens overskudd som de kan dele ut til gode formål i regionen. Pengene går til små og store aktiviteter som skal gjøre vår region til et enda bedre sted å bo og arbeide.

Vi ønsker at alle de cirka 2000 barna som fødes hvert år skal få best mulig utgangspunkt for språkutvikling, og at foreldre og barn finner leseglede sammen. Sammen med helsestasjonene oppnår vi en universell effekt. Alle vil få et gaverkort på en bok ved 8 måneders-kontrollen som kan hentes på et folkebibliotek.

 

 

 

 

 

Vi ønsker nå å bokstarte allerede ved 8 måneders-kontrollen gjennom en billedbok utgitt av Foreningen !les. kalt Revungen. Boken er uten tekst og sikrer at alle får samme glede av boken, uansett opprinnelse og norskkunnskaper. Med over 180 nasjonaliteter i byen tror vi det kan være et kjærkomment tilbud som bidrar til inkludering og opplevelse av fellesskap på tvers av språk. 

Vi håper at dette prosjektet vil føre til at enda flere bruker biblioteket fra barnets første leveår. Vi ønsker å legge til rette for at barselgrupper skal kunne bruke biblioteket som møtested. Vi har stellerom, vognparkering, ny og fin barnesone, og ikke minst: et hav av bøker!

 

 

 

 

 

Med en del av midlene vil vi også tilby at litteraturformidlere møter barselgrupper for å anbefale småbarnslitteratur, foreldrelitteratur og å informere om Sølvbergets tjenester. Barselgruppene vil kunne møtes på Sølvberget eller på en av filialene våre. Basert på etterspørsel fra helsestasjonene ønsker vi å starte først med å sette opp faste treff for fedre i svangerskapspermisjon med litteraturformidling, og da oppgradere barnesonen med babyvennlig interiør. 

bokstart

Om boka 

Den nye boken heter Revungen og er laget av Vibeke Røgler. Boken er uten tekst. De voksne kan snakke med barnet med utgangspunkt i bildene og de forskjellige hverdagssituasjonene i boka.

Google+