Hopp til hovedinnhold

Vi svarer på dine spørsmål om fordypningsoppgaven

Hjelp til særemne i norsk Sølvberget

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven i norsk? Send dem til oss!

Hvis du har et spørsmål, er det stor sjanse for at det er flere der ute som lurer på omtrent det samme! Send til laering@solvberget.no. Hvis du kommenterer noen av filmene våre på YouTube, svarer vi selvsagt også der!

Spørsmål om formidling

Spørsmål om problemstilling

Spørsmål om litteratur

Spørsmål om sjanger

Problemstilling til oppgave om kulturmøte, med utgangspunkt i bøkene Pakkis og Forberedelsen

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt tema kulturmøte og bøkene Pakkis av Khalid Hussain og Forberedelsen av Roda Ahmed. Har dere tips om hva som kan være problemstilling?

Forberedelsen av Roda Ahmed

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Du har funnet to bøker som egner seg godt til en fordypningsoppgave om kulturmøter. Noe av det viktigste å huske på i en slik oppgave, er at du må fokusere på bøkene som litteratur, og ikke skrive en samfunnsfags-aktig tekst om kulturmøter og innvandring. Det er lett å havne i den fella!

Noen aktuelle problemstillinger til en oppgave om disse to bøkene kan være:

- Hvordan bygger forfatterne opp spenning og konflikt i bøkene? De fleste bøker har én eller flere konflikter som drar handlingen framover, og får deg til å lese videre. Hvordan gjør forfatterne det i disse bøkene? Hvordan henger personskildringen sammen med temaet for romanene?

- Hva kjennetegner personskildringene i bøkene? Da kan du for det første se på synsvinkelen historiene er fortalt fra. Får vi vite hva personene tenker, eller blir de bare skildret av andre? Hvem er protagonist(er) (hovedpersoner) og antagonister (motkrefter mot hovedpersonen) i historiene? Hvilke verdier representerer de ulike personene i tekstene? Hvordan henger personskildringen sammen med temaet for romanene?

- Hva er forskjeller og likheter i miljøskildringen i de to bøkene? Hvor foregår romanene, og hvordan skildres disse stedene? Bruker forfatterne et sanselig språk med detaljerte beskrivelser? Hvilken rolle spiller selve stedene i bøkene? Jeg regner med at du vil finne mye her i disse bøkene, som jo handler om det å være dratt mellom to verdener. Og hvordan henger miljøskildringen sammen med temaet for romanene?

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Gammel og ny bok om voldtekt og kvinnesyn

SPØRSMÅL: Hei! Jeg skal skrive fordypningsoppgaven i norsk, og vil gjerne sammenlikne to bøker om kvinnesyn, voldtekt eller noe i den duren fra moderne tid, og en bok fra rundt 1800-tallet. Jeg vurderer boken Albertine, så jeg tar gjerne imot tips til bøker/noveller fra moderne tid som er fine å sammenlikne med. Vil ikke ha en veldig lang bok, går greit med rundt 200 sider.

Det skjer nå antologi feminisme

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Du har valgt å fordype deg i et viktig og aktuelt tema, og det finnes flere bøker og tekster som kan være interessante å trekke inn i oppgaven din.

Albertine (1886) av Christian Krogh er en litterær klassiker som behandler voldtekt fra et naturalistisk og samfunnskritisk perspektiv. Romanen går inn på problemstillinger knyttet til ansvarsfordeling, skamfordeling og maktforhold, og viser hvordan kvinner kan bli ofre for et undertrykkende og fiendtlig kvinnesyn, i et samfunn med få muligheter.

Men hvis du leser tekster som ble skrevet i kjølvannet av #metoo-bevegelsen, for eksempel Ida Jacksons og Maria Kjos Fonns bidrag i de feministiske antologiene Det skjer nå (2018) og Ulyd (2018) – litterære, personlige essays om nettopp voldtekt og de alvorlige konsekvensene av dette – vil du finne de samme problemstillingene. Samtidig som disse forfatterne utfordrer de vedtatte sannhetene om voldtektsofferet som et for all framtid «ødelagt» menneske, dømt til å gå under, som Albertine.

En ny roman å sammenlikne med kan være Heidi Furres Makta (2021), som handler om en kvinne som ble voldtatt en gang hun frivillig ble med en mann hjem – en faktisk nokså vanlig fortelling. Hun har greid å skape seg et normalt og godt liv, men voldtekten preger henne likevel i stor grad. Også her problematiseres skyld-, skam- og ansvarsfordeling, kvinneundertrykkelse og -forakt, og makt. 

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Hild, Sølvberget

 


Problemstilling til fordypningsoppgave om dystopi

SPØRSMÅL: Hei Jeg går vg3 påbygg og skal ha en fordypningsoppgave. Problemet er at jeg ikke aner hvilke bøker og problemstilling jeg skal velge. Hadde satt pris på hjelp. Jeg er opptatt av sosiale medier og bloggere, glad i bokserien I morgen er alt mørkt, men finner ikke noe jeg kan sammenligne den med og en problemstilling. 

SVAR: Hei, Takk for spørsmål! Jeg foreslår at du tar utgangspunkt i bokserien I morgen er alt mørkt, som du allerede kjenner godt til.

 • Forslag 1: En variant er å skrive en oppgave om sjangeren dystopi med utgangspunkt i disse bøkene. Dette kalles sjangerstudium. Hvilke typiske kjennetegn ved dystopien som sjanger finner du igjen i Sigbjørn Mostues serie? Du kan lese mer om dystopier i vår artikkel: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Sjangerstudium/Fordypningsoppgave-om-dystopi-tips-og-hjelp. Dystopier er en gammel sjanger, men du vil se at de fleste av dem er oppbygd ganske likt. I et sjangerstudium kan du også trekke inn andre dystopier, for eksempel Ett sekund om gangen av Sofia Nordin eller Dødslekene av Suzanne Collins. På hvilken måte er dette typiske dystopier? Hva er likheter og forskjeller mellom disse bøkene og Sigbjørn Mostues serie når det gjelder sjangeren dystopi? Finner du noe i disse bøkene som er utypisk for dystopier?
 • Forslag 2: En annen variant er å se på den samme tingen i to bøker, og sammenligne mellom bøkene. Hvis vi bruker bøkene over som eksempel:
  • Hva er likheter og forskjeller i skildringen av Brage i I morgen er alt mørkt og Katniss i Dødslekene?
  • Eller: Hvordan bygges det opp spenning i I morgen er alt mørkt og Dødslekene?
  • Eller hvis vi ser på temaet i bøkene: Mange dystopier kan leses som samfunnskritikk, fordi de handler om fenomener som vi ser allerede i dag, og overdriver dem for å skape en reaksjon hos leseren. Hvordan kan I morgen er alt mørkt og Dødslekene leses som samfunnskritiske bøker?

Jeg håper dette hjelper deg videre.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Fordypningsoppgave om klimaproblematikk

Prinsesse Mononoke

SPØRSMÅL: Hei! Jeg skal skrive om klimalitteratur i fordypningsoppgaven, og har valgt Bienes historie av Maja Lunde og Prinsesse Mononoke (film). Jeg er ikke ferdig med Bienes historie ennå, men har sett filmen flere ganger. Jeg har primært to spørsmål:   

 1. Har dere noen gode tips til å skrive om film i denne typen oppgave? Hvordan sammenligne film og bok når det ikke er en adaptasjon, og hvordan kan jeg få fram virkemiddel på en god måte? 
 2. Har dere noen innspill til problemstillinger rundt klimalitteratur? Har allerede noen, men vi må levere mange til læreren og jeg trenger litt inspirasjon. De jeg alt har tenkt på er: 
 • Kven blir framstilt som miljøproblemet sine største offer? 
 • Korleis blir mennesket si rolle i miljøspørsmålet presentert? 
 • Kva interessekonfliktar har menneske og natur? (og er dei annleis i bok og film?)   

Takk for svar! :) 

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! 

Først og fremst må du tenke tematisk, og fokusere på det overordnede forholdet mellom menneske og natur som blir problematisert, både i Prinsesse Mononoke og i Bienes historie – på tross av sjanger. Men selvsagt må filmen og romanen analyseres på sine egne premisser, du må sette deg inn i både litterær analyse og filmanalyse, og være bevisst på at bok og film har ulike muligheter for å få fram temaet. Men en slik tematisk sammenlikning kan bli veldig interessant.  

Jeg synes du skal droppe «klimalitteratur»-begrepet, for å presisere oppgaven: Prinsesse Mononoke er over 20 år gammel og ble lansert lenge før klima-spørsmålet sto i fokus, og Bienes historie problematiserer naturkrise, mer enn klimakrise. Slik kan oppgaven også litt "enklere" knyttes til den eldgamle, og aktuelle, konflikten mellom menneske og natur, mellom kultur og natur. For inspirasjon forslår jeg at du leser novelletten "Torvmyr" fra 1880, av Alexander Kielland, uten at du trenger å inkludere den i oppgaven, men her vil du søte på mange av de samme ideene.   

Bienes historie av Maja Lunde

I "Torvmyr" er det en ravn som fører ordet, som tenker og kjefter på menneskene som ikke ser ut til å ha respekt for noe i naturen, og ravnen skremmer dem: menneskene tror det er noe ondt, djevelen, som snakker. I stedet er det naturen selv, i en ravns skikkelse. Jeg tror det kan være fruktbart å ta utgangspunkt i dette «fantastiske» aspektet, det overnaturlige, eller science fiction-aktige, som også er viktig i Prinsesse Mononoke og i Bienes historie. 

Både i boken og i filmen blir vi presentert for et skremmende fantasiunivers: i Prinsesse Mononoke en slags mytologisk fortid, hvor mennesker og guder eksisterer side om side, og i Bienes historie får vi innblikk i et forferdelig framtidsscenario, der naturlig insektpollinering er fortid. I både filmen og boken dreier det seg om konsekvensene av menneskenes egoisme og dumhet overfor naturen, om naturens skremmende "straff",  kanskje tolket som ondskap, eller likegyldighet. Og både Prinsesse Mononoke og Bienes historie kan ses som allegorier for miljøproblemer i samtiden, og som sivilisasjonskritikk i det hele tatt ... En mulig problemstilling kan være: "Hvordan er de ikke-realistiske tekstene Prinsesse Mononoke og Bienes historie samfunnskritiske?"

Tips: Det er viktig at denne urealistiske måten å konfrontere oss med for eksempel miljøproblemer på, kan ha en enorm kraft, og du kan undersøke hvordan filmen og boken bruker de virkemidlene de har til rådighet for å oppnå denne effekten. 

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget

 


 

Bøker om ensomhet

SPØRSMÅL: Hei! Jeg skal arbeide med fordypningsoppgave i forbindelse med norsk på VG3. Jeg har lyst til å fokusere på ensomhet og psykiske lidelser, og ønsker helst å se på karakterutviklingen i verkene. Jeg har ikke valgt verk enda, men jeg tenker å ha to romaner. Jeg lurer derfor på om dere har noen tips til bøker som fokuserer på ensomhet og hvor hovedkarakteren(e) har en tydelig karakterutvikling? Det hadde også vært fint om bøkene er  lagt opp i ulike perioder. Takk på forhånd!

Glassklokken Sylvia Plath

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Ensomhet og psykiske lidelser er et evig tema i litteraturen, så det er ikke vanskelig å finne bøker som kan passe. 

En klassiker å anbefale er Knut Hamsuns Sult (1890), som er en tidlig modernistisk roman. Hovedpersonen er uten tvil ensom, men forholder seg til ensomheten på en annen måte enn man kanskje skulle tro. Hvis du leser Sult, kan du trekke inn typiske modernistiske trekk ved boken. Hadde den vært skrevet av en forfatter innen den realistiske tradisjonen, ville den kanskje handlet mer om hvorfor samfunnet har gjort ham ensom. Men det er ikke sentralt i Hamsuns bok. Hovedpersonen bryter til slutt mønsteret han er fanget i, som du kan lese i boken. 

En annen klassiker om ensomhet er Sylvia Plaths roman Glassklokken, om psykiske lidelser i 1950-tallets New York. Les mer om Glassklokken her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips/Sylvia-Plath-Glassklokken-Straalende-om-depresjonens-grep/(language)/nor-NO 

Av nyere bøker vil jeg anbefale En begivenhetsrik uke i Glenn Johansens liv av Mari Kjos Hellum, om en suicidal hovedperson som også kommer seg ut av mørket på sin egen måte. Den er faktisk både morsom og alvorlig på en gang, og det er godt gjort når temaet er spå tungt.

Andre gode bøker om ensomhet fra de siste årene er Vingebelastning av Helga Flatland og Du er så lys av Tore Renberg.

Flere boktips finner du her: Emneliste: Bøker om det vanskelige livet

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

 


Forslag til bøker om kvinnekamp

Svikne dagar av Elena Ferrante

SPØRSMÅL: Hei. Jeg har valgt boka Forrådt av Amalie Skram fra modernismen. Jeg trenger forslag til bok om kvinnekamp fra moderne tid. Skal skrive særemne på vg3.

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Forrådt (1892) plasseres imidlertid i den litteraturhistoriske perioden naturalismen, ikke i modernismen. Selv om romanen har trekk som peker vekk fra naturalismen, for eksempel mot symbolisme, er Skrams grunnholdning i boken blitt definert som naturalistisk.  

Når det gjelder bok å sammenlikne med, synes jeg du skal ta en kikk på nettsidene våre - her anbefaler vi flere bøker som på ulike måter reflekterer over kvinnerollen og kvinnekamp: Emneliste: Bøker om kvinnerollen eller Lesetips: Å være kvinne

Du kan for eksempel sammenlikne Forrådt med Svikne dagar (2002) av Elena Ferrante, som også handler om mannlig og samfunnsmessig svik, om det å bli "forrådt", og som også blander psykologi/fantasi/tvangstanker og virkelighet på en interessant måte.  

Hvis du kan sammenlikne med lyrikk vil jeg anbefale antologien En eller to eller hundrevis av søstre: dikt om kvinner og kvinnekamp (2019). Her finner du både nye og eldre dikt med kvinnekamp som et gjennomgående, tydelig tema. 

Lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget


Sammenligne to bøker om ensomhet

SPØRSMÅL: Jeg har lyst å skrive fordypningsoppgave om ensomhet, med tema "hvorfor flere og flere mennesker føler på ensomhet."  Jeg tenkte å sammenlikne en barnebok med en voksenbok. Her er noen jeg vurderer:

Barnebok: Odd er et eggIngen eller Annas hemmelige dagbok.

Roman: Alene av Peder Kjøs, Utsikt til paradisetStille stille stilleMissy og kjærlighetenHagene i Italia eller Vanessa Svartmo.

SVAR: Hei og takk for spørsmål! Hvis du bestemmer deg for en bildebok, som Odd er et egg av Lisa Aisato eller Ingen av Svein Nyhus, som jeg for øvrig synes er et gode valg, må du foreta en analyse av både teksten og illustrasjonene. Fordi det er samspillet mellom tekst og bilde som skaper boken, fortellingen og stemningen i den, og det visuelle uttrykket er svært sentralt for problemstillingen din, for framstillingen av ensomhet.

Hvis du først velger å sette deg inn i «bildebok-analyse» kan det være en idé å sammenlikne to billedbøker, som kan analyseres på de samme premissene. For eksempel Ingen og Hvem skal trøste knøttet av Tove Jansson, som også handler om to «ensomme sjeler» som finner hverandre. 

Stille stille stille av Synne Sun Løes

Men det er selvfølgelig interessant å sammenlikne en bildebok og en «voksenbok», men da med dette i bakhodet, og som et ledd i analysen: at bildeboken har helt andre forutsetninger og muligheter til å framstille en følelse som ensomhet, enn det en roman som kun består av tekst, har. Og omvendt.

Peder Kjøs’ Alene er ikke en roman, men ulike tekster; essays og intervju med forskjellige mennesker, om ensomhet. Den kan imidlertid fungere som sekundærlitteratur i oppgaven din. Av de romanene du nevner synes jeg Stille stille stille av Synne Sun Løes er den mest interessante. Du kan imidlertid også ta en kikk på listene våre over bøker som kan passe til emnet ditt: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Fordypningsoppgave-om-folkehelse-og-livsmestring eller https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Emneliste/Boeker-om-det-vanskelige-livet/(language)/nor-NO. Her finner du både nye bøker og eldre litterære klassikere, som for eksempel Sult (1890) av Knut Hamsun. Dersom du velger en klassiker åpner det seg interessante muligheter, som å sette framstillingen av ensomhet inn i en litteraturhistorisk kontekst.

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget


Problemstilling til En folkefiende av Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: Hei, jeg skal jobbe med fordypningsoppgaven i norsk og har valgt En folkefiende av Henrik Ibsen. Jeg tenker å ha forfatterskap som tema, men har ikke bestemt meg. I tillegg må jeg ha en bok nummer to til å sammenligne med. Har dere forsalg til en bok som kan være god å sammenligne med, med eventuelt et annet tema? Eller en annen Henrik Ibsen-bok, som kan gi meg noen gode problemstillinger rundt forfatterskap? Eventuelt hva kan de problemstillingene være?

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Vi får mange spørsmål om problemstilling, så vi laget like godt en film om hvordan man kan lage slike, uavhengig av hvilken bok som er utgangspunkt. Jeg tror den kan hjelpe deg videre:

Hvis du skal bruke denne metoden som utgangspunkt for en oppgave om Henrik Ibsen, kan du ta for deg én side ved to forskjellige skuespill. For eksempel spenning og konflikt: Hvordan bygger Ibsen opp spenning i En folkefiende og i f.eks. Et dukkehjem? Hva består konfliktene av i de to skuespillene, og hvordan kommer de til uttrykk i stykkene? Eller du kan se på persontegningene. Hva er forskjeller og likheter mellom Thomas Stockmann i En folkefiende og f.eks. tittelfiguren i Brand? Eller du kan rett og slett se på temaene i to stykker: Hvordan skiller tematikken i En folkefiende seg fra tematikken i Et dukkehjem

Du kan også lese En folkefiende og en bok med samme tema, av en annen forfatter. En folkefiende er blitt tolket på ulike måter, men i bunnen handler det mye om kostnaden ved å stå imot flertallet. Et naturlig skuespill å sammenligne med kan være Semmelweis av Jens Bjørneboe, som er basert på en virkelig historie. Hva er likheter og ulikheter mellom Thomas Stockmann og Ignaz Semmelweis, slik de framstår i stykkene?

Og en siste variant: Henrik Ibsen skrev i den litterære epoken som kalles realismen. Hvilke kjennetegn ved realismen finner vi i En folkefiende?

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Mrs. Dalloway og modernismen

Mrs. Dalloway av Virginia Woolf

SPØRSMÅL: Hei! Jeg har lest Mrs. Dalloway (1925) av Virginia Woolf og ønsker å finne en annen bok å sammenligne denne med. Jeg vil gjerne ha med modernismen som tema, men jeg lurer også på om dere har noen forslag til problemstilling og bok som jeg kan sammenligne denne med.

SVAR: Hei og takk for spørsmål! Så spennende, Mrs. Dalloway, Woolf og modernismen er vel verdt å se nærmere på. 

Vi tenker imidlertid ikke på «modernismen som tema»; du mener antakelig at du vil fokusere på modernistiske trekk i analysen av romanen, den særegne fortellermåten; «stream of consciousness» osv. Noe som er naturlig og viktig i en analyse av Mrs. Dalloway. Men den generelle historiske konteksten er også veldig viktig for boken. I denne artikkelen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips/Broelende-20-tall-eller-fortapt-generasjon/(language)/nor-NO kan du lese om 1920-tallet, og hvordan kulturen og litteraturen, også Mrs. Dalloway, preges av tiden etter 1. verdenskrig – av det traumet som rådet i lang tid etterpå.

Jeg har lyst til å foreslå en sammenlikning av Mrs. Dalloway og Kunsten å myrde (1935) av Cora Sandel. Denne novellen har ved første øyekast ikke så mye med 1. verdenskrig å gjøre, men hvis vi undersøker situasjonen den ble skrevet i, og ser på detaljer som navnene på karakterene i novellen – Germaine og Francine – ser vi at den kan dreie seg om nettopp dette. Her er en forskningsartikkel: https://www.idunn.no/tfk/2020/02/_kven_drap_germaine som tolker Kunsten å myrde slik, og som kan brukes som sekundærlitteratur, eller bare som inspirasjonskilde. Du kan lese Kunsten å myrde på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bok om sorg av Maria Navarro Skaranger

En mulig problemstilling kan være: «Hvordan reflekterer Mrs. Dalloway og Kunsten å myrde tiden etter 1. verdenskrig?». Tips: Sandels novelle har en original fortellermåte som kan være interessant å undersøke i en modernistisk kontekst, og det sentrale selvmordet i Kunsten å myrde kan leses i sammenheng med selvmordet i Mrs. Dalloway, og knyttes til større, samfunnsmessige og strukturelle utfordringer. 

Det er selvsagt også en – kanskje enda mer fruktbar – mulighet å sammenlikne Mrs. Dalloway med en bok som reflekterer tiden etter 2. verdenskrig, eller et annet «kollektivt traume», som 22. juli. (Her er det en god del litteratur å velge i, og vi har flere nettsaker om bøker om 2. verdenskrig og 22. juli, som du kan finne ved å søke på nettidene våre.)

Eller du kan gå nærmere inn på selvmordtemaet og velge en ny bok, som Bok om sorg (fortellingen om Nils i skogen) (2018) av Maria Navarro Skaranger. Det kan også være interessant å lese Mrs. Dalloway i lys av Mrs. Ramsay og Til fyret (1927), som viderefører mange av de samme tankene. Og The Hours (1998), eller Timene, av Michael Cunningham, som tar utgangspunkt i Mrs. Dalloway og Virginia Woolfs liv, er også en opplagt bok å sammenlikne med – men som kan hende kan bli for opplagt.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget


Problemstilling til bøkene Kompani Orheim og Maskeblomstfamilien

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt følgende bøker til min fordypningsoppgave i norsk: Kompani Orheim av Tore Renberg og boka Maskeblomstfamilien av Lars Saabye Christensen. Jeg lurer på om dere har tips til problemstilling.

Maskeblomstfamilien av Lars Saabye Christensen

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Først og fremst synes jeg du skal spørre deg selv hvorfor du har valgt akkurat disse to romanene. Er det noe som knytter dem sammen, som skiller dem? Hva finner du av forskjeller og likhetstrekk når du leser? Er det et tema som går igjen i begge bøkene?  

Jeg tenker umiddelbart at «familie» og nære relasjoner, kanskje problematiske, dysfunksjonelle relasjoner, underliggende konflikter og «mørke hemmeligheter» kan være et utgangspunkt her. Men jeg er ikke sikker på hva som ville ha pekt seg ut som det mest interessante å undersøke dersom jeg skulle ha lest Kompani Orheim og Maskeblomstfamilien i lys av- og opp mot hverandre.   

Jeg anbefaler deg å lese romanene nøye med dette i bakhodet, mens du noterer og tenker. Hva er det egentlig som er viktig, som står på spill i romanene? Er det et spørsmål du vil stille tekstene, som du gjerne vil finne svar på? Dette kan bli problemstillingen din. 

Lykke til med fordypningsoppgaven! 

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget 


Bok som passer å lese sammen med Bridgerton

SPØRSMÅL: Hei. Jeg skal skrive fordypningsoppgave nå i høst, og er litt usikker på hvilke bøker jeg skal velge. Jeg har valgt Familien Bridgerton - En hemmelig allianse, men vet ikke helt hva jeg kan sammenligne med. Jeg ønsker å bruke den spesielt med tanke på hvordan synes på ekteskap for eksempel har endret seg til i dag. Og trenger derfor innspill til en bok jeg kan bruke i motsetning.

SVAR: Det høres ut som en god idé. Kjærlighet og ekteskap er jo selve kjernen i Bridgerton-bøkene, etter hva jeg har forstått. (Jeg har ikke lest noen av dem, og heller ikke sett Netflix-serien.)

En hemmelig allianse Bridgerton

En fordel for deg med å velge disse bøkene er at de er skrevet i vår tid, men handlingen foregår på tidlig 1800-tall. Det hadde vært interessant å sammenligne framstillingen av ekteskapet slik Bridgerton-bøkene framstiller det, med litteraturen som faktisk ble skrevet på den tiden.

Jeg vet ikke om læreren din krever at en av bøkene må være norsk, i så fall er det ikke så mye å velge blant fra tidlig 1800-tall. Hvis det ikke er et krav, ville det vært veldig interessant å lese Bridgerton opp mot Jane Austen. Alle hennes bøker handler om det å finne seg en ektemake, men romantikk i vår forståelse av begrepet spiller en ganske liten rolle. Det dreier seg mer om å finne «et godt parti», altså å gifte seg med noen som har penger. Jeg leste alle Austen-bøkene i fjor, og Stolthet og fordom er nok den som egner seg best. https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips/Om-Jane-Austens-forfatterskap-fra-Fornuft-og-foelelse-1811-til-Northanger-Abbey-1818/(language)/nor-NO

En norsk bok å lese opp mot Bridgerton kan være Amtmannens døtre av Camilla Collett fra midten av 1800-tallet. Enda litt senere har Amalie Skram skrevet flere bøker om kvinners stilling i ekteskapet og kjærlighetslivet. Hvis du leser en bok som Forrådt, vil du finne en helt annen innfallsvinkel til ekteskapet enn i Bridgerton. (Dessuten er Forrådt av Amalie Skram temmelig tynn!)

En mulig problemstilling uansett hvilken bok du velger, kan være «Hvordan skildres ekteskapet i romanene Bridgerton og Stolthet og fordom/Amtmannens døtre/Forrådt?». Da kan du undersøke hvordan miljøskildringer, personskildringer, fortellerstemme/-stil osv. til sammen sier noe om dette, og drøfte forskjellene mellom romanene.

Håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Problemstilling om Sult av Knut Hamsun og Genanse og verdighet av Dag Solstad

Sult av Knut Hamsun

SPØRSMÅL: Hei, i sommer har jeg lest bøkene Sult av Knut Hamsun og Genanse og verdighet av Dag Solstad. Skolebibliotekaren anbefalte meg å lese bøkene, fordi man kan vinkle tematikken inn mot blant annet «psyke» og «ensomhet». 

Har i løpet av sommeren blitt litt usikker på hva slags problemstilling jeg bør velge. Kan problemstillingen knyttes til det å sette bøkene i kulturhistorisk sammenheng - synes det virker veldig spennende. Kan hende at det beste er å finne et tema som knytter bøkene, for så å skrive om hvordan de språklige virkemidlene bidrar med å fremheve team (da med hensyn til perioden de er skrevet i). Som nevnt syne jeg at det er vanskelig å finne en problemstilling til disse to bøker. Sult handler om underbevisstheten, og i Genanse og verdighet går man dypt inn i årsaken til hvorfor Elias Rukla (hovedpersonen) fikk et anfall.

Kan det være et tema som knytter bøkene sammen? I Sult skiller hovedpersonen seg fra folk flest, mens i Genanse og verdighet føler Elias Rukla seg som en biperson i sitt eget liv. Uansett - er som nevnt usikker på hva problemstillingen skal være. Er mottakelig for all veiledning! :)

SVAR: Hei, tusen takk for spørsmål! Det virker som om du har tenkt mye og er på god vei med fordypningsoppgaven.

Genanse og verdighet av Dag Solstad

Verdighet er viktig i både Sult og Genanse og verdighet, og er et menneskelig, eksistensielt tema som viser seg via Elias Rukla og jeg-personen i Sult, via tankene og handlingene deres. Kanskje særlig gjennom de to karakterenes "fall" og tap av verdighet: Ruklas sammenbrudd foran elevene, og jeg-personen i Sults opplevelse av ekstrem fattigdom, sult og fornedrelse.

Karakterene reflekterer også på forskjellige måter, og i ulik grad, over verdighet og uverdighet. Og det finnes håp og verdighet i situasjonene deres, kanskje spesielt i møte med litteratur, med lesing og skriving… Det er mye du kan ta tak i her, og som kan bli til en spennende oppgave! Kanskje problemstillingen enkelt og greit kan være: Hvordan kommer verdighet til uttrykk i Sult og Genanse og verdighet? Eller noe liknende. 

Det er naturlig at du kommer inn på den litteraturhistoriske konteksten i analysen av romanene. Sult plasseres i nyromantikken, og har modernistiske trekk. Men det er også interessant å påpeke at det er en roman som kan oppleves som "ny og frisk" for moderne lesere, på grunn av fortellermåten, "bevisssthetsstrømmen", og på grunn av de tidløse kroppslige beskrivelsene som er en stor del av romanen.

Når det gjelder Genanse og verdighet er det ikke så lett å plassere den litteraturhistorisk, men det går an å si noe om romanen ut ifra Solstads øvrige forfatterskap, og ut ifra 90-tallslitteraturen og samtidslitteraturen generelt. Kanskje du kan dra nytte av denne artikkelen som forklarer hvordan man kan sammenlikne eldre og nyere litteratur med samme tema, med vekt på litteraturhistorisk kontekst: https://www.sølvberget.no/Laering/Fordypningsoppgave/Periodestudium-Amalie-Skram-og-Linda-Bostroem-Knausgaard

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild Bakka,
Sølvberget

 


Problemstilling til romanen og filmen Hodejegerne

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt boka Hodejegerne av Jo Nesbø og filmen med samme navn av Morten Tyldum. Jeg vil da på en måte sammenligne de to og se på forskjelligheten og likheten. Men problemet er at jeg kommer ikke på en passende problemstilling... Kunne jeg fått noe tips/eventuelt problemstilling til dette her?

Hodejegerne av Jo Nesbø

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Å sammenligne bok og film er en populær variant av fordypningsoppgaven. Det er også en krevende variant, siden du må samle to typer analyse i en tekst: filmanalyse og skjønnlitterær analyse. Jeg har verken lest eller sett Hodejegerne, så du får ha det i bakhodet.

Det er lurt å konsentrere seg om én side ved filmen og boka, slik at oppgaven ikke blir for generell. En problemstilling a la "Hva er likheter og forskjeller mellom romanen og filmen Hodejegerne" er et eksempel på en problemstilling som gaper over for mye, synes jeg.

Dette kan være noen mulige problemstillinger:

 • Hvilke virkemidler tas i bruk i henholdsvis romanen og filmen for å skape spenning?
 • Hva er de viktigste forskjellene på historien i romanen og i film-adaptasjonen? (En film vil alltid utelate mye av det som står i romanen: Hva er kuttet bort eller endret i filmen, og på hvilken måte endrer det historien sammenlignet med romanen?)
 • Hvordan (med hvilke virkemidler) skildres hovedpersonen Roger Brown i henholdsvis romanen og filmen? En roman er jo bare tekst, mens en film har mange flere virkemidler (lyd, lys, musikk, kameravinkler osv.). Skiller romanfiguren seg fra filmkarakteren på noe vis?

Du kan lese mer om filmanalyse her: https://ndla.no/subject:1:605d33e0-1695-4540-9255-fc5e612e996f/topic:1:a4bf97c3-9daf-4587-bc9f-822855432151/topic:1:328b24aa-3a99-42f8-bd1b-84736d7b3c99/resource:1:179504

Du kan lese mer om litterær analyse her: https://www.sølvberget.no/content/download/19338/299601/version/1/file/Tolkning+og+analyse+-+eksamensarrangement+2016.pdf

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

 


Problemstilling til bøkene Gul bok og Tante Ulrikkes vei

SPØRSMÅL: Hei, jeg har fordypningsoppgave i norsk i morgen om Tante Ulrikkes vei og Gul bok, har dere en problemstilling jeg kan bruke? Så at dere gir mange gode tips. 

SVAR: Hei, du kan velge flere ulike problemstillinger med utgangspunkt i Gul Bok og Tante Ulrikkes Vei.

Det første du må bestemme deg for er hvilken type fordypningsoppgave du vil skrive. Vil du skrive om språket i bøkene, om et viktig emne, eller kanskje forfatteren?

Tante Ulrikkes vei

I forfatterstudium er det naturlig å se på hvordan forfatterens forfatterskap har utviklet seg, og det er nok mer relevant å skrive det om en forfatter med et litt lengre forfatterskap enn Zeshan Shakars. Dersom en forfatter har skrevet i 20 år, kan mye ha skjedd med skrivestil, språk og tematikk fra første til siste bok. Tante Ulrikkes Vei og Gul Bok er det bare tre år mellom, så her er det nok mer naturlig å ta utgangspunkt i et emne, og da særlig kulturmøter, identitet og å leve mellom to kulturer. Anbefaler deg å ta en titt på dette spørsmålet og svaret: https://www.sølvberget.no/Laering/Fordypningsoppgave/Vi-svarer-paa-dine-spoersmaal-om-fordypningsoppgaven#kulturm%C3%B8ter

Hvis du likevel bestemmer deg for å skrive et forfatterstudium kan du lære mer om det her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/AA-skrive-fordypningsoppgave-om-en-forfatter/(language)/nor-NO

Her kan du lese om å skrive et emnestudium: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Hva-skal-jeg-fordype-meg-i

Når du har bestemt deg for både bøker og tema er du godt i gang, og det vil bli mye lettere for deg å finne en problemstilling. Du finner mange tips om å lage problemstilling på sidene våre, både i artikler https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk, video https://www.youtube.com/watch?v=tTMawk-Bd8o&t=6s og spørsmål/svar-artikkelen https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Vi-svarer-paa-dine-spoersmaal-om-fordypningsoppgaven#forholdet.

Håper det er problemstillingen og ikke hele oppgaven som skal være klar til i morgen :-)  Husk at du skal skrive om hvordan emnet skildres i de litterære tekstene, eller hvordan forfatterskapet har utviklet seg, ikke en faktatekst om emnet eller forfatteren.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, Sølvberget


Problemstilling om forholdet mellom samfunn og litteratur i Amalie Skrams novelle Karens jul

SPØRSMÅL: Hei, jeg har fått i oppgave å vise hvordan samfunn og litteratur henger sammen i Karens jul. Og skal presentere problemstillingen min. Har dere noen forslag til problemstillinger knyttet til denne novellen? Går i 9. klasse, så ikke altfor vanskelige problemstillinger. ;)

Karens jul av Amalie Skram

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker nesten som du har en problemstilling klar allerede: "Hvordan henger samfunn og litteratur sammen i Karens jul?" Det er en god problemstilling, siden den er et åpent spørsmål (ikke et ja/nei-spørsmål). Men hvis dere har fått i oppgave å lage en egen problemstilling innenfor dette store temaet, skjønner jeg at det kan bli litt vanskelig. Men vi skal prøve å hjelpe deg på vei!

Det kan være lurt å avgrense problemstillingen litt. En problemstilling kan være "Hvilke spor av samfunnsdebatten fra 1890-tallet ser vi i novellen Karens jul?".

Som du kanskje vet, var slutten av 1800-tallet en tid hvor det skjedde mye i den norske politiske debatten. Løsrivelse fra unionen med Sverige, kampen for stemmeretten og kampen for kvinners rettigheter var noen av de sentrale sakene.

Amalie Skram skrev i en tradisjon som kalles naturalismen. Hvilke naturalistiske trekk finner vi i novellen Karens jul? Har Karens jul et politisk budskap, og hva er i så fall det? Var naturalismen en konsekvens av den politiske debatten på den tiden? Disse spørsmålene kan du svare på i problemstillingen "Hvilke spor av samfunnsdebatten fra 1890-tallet ser vi i novellen Karens jul?"

Vi fikk et annet spørsmål om Karens jul for en liten stund siden, som også kan hjelpe deg videre.

Les mer her: https://tidsaand.no/tidslinjen/1885/desember/1/amalie-skrams-fortelling-karens-jul-blir-trykt-i-danske-politiken

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

 


Problemstilling om Oskar Braaten og Erlend Loe

SPØRSMÅL: Hei, jeg vil skrive om forfatteren Oskar Braaten. Jeg har også lest en del av Erlend Loe, og kunne også vært interessert i å skrive om ham. Jeg synes det er veldig vanskelig å velge problemstilling. Har du noen forslag/tanker om problemstilling? Jeg har lest bøkene jeg skal bruke, men fortsatt ikke kommet i gang med presentasjonen og jeg begynner å få litt dårlig tid.

Oskar Braaten

SVAR: Hei, selv om du både er interessert i Erlend Loe og i Oskar Braaten, tror jeg du skal velge en av disse to forfatterne. De er svært forskjellige forfattere, og har nok ikke så mye overlapp når det kommer til tema.

Hvis du velger å skrive om Oskar Braaten kan det være en god idé å skrive et emnestudium. De fleste bøkene hans handler om arbeiderklassen. Kanskje du kan se på det som emne i en eller flere av hans bøker? Du kan lese mer om emnestudium her https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Hva-skal-jeg-fordype-meg-i og mer om å lage problemstilling her https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling.

Du kan også gjøre et forfatterstudium av enten Oskar Braaten eller Erlend Loe. Her kan du lese/se video om å lage et forfatterstudium: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Fordypningsoppgave-Forfatterstudium/(language)/nor-NO.

Hvis du er litt nervøs for å begynne å lage en presentasjon, anbefaler jeg deg å ta en titt på disse tipsene: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Tips-til-deg-som-skal-holde-muntlig-presentasjon og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, Sølvberget

 


Helterollen i Gilgamesj

SPØRSMÅL: Tenkte å ha fordypningsemne om Gilgamesj, med problemstillingen: Hvorfor regner vi Gilgamesj som en helt? Er dette en mulighet? Ønsker gjerne tips fra dere.

SVAR: Hei, «Hvorfor regner vi Gilgamesj som en helt?» er en problemstilling som ser på en karakter i en konkret tekst. Dessuten er det et spørsmål med et godt spørreord, og ikke et ja-nei spørsmål. Dette er et veldig godt utgangspunkt!

Gilgamesj

Men, hvem er «vi» som ser Gilgamesj som en helt? Hvis du skal bruke denne problemstillingen, bør du også finne kilder som støtter ideen om Gilgamesj som helt. Når historien om Gilgamesj begynner, er han jo en konge som de fleste nok ikke tenker på som særlig helteaktig. Kanskje kan du se på om Gilgamesj er helt eller anti-helt, eller kanskje han utvikler seg til å bli mer helteaktig i løpet av teksten?

Anbefaler deg å ta en titt på boka Essensielt : litteraturens og filmens klassikere av Ane Farsethås og Øyvor Dalan Vik, der er det en fin og kort oppsummering av forandringene Gilgamesj gjennomgår. Les også Gilgamesh og Atrahasis : to babylonske helter, som også handler om denne klassikeren.

Når du jobber med denne problemstillingen er det viktig å huske at du skal bruke litteraturen for å svare på spørsmålet du stiller til teksten. Det vil si at du begrunner at vi ser Gilgamesj som helt gjennom å se på hvordan han skildres på i den litterære teksten. 

Ofte er det en fordel å jobbe med mer enn ett litterært verk. Dette bør du snakke med læreren din om, men hvis hun sier at du bør se på mer enn en litterær tekst, kan du utvide problemstillingen din å dreie seg om mer enn en helt. Kanskje du kan se på et annet epos med en heltefigur og se heltene i forhold til hverandre? Eller kanskje du kan sammenligne med en moderne tekst med en heltefigur.

Både for å finne en eventuell tekst å sammenligne med, og for å komme i gang med oppgaven din, kan det være lurt å spørre deg følgende spørsmål: Hvorfor er det akkurat Gilgamesj jeg lurer på hvorfor regnes som en helt? Det du bør komme til bunns i, er om du synes Gilgamesj er en typisk helt og det er derfor du vil skrive om dette, eller om du ikke synes han er det. Hvis du, for eksempel, tenker at han er en typisk helt, kan det være lurt å sammenligne med en mindre typisk helt.

Hvis du vil se på helter i fra ulike perioder, bør du ta en titt på denne videoen/artikkelen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Periodestudium-Amalie-Skram-og-Linda-Bostroem-Knausgaard/(language)/nor-NO

For flere generelle tips til fordypningsoppgaven se på disse artiklene/videoene: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Tips-til-deg-som-skal-holde-muntlig-presentasjon.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, Sølvberget


Astrid Lindgrens popularitet

Pippi Langstrømpe vietnamesisk cover

SPØRSMÅL: Halloisen. Lurer på om det finnes noe informasjon om populære Astrid Lindgren-bøker (Pippi/Emil) som fortatt er aktuelle for dagens barn. Er det en nettside jeg kan finne en statistikk?

SVAR: Hei, alle Astrid Lindgrens bøker er fortsatt populære verden over, og de mest populære er bøkene om Pippi Langstrømpe. De er oversatt til mer enn 70 språk, og kommer stadig i nye utgaver. Du kan lese mer om Lindgrens utbredelse på Lindgren-stiftelsens hjemmeside, https://www.astridlindgren.com/en/astrid-worldwide og https://www.astridlindgren.com/en/frequently-asked-questions/list-of-languages

Jeg har ikke funnet salgstall for de ulike titlene, men det blir anslått at bøkene hennes er solgt i mer enn 165 millioner eksemplarer verden over. Astrid Lindgren er den 18. mest oversatte forfatteren i verden, ifølge UNESCO. Se listen på https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_translated_individual_authors. De siste 12 månedene ble det foretatt mer enn 4000 lån av Astrid Lindgrens bøker, lydbøker og filmer bare på Sølvberget!

Det kanskje fremste tegnet på at Lindgren er evig aktuell, er at bøkene stadig filmatisert og spilt som teater. Ta en kikk her: https://sceneweb.no/nb/artist/4255/Astrid_Lindgren og klikk på "Medvirket i produksjoner" - det går nesten ikke et år uten at det settes opp Lindgren på norske teatre. (Brødrene Løvehjerte gikk senest høsten 2020 på Rogaland Teater.) Det samme gjelder film og tv-serier, sjekk International Movie Database på https://www.imdb.com/name/nm0511807/?ref_=fn_al_nm_1

Håper dette hjelper deg videre.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Problemstilling til boken og filmen Skylappjenta

SPØRSMÅL: Hei, jeg har en fordypningsoppgave om Skylappjenta hvor problemstillingen min er "Hvem er målgruppen? Når forfatteren dem bedre via boken eller filmen?" Kunne dere hjulpet meg med hvordan jeg kan sammenligne boka og filmen og evt. komme fram til en konklusjon?

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Dette er en spennende oppgave som vil gi deg mye å skrive om. Når du skal skrive om hvem som er målgruppen, er det lurt å se på virkemidlene som er brukt. Det vil si mye om hvem som er målgruppen.

Skylappjenta av Iram Haq cover

Jeg har bare sett filmen, og skriver ut fra den - du som har lest boka også vil sikkert finne andre ting der. Se på virkemidlene i boka opp mot dem i filmen, og spør deg selv: Hvor mye må leseren/seeren ha av forhåndskunnskap for å kunne forstå det som skjer, og forstå temaet (underteksten)? Skylappjenta tar utgangspunkt i eventyret om Rødhette og ulven, som jo er et eventyr som mange barn har hørt. Sånn sett kan vi si at Skylappjenta fungerer for de yngste.

Men det er flere lag i fortellingen som gjør det til mer enn en barnefortelling, og historien blir vridd så mye på at det er lite igjen av Rødhette og ulven-eventyret:

 • Taxisjåføren kjører for Respekt Taxi.
 • Kulissene er så overtydelige at det nesten bikker over til å bli en parodi på eventyrfilmer.
 • "Ulven" i senga er en taxisjåfør.
 • Den innfødte nordmannen har på seg 1800-tallsklær.
 • Når det spilles Griegs musikk i bakgrunnen, klemmer fjellene hverandre, og alt er så perfekt at det blir komisk.
 • "Å brenne alle broer" er et norsk språklig uttrykk, men i filmen skjer det i praksis, så overtydelig at det nesten er komisk.
 • "Skylapper" er et norsk språklig uttrykk, men i filmen skjer det i praksis, så overtydelig at det nesten er komisk.
 • Ikke minst: Avslutningen ligner ikke på et eventyr i det hele tatt - heltinnen vår må klare seg selv, hun trenger ikke å bli reddet av noen andre - og går ut i en verden som plutselig ser helt vanlig ut.

Og så videre. Filmen er full av referanser som gjør at den vil fungere på flere nivåer, fra barn og oppover. På den måten er den typisk for vår tid, for mange filmer i dag fungerer på flere nivåer, med noen poenger for barn og noen for voksne.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Eksempel på naturalisme på 1800- og 1900-tallet, med utgangspunkt i Albertine, Uten en tråd og Sangen om den røde rubin

SPØRSMÅL: Hei! Vet ikke om du svarer på denne typen henvendelser, men gir det et forsøk. Så at det var du som hadde skrevet om tabuer og forbudte bøker på nettsiden til Sølvberget, og dette er temaet for mitt særemne. Når jeg skriver om Albertine (Christian Krohg) kan jeg se det i lys av perioden naturalismen. Er det på samme måte en periode/retning som jeg kan snakke om for å sette Uten en tråd (Jens Bjørneboe, 1966) og Sangen om den røde rubin (Agnar Mykle, 1956) i en kontekst? 

SVAR: Hei, jo, vi svarer på spørsmål om fordypningsoppgave. Så fint at du tok kontakt!

Det er alltid vanskeligere å sette en bok inn i en periode jo nærmere vår egen tid vi kommer, så det er ikke rart at du stusser litt på dette. Såkalte litterære perioder dreier seg egentlig bare om en samling tendenser som var typiske for samtiden. Når det gjelder -ismene, var disse mer planlagte retninger. Forfatterne hadde noen ganger som mål å skrive på en bestemt måte. Men for de aller fleste epokene er det etterkommerne som setter navn på tendensene og sier at «dette er typisk for den tida». Det samme kan vi gjøre med perioder som ikke er like typisk inndelt i en periode.

Sangen om den røde rubin av Agnar Mykle

Litteraturen som kom ut i Norge på 1950-tallet blir ofte omtalt som psykologisk realisme. (For å lese mer om dette, se Norges litteraturhistorie bind 6, Fra Brekke til Mehren (av Øystein Rottem, side 77.) Sangen om den røde rubin kan ses på som en del av denne trenden, siden den skildrer sinnet til en hovedperson sett innenfra. (Les mer om Mykle i samme bok som jeg nevnte i forrige setning.)

Jens Bjørneboes Uten en tråd kom 10 år senere. Bjørneboe omtalte sin egen diktning som «poetisk naturalisme» (samme bok, side 408), og det er en god beskrivelse. Ikke minst Bjørneboes trilogi Bestialitetens historie er et eksempel på dette, hvor han skildrer menneskelig ondskap inngående, og hvor det ikke er mye håp å spore.

Både Mykles bok Sangen om den røde rubin og Bjørneboes Uten en tråd har naturalistiske trekk, i det at de har detaljerte skildringer av kroppen. Men i motsetning til 1800-tallsnaturalistene, blir ikke det kroppslige skildret i full detalj bare for å vise det heslige, men like mye det motsatte, som en kilde til glede. Sånn sett henger Mykle og Bjørneboes bøker sterkt sammen med liberaliseringen av det norske samfunnet etter andre verdenskrig: Det ble stilt spørsmål ved religion og foreldregenerasjonens tvangstrøyer, ja, dette var selve hovedprosjektet til spesielt Mykle. Bøkene til Mykle og Bjørneboe kan ses på som et forvarsel på 1960-tallets ungdomsopprør.

Jeg vil også anbefale deg å ta en titt på denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=lU3eJjBnr1IDer snakker vi om hvordan en kan sammenligne bøker fra ulike perioder med samme emner/tema. Vi forteller også litt mer om utfordringene ved å epokeplassere nyere bøker.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, Sølvberget


Bokforslag til fordypningsoppgave om kvinnerollen

SPØRSMÅL: Hei, jeg er minoritetsspråklig som har bodd i Norge i 11 år. Jeg går på påbygg og skal nå skrive fordypningsoppgave, men aner ikke hva jeg skal skrive om i fordypningsoppgaven. Jeg synes det høres interessant ut å skrive om kvinnerollen eller psykologi, barn eller vold og ondskap, og prøvde å lese bøkene Kinderwhore og Cora Sandel sine bøker, men synes det var vanskelig. Jeg sett nesten alle videoene deres og ble inspirert. Håper du har du noen tips til bøker? Jeg skulle gjerne hatt noe som er litt lettlest. 

SVAR: Hei, så kjekt at du har sett nesten alle videoene våre! Og joda, vi svarer på sånn mail. Selvfølgelig kan vi hjelpe deg med noen forslag til bøker! Siden du synes at det er spennende med kvinnerollen tenker jeg at du kan titte litt på disse tre bøkene:

 • Stille dager i Mixing Part av Erlend Loe

  Hva vil folk si av Iram Haq (https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=765067). Dette var faktisk film før det ble bok. Boka har ikke så mange sider og er lettlest. Den handler om ei jente som er dratt mellom to kulturer; Norge, som hun har vokst opp i og Pakistan, som familien hennes er i fra. Samtidig dras hun mellom to ganske forskjellige kvinneroller; den frigjorte norske tenåringsjenta og ideen om kvinnen som familiens ære. I denne boka er det særlig spennende å se på skildringen av de to veldig forskjellige kvinnerollene.
 • Stille dager i Mixing Part av Erlend Loe (https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=644920) er også en ganske liten bok som er ganske lett å lese. Den er også veldig morsom! Selv om hovedpersonen er en mann står kvinnerollen sentralt i denne. Telemann (hovedpersonen) har nemlig problemer i ekteskapet til kona, samtidig som han fantaserer om en perfekt engelsk kvinne han aldri har møtt. Her kan det være interessant å se på kontrasten mellom de to kvinnene Telemann er (eller skulle ønske han var) i et forhold med; kona og den engelske kvinnen.
 • Til slutt vil jeg også anbefale deg å se på OG av Veronica Salinas (https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?tnr=646656). Dette er en veldig fin og lettlest roman. Den handler først og fremst om å være ny i Norge, om å savne hjemlandet sitt og hvordan det er å lære et nytt språk. Samtidig har den en sterk kvinnelig hovedkarakter. En kvinne som har reist fra alt hun kjenner og som må stå på egne bein, forsørge seg selv og lære seg å passe inn i et helt nytt land. Det kunne kanskje vært interessant å se på skildringen av kvinnerollen i OG mot skildringen av kvinnerollen i Hva vil folk si.

For alle disse tre bøkene ville det være interessant å se på skildringen av kvinnerollen, og gjerne også å sammenligne ulike kvinneroller i de ulike bøkene. Du kan også få til god sammenligning i bare en bok hvis du ser på likheter og ulikheter mellom skildringen av de ulike kvinnerollene i Hva vil folk si eller i Stille dager i Mixing Part.

Jeg anbefaler at du låner alle tre bøkene og leser litt i dem for å finne ut hvilken bok (/bøker) du vil bruke. Du bør også høre med læreren din om dere skal lese mer enn en bok. Ofte vil læreren gjerne at du sammenligner flere bøker. Håper at dette var til hjelp!

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, Sølvberget


Problemstilling til oppgave om rusmisbruk

Trainspotting bok cover Irvine Welsh

SPØRSMÅL: Hei, jeg så akkurat videoen på YouTube-kanalen deres om fordypningsoppgaven, og har et par spørsmål:

 1. Jeg vurderer å lese boken Trainspotting, som omhandler rus, avhengighet og destruktiv oppførsel. Jeg velger da temaet  "Avhengighet" eller noe lignende. 
 2. Jeg velger problemstillingen  "Hvordan avhengighet forandrer menneskers basisbehov?" eller noe lignende. 

Vil dette som utgangspunktet være en måte å besvare fordypningsoppgaven på?

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Trainspotting er en spennende bok, og det passer fint å ta for seg temaet rus med utgangspunkt i denne boka.

Problemstillingen din er veldig interessant, men den hører kanskje mer hjemme i samfunnsfag/psykologi. Når du skriver fordypningsoppgave i norsk, bør du både ta utgangspunkt i en roman og velge en norskfaglig problemstilling. I denne typen oppgave vil alltid refleksjon, tolkning, sammenligning, likheter og ulikheter være viktige stikkord, og oppgaven bør handle om selve teksten(e) du har lest. Det vil lønne seg å skrive om to forskjellige bøker med det samme temaet, for da kan du se dem opp mot hverandre, og oppgaven din blir mer utfyllende. Se gjerne forslag på lista vår her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Emneliste/Boeker-om-rus.

Det kan også være lurt å lese litt om det å skrive et emnestudium: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Hva-skal-jeg-fordype-meg-i.   

Til slutt er det også lurt å ta en titt på sakene våre om å lage problemstilling: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk.

En problemstilling bør være formulert som et åpent spørsmål, og ha et klart fokus. Et eksempel på en problemstilling til din oppgave kan være å se på hvordan rusmiddelmisbruket skildres i Trainspotting og en annen roman du velger, eller en oppgave om hvordan bøkene skildrer rusens funksjon i hovedpersonenes liv. (Og i Trainspotting er det jo mange figurer, og rusen skildres kanskje forskjellig for hver av dem?)

Jeg vil anbefale Vigdis Hjorths roman Hva er det med mor, som kan egne seg for sammenligning med Trainspotting. Hjorths bok handler om rus i et borgerlig miljø, i motsetning til Trainspotting, og det vil være interessant å se skildringen av rus i de to bøkene opp mot hverandre. Kanskje bøkene er likere enn det kan se ut på overflaten?

Martin Svedmans bok Når jeg drikker er en kort diktsamling om gleden og sorgen ved det å ruse seg. Den kan også passe fint sammen med Trainspotting.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Hva er en thriller?

SPØRSMÅL: Kunne dere snakket om thriller-sjangeren?

SVAR: Det kan vi! Hva kjennetegner en thriller? Les vår gjennomgang av sjangeren.

Åsmund, Sølvberget


Problemstilling til novellen Karens jul (Amalie Skram) og Kampen for tilværelsen (maleri av Christian Krogh)

SPØRSMÅL: Hei! Mulig dere kunne ha hjulpet meg med en problemstilling til Karens jul og bildet Kampen for tilværelsen - å sammenligne de to. (Virker dette også som en godt utgangspunkt?).

Da Karens jul kan være relevant til en eventuell muntlig eksamen, så går jeg inn den litterære epoken, naturalismen. Kan det også bli sett som negativt å velge noe vi har gått igjennom? Vi var blant annet innom Karens jul for et par måneder siden. Eventuelt kan jeg jo velge Karen og Karens jul.

Eventuelt, har dere noe gode tips om sekundærkilder til disse to? PS: Vi skal ha muntlig fremføring med ti minutters spørrerunde etterpå. Hva kan man forvente seg på en slik spørrerunde? (Da vi allerede går inn i verkene, og brekker dem ned i presentasjonen)

SVAR: Hei! Først av alt: du har et skikkelig bra utgangspunkt for oppgaven din! Å sammenligne novellen Karens jul og maleriet Kampen for tilværelsen synes vi er en veldig god ide. Dette er både originalt og interessant.

Kampen for tilværelsen av Christian Krogh

Dessuten har novellen og maleriet en del til felles, som gjør at de utgjør et godt grunnlag for analyse. Samtidig vil du nok finne mer enn nok ulikheter til å skrive en god analyse.

Fordi disse verkene både deler litterær epoke, og til en viss grad tematikk, er det flere mulige inngangsporter til denne oppgaven. Men siden du velger Karens jul med tanke på eksamen, tror jeg det kan være lurt å tenke på eksamen også i forbindelse med problemstilling, og derfor gå for en problemstilling som handler om den litterære perioden.

For eksempel: Hvordan framstilles naturalistiske trekk i Karens jul og Kampen for tilværelsen? Se mer på mulige problemstillinger her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling. Jeg vil også anbefale deg å sjekke ut denne artikkelen og videoen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk med tips til fordypningsoppgaven, der blant annet problemstilling er et viktig tema.

For å se på eksempler til hva slags naturalistiske trekk du kan trekke frem anbefaler jeg deg å se filmen vår om å sammenligne materiale fra ulike epoker. Når det gjelder sekundærlitteratur, bør du finne kilder om bildeanalyse, og det finner du blant annet her: https://ndla.no/subject:14/topic:1:103867/topic:1:185606/resource:1:112321 og i norskboka di.

Du bør også se på sekundærlitteratur om den litterære epoken naturalismen. Det finner du i boka Verdens litteraturhistorie: bind 9 : naturalismen: 1860-1890 og i norskboka di. Aller mest vil jeg anbefale denne boka: Norsk litteraturhistorie av Per Thomas Andersen, men den er veldig populær, så se om de har den på skolebiblioteket ditt (hvis ikke; be dem om å kjøpe den inn og hils fra Sølvberget. :-) )

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal forvente i en spørrerunde, men aller først er det viktig å huske at læreren vil deg vel! Hun vil at du skal gjøre det best mulig, og er ofte hjelpsom i slike spørrerunder. Det kan godt være at hun vil vite litt mer om noe du allerede har snakket om, at hun vil oppklare noe som var uklart. Det kan nok skje at hun vil spørre deg om noe du ikke har snakket om, også. Men da først og fremst hvis det er noe som er veldig viktig for oppgaven din og som du ikke har vært innom.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetFordypningsoppgave om anime

SPØRSMÅL: Heisann! Jeg er en elev på studiespesialiserende, og går mitt siste år på videregående. Jeg tenker allerede nå å starte med mitt særemne i norsk, men er veldig usikker på hvordan jeg kan utføre det. Har sett på flere av deres videoer på YouTube om «fordypningsemne i norsk». Jeg lurer først å fremst på om det er mulig å ha et fordypningsemne om en «original serie», altså en serie som ikke er basert på noveller og slikt. Eventuelt lurer jeg på hvilke kompetansemål dette dekker. En slik serie er den japanske animeserien Code Geass. Lurer også på hvilke problemstillinger dere anbefaler, hvis dere har sett den. 

Håper på positivt svar!

SVAR: Hei, så kjekt at du har sett flere av våre Youtube-videoer! Det er nok dessverre ikke mulig å skrive om denne originale tv-serien. Ifølge læreplanmålene skal du «gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov». Tv-serier kan muligens gå under læremålet om å tolke og analysere sammensatte tekster, men dette er jo også en japansk tv-serie, og da er det nok litt vanskelig å argumentere for at den går inn som et norskfaglig emne. Men det vil alltid være læreren din som setter grenser for hva du kan skrive oppgaven din om. Jeg ville derfor ha snakket med læreren om hva slags tema det er greit å skrive om. 

Tegneserien Dragonball forside

Siden du liker anime, liker du kanskje også manga? Altså tegneseriene som anime-en ofte tar utgangspunkt i. En idé er å skrive en fordypningsoppgave om tegneserier. Da jobber du med læremålet: «tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster». En tegneserie er en sammensatt teksttype. Se: https://ndla.no/nb/subject:19/topic:1:195257/topic:1:195102/resource:792c1d2b-3dcb-4d32-a035-aad31c7dd187?filters=urn:filter:f3d2143b-66e3-428c-89ca-72c1abc659ea, og vår artikkel om å skrive fordypningsoppgave om tegneserier: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Skriv-saeremne-om-tegneserier.

For å kunne skrive om mangaene må du nok velge noen som er oversatt til norsk. Mesteparten av mangaen er kun oversatt til engelsk, men jeg vet i allefall at Dragonball og Naruto finnes på norsk. Igjen må du høre med læreren om hva som er grensene og reglene for oppgaven. Hvis du for eksempel vil skrive om Dragonball må du først avklare dette med læreren din. Når du har bestemt deg for tema anbefaler jeg deg også å ta en titt på denne artikkelen om å bestemme seg for problemstilling: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetProblemstilling til Jakthundene av Jørn Lier Horst

SPØRSMÅL: Er elev på påbygg og holder på med fordypningsoppgaven i Norsk. Har da valgt å fordype meg i kriminallitteratur. Har da valgt å lese Jakthundene av Jørn Lier Holst. Problemstillingen jeg har valgt er: Hvilke trekk ved boken er typiske for kriminalsjangeren, og finnes det flere temaer som boken tar opp? Ønsker innspill på om dette kan være en god problemstilling eller om den bør fokusere på noe annet.

Håper dere har tid og mulighet til å svare på dette.

Jakthundene av Jørn Lier Horst omslag

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Jeg ville nok fokusert på hvordan boka er typisk for krimsjangeren, slik du skisserer i problemstillingen, og da gjerne både sett på likheter og ulikheter. Kanskje du kan få det med i problemstillingen også? At du ikke bare ser på det som er typisk, men også det som er utypisk? 

Ellers høres det ut som et godt utgangspunkt å ha bestemt seg for både bok og tema! Noen lærere vil gjerne at elevene skal skrive om to bøker, husk å spørre læreren din om dette, slik at du skriver om to bøker hvis det er kravet. Å skrive om to bøker er dessuten en fordel! Da har du enda mer mulighet til å sammenligne, og det er viktig i en fordypningsoppgave. 

I tillegg anbefaler jeg deg å ta en titt på filmen og artikkelen vår om krimsjangeren.

Se også på artikkelen om hvordan du lager en problemstilling og om de beste tipsene våre til deg som skal skrive fordypningsoppgave

Du kan finne enda flere tips på samlesiden for fordypningsoppgaven.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetProblemstilling til oppgave om 22. juli

SPØRSMÅL: Hei, jeg skal skrive et fordypningsemne i norsk. Jeg tenker å ha 22. juli som tema, men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg skal ha.

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Det har kommet mange bøker om 22. juli i de ti årene som er gått siden terroraksjonen. Jeg regner med at du skal skrive om skjønnlitterære bøker, altså ikke fagbøker, så jeg holder meg til det.

15:25 av Aina M. Ertzeid

Det sier seg selv at sorg er et hovedtema i romanene som er skrevet om 22. juli. Men hvordan vi sørger, og hva vi sørger over, vil variere fra person til person. Det gjør det også i romanene om 22. juli.

En mulig problemstilling kan være "Hvordan behandles temaet sorg i bøkene 15:25 og Velkommen til oss?" 15:25 av Aina M. Ertzeid er skrevet fra perspektivet til en av dem som var på jobb i regjeringskvartalet da bomben gikk av 22. juli. Hvordan er det å leve videre med den opplevelsen i kroppen? Velkommen til oss av Eivind Hofstad Evjemo handler om et ektepar som aldri har bearbeidet sorgen over en sønn som døde i en ulykke, og når hele landet sørger etter 22. juli-terroren, kommer minnene om sønnens død tilbake. 22. juli er utgangspunkt for begge romanene, men bøkene er veldig forskjellige, som du forstår. Derfor tror jeg de vil egne seg godt for en fordypningsoppgave.

En annen roman om 22. juli er Sju dagar i august av Brit Bildøen. Den kan minne om Velkommen til oss på den måten at 22. juli preger ikke bare hele samfunnet, men også den personlige sorgen og det enkelte parforhold for dem som ble berørt. "Hvordan behandles temaet sorg i bøkene Sju dagar i august og Velkommen til oss?" kan være en problemstilling, for bøkene minner om hverandre.

Jeg tar med en fjerde roman, som har en helt annen lenke til 22. juli: I romanen Elskere av Mattis Øybø handler det om hemmelig utroskap. Elskerne har en avtale om å møtes til ett av sine faste møter 22. juli 2011. Men den dagen blir hun påkjørt og drept i en bilulykke (som ikke har noe med terroren å gjøre). Mens hele landet sørger over ofrene for terroraksjonen, må Mikkel sørge over elskerinnen som døde samme dag. Og der 22. juli-sorgen blir nasjonal og offentlig, må han sørge alene og i hemmelighet (og kanskje litt i skam?). Denne romanen kan også brukes i en oppgave om hvordan temaet sorg behandles i bøker om 22. juli.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetFordypningsoppgave om Karpe Diem

SPØRSMÅL: Har fordypningsoppgave der tema er Karpe Diems tekster, og problemstillingen min er sammenligning av virkemidler i sangtekstene i forhold til hverandre.

Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden

Nå i presentasjonen så har jeg med en innholdsliste, så om temaet/primærlitteraturen/problemstillingen min og forklarer om det, jeg har med definisjoner som jeg skal forklare hva ulike ord som f.eks. sekundærlitteratur betyr. Jeg skal ha med litt om Karpe Diem, siden de har skrevet sangene jeg har oppgave om.

Så har jeg med en lyrikkanalyseoppskrift hvor jeg bruker den oppskriften til å analysere de 3 sangene jeg har, så skal jeg sammenligne de og tar med en oppsummering og kildelisten på slutten. Er det noe mer jeg burde ha med i powerpointen? Denne presentasjonen må vare i 20 minutter. Er det noe mer jeg burde ha med for å klare å komme opp til 20 min? (Skriver også generelt teori om raptekster også.)

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Dette var et stilig tema for oppgave, som jeg fikk lyst å lese! Karpe er jo kanskje de norske dikterne i dag som når ut til flest ungdommer, og kanskje det går an å finne nøkkelen til suksessen i tekstene deres?

For meg høres det ut som du har nok stoff i oppgaven din til å snakke i 20 minutter. Jeg vet ikke hva læreren din har sagt, men hvis jeg var deg, ville jeg brukt mest tid på sammenligningen av de tre sangene. Hvilke virkemidler finner du i tekstene? Hva er likt og hva er forskjellig fra tekst til tekst? Er temaet det samme i alle tekstene, eller handler de om ulike ting? Du kan lese mer om språklige virkemidler i dikt her: https://ndla.no/nb/node/176611/oembed?fag=27. Les også vår artikkel om dikttolkning.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetProblemstilling til bøkene Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei

Hør her'a! av Gulraiz Sharif

SPØRSMÅL: Hei. Vi har fordypningsoppgave i norsk. Jeg har valgt den nye Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei, men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg kan ha.

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Du har valgt to populære bøker som har en del felles. Det betyr at de passer godt til en fordypningsoppgave. 

Både Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei handler om det å leve i Norge med en flerkulturell bakgrunn, og om hvordan dette påvirker de unge hovedpersonene.

Her er to forslag til oppgaver:

 1. En mulig oppgave du kan skrive, er å se på hvordan de to forfatterne leker med det norske språket. For eksempel: "Hva er forskjeller og likheter mellom språket i Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei?"

Hør her'a! begynner slik: "Sommerferie, as."

Og på samme side:

"jeg holdt på å pææse ut."

"Jeg tenker sånn, brorsan,"

Noe av det du kan komme inn på i en oppgave om språket i bøkene:

 • Hva kjennetegner språket i Tante Ulrikkes vei, sammenlignet med det eksemplene over?
 •  Brukes det mer like mye slang ("uhøytidelig" språk) i begge bøkene? Hvis ikke, hvorfor?
 • Tante Ulrikkes vei har også noen sider som ser ut som e-poster. Hvorfor det?
 • På hvilken måte bidrar språket til din opplevelse av bøkene?

2. Begge bøkene handler om vennskap i oppveksten. En problemstilling kan være: "Hvordan skildres vennskap i Hør her'a! og Tante Ulrikkes vei?" Her kan du f.eks. se på synsvinkelen i bøkene. Blir personene skildret utenfra, eller får vi bli kjent med tankene deres? Hva forteller dialogene i bøkene oss om forholdet mellom personene?

Håper dette hjelper deg videre! Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetProblemstilling til boka Boktyven

Boktyven av Markus Zusak

SPØRSMÅL: Hei. Jeg skal ha fordypningsemne i norsk. Jeg har valgt boken Boktyven og adaptasjon av denne boka. Jeg sliter med å finne god problemstilling.

SVAR: Å lage en god oppgave om filmadaptasjon kan være utfordrende. For å lage denne oppgaven må du både sette deg inn i filmanalyse og vanlig litterær analyse av bøkene. Du skal analysere begge verkene. I tillegg skal du sammenligne de to. Hva er forskjeller og likheter? Får du for eksempel samme inntrykk av karakterene i både boka og filmen? 

Jeg kan anbefale boka Fra bok til film: om adaptasjoner av litterære tekster for å lære mer om adaptasjon. Ellers anbefaler jeg at du tar en titt på denne artikkelen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Filmanalyse om filmanalyse. Du finner sikkert litt om filmanalyse i norskboka di også!

Når det gjelder problemstilling: Ikke lag en problemstilling som er et ja/nei-spørsmål. Det er lurt å bruke spørreord som hvorfor eller hvordan. Bruk litt tid på å undersøke temaet du vil skrive om. Hva i dette temaet er det du lurer på? I konklusjonen din skal du svare på problemstillingen din, og si hva du har kommet fram til. Problemstillingen din kan for eksempel være: "Hvordan skiller Boktyven av Markus Zuzak seg fra filmen med samme navn?"

Du finner mer om problemstilling i disse artiklene: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk#2 og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling .

God helg og lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetHvordan lage presentasjon om to bøker?

SPØRSMÅL: Hei, jeg har fordypningsoppgave i norsk og har valgt et litterært emne. Jeg har valgt å sammenlikne to bøker med samme tema som er kjærlighet, i tillegg med ulike tidsperioder. Dette valgte jeg fordi jeg er interessert på hvordan kjærlighet blir beskrevet i de to bøkene fra forskjellige tider. Den første boken jeg har lest, er Victoria av Knut Hamsun (1898), det er en gammel kjærlighetshistorie. Den andre boken jeg har lest er Sinnssykt forelsket av Katarina Von Bredow. Nå har jeg lest begge bøkene og notert veldig lite, fordi jeg ikke forstår akkurat hva jeg skal notere. Hva skal jeg presentere? Og hvordan? Hva skal presentasjonen inneholde? Er det en oppskrift jeg kan følge for presentasjonen min? Kan jeg få hjelp?

Katarina Von Bredow Sinnssykt forelsket

SVAR: Først: Dette høres ut som en spennende problemstilling! Det finnes dessverre ingen oppskrift for hvordan du lager en fordypningsoppgave, men hvis det hadde gjort det ville nok «å finne et tema du synes er spennende» vært første steg. Du har altså en god start! 

Jeg tror at det er lurt at du fortsetter med å lage en tydelig problemstilling. Jeg forstår at du gjerne vil se på temaet kjærlighet i de to bøkene; hvordan fremstilles kjærlighet på ulike måter i de to forskjellige bøkene? Du kan se på problemstillingen som et kart på veien til målet. Ikke lag en problemstilling som er et ja/nei-spørsmål. Det er lurt å bruke spørreord som hvorfor eller hvordan. Bruk litt tid på å undersøke temaet du vil skrive om. Hva i dette temaet er det du lurer på? I konklusjonen din skal du svare på problemstillingen din, og si hva du har kommet fram til. 

Hvis du lager en problemstilling som dreier seg om hvordan kjærligheten fremstilles på forskjellige måter i de to bøkene må du notere med utgangspunkt i denne problemstillingen. Nå har du jo allerede lest bøkene, men husker du kanskje noen scener som tydelig handler om kjærlighet? I Viktoria er det jo for eksempel en utfordring for Johannes at han ikke kan få Viktoria fordi hun er rikmannsdatter, og han ikke har særlig høy status. Finnes det noen lignende problemstillinger i den andre boken? Eller får de forelskete lov til å være sammen? Det er hele tiden viktig at du knytter funnene dine til epokene bøkene ble skrevet i. Hvis (for eksempel) den andre boka også handler om en gutt som ikke har så god råd og forelsker seg i en rik jente ville kanskje ikke det hatt like mye å si i vår tid? Et slikt funn vil både vise forskjeller mellom de to bøkene og vise at forskjellen er knyttet til tiden de ble skrevet i. 

Du skal presentere det du har funnet basert på problemstillingen din. Først presenterer du selve problemstillingen, så skal du utforske problemstillingen gjennom å sammenligne de to bøkene og se hvordan funnene dine passer opp mot epoken de er skrevet i. For å gjøre dette må du gjøre en litterær analyse av de to bøkene, og sammenligne dem. Til slutt skal du konkludere, du skal rett og slett svare på problemstillingen din til slutt. 

Her får du tips til å lage en problemstilling: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk#2 og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Har-du-ikke-bestemt-deg-for-problemstilling.

I denne videoen snakker vi om tips til selve fremføringen: https://www.youtube.com/watch?v=PVaK6EqDgzE&list=PL_Xpqu_1yuO8VFxHiwcHoas6lmToyoJ4h&index=1

En PDF med powerpoint-presentasjon av tips til Analyse og tolkning når du skal skrive en fordypningsoppgave finner du her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Hvordan-gjennomfoere-en-fordypningsoppgave .

Jeg håper at dette var til hjelp! Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetProblemstilling til Et dukkehjem av Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt å skrive min fordypningsoppgave om Et dukkehjem av Henrik Ibsen og jeg sliter med problemstilling. Kan jeg får noe tips fra dere?

Et dukkehjem av Henrik Ibsen omslag

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Det finnes mange muligheter hvis du vil bruke Et dukkehjem som utgangspunkt for en fordypningsoppgave. Nå vet ikke vi hva læreren din har sagt, men ofte kreves det at man bruker to eller flere tekster i en fordypningsoppgave. Det vil vi forresten anbefale uansett. Hvis du bruker mer enn én tekst, blir det automatisk lettere å drøfte og sammenligne i besvarelsen din, og drøfting setter læreren din pris på. :-)

 • En oppgave du kan skrive, er å sammenligne Nora i Et dukkehjem og Noora i tv-serien Skam. Manuset til Skam kan du låne på biblioteket, de finnes som bok. En problemstilling kan være: Hva er forskjeller og likheter i hvordan kvinnerollen skildres gjennom Nora i Henrik Ibsens Et dukkehjem og Noora i tv-serien Skam? Flere bøker om kvinnerollen finner du her.
 • Du kan også se på temaet samlivsbrudd med utgangspunkt i Et dukkehjem og en moderne roman. En problemstilling kan være: Hva er forskjeller og likheter mellom beskrivelsen av samlivsbruddene i Henrik Ibsens Et dukkehjem og Geir Gulliksens Historie om et ekteskap? Eller andre bøker om dette emnet, se vår liste med aktuell litteratur.
 • Du kan også se Et dukkehjem opp mot den litterære perioden den er skrevet i. Et dukkehjem tilhører perioden vi kaller realismen, hvor litteraturen skulle sette problemer under debatt. Forslag til problemstilling kan være "Hvilke trekk som er typiske for realismen finnes i Henrik Ibsens drama Et dukkehjem"? Hvis du skal lese en tekst til i fordypningsoppgaven, kan du se denne også opp mot perioden den er skrevet innen.
 • Du kan velge å se Et dukkehjem opp mot sjangeren den er skrevet i, altså dramatikk. Du kan lese vår gjennomgang av hva som er typisk for dramasjangeren her. Ibsen er en moderne forfatter når det gjelder temaene han tar opp, men samtidig er stykkene hans på mange måter veldig tradisjonelle i formen. Et dukkehjem er for eksempel et stykke som følger Aristoteles sin beskrivelse av "enhet i sted, tid og handling", og det har en klar oppbygning og spenningskurve. Det kan være lurt å lese et annet drama også, og se hvordan det forholder seg til sjangeren. En problemstilling kan være: "På hvilken måte forholder Et dukkehjem av Henrik Ibsen og Nokon kjem til å kome av Jon Fosse seg til sjangeren dramatikk?".

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetTips til muntlig presentasjon av fordypningsoppgave

SPØRSMÅL: Hvordan presenterer man en fordypningsoppgave foran klassen i 15 eller 20 minutter, og hva er viktig å huske på når en står foran klassen?

SVAR: Takk for spørsmålet! Se våre tips her:

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget


Bøker om stedsnavn på Bryne

SPØRSMÅL: Jeg skal ha en fordypningsoppgave om opprinnelse og bakgrunn bak stedsnavn på Bryne, og lurte på om dere hadde noen bøker om dette? Takk på forhånd. :-) 

SVAR: Inge Særheim, som underviser på UiS, kan veldig mye om stedsnavn på Jæren og har skrevet flere bøker om temaet:  

Ellers kan du også lese:  

 Språkrådet har også kort og enkel informasjon om bynavn:  

https://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/navn-pa-steder-og-personer/Bynavn/ 

Til slutt kan du alltids ta kontakt med Særheim. I så fall finner du kontaktinformasjonen hans på UiS sine nettsider.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetBøker om true crime

SPØRSMÅL: Jeg er elev ved Askim videregående skole og skal starte med fordypningsoppgaven i norsk. Jeg er svært fornøyd med nettsiden deres og tipsene som ligger der, men jeg sliter litt med å finne bøker.  

Temaet jeg har tenkt ut er true crime, og jeg tror det hadde vært særs spennende å sammenlignet 3 bøker om samme kriminalsak, men skrevet fra forskjellig vinkler. For eksempel 1. bok, skrevet av gjerningsmann, 2.bok skrevet av offer/pårørende og 3.bok skrevet av etterforskere eller noen andre utenforstående. Utfordringen er at jeg sliter med å finne bøker og vet ikke helt hvor jeg kan henvende meg for dette, så jeg prøver dere. Har dere noe bok-tips eller noe tips til hvor jeg kan starte letingen?

SVAR: Hei, Jeg vet ikke om det er så lett å finne eksempler der også gjerningsmannen har skrevet en bok, men det finnes i alle fall eksempler på ekte kriminalsaker det er blitt skrevet flere bøker om.  

Hvis du skal skrive om true crime er det viktig å på forhånd snakke med læreren om hva slags krav hun har til valg av type litteratur. Må det for eksempel være skjønnlitteratur? 

Det første eksempelet jeg kommer på er fra kulten i Knutby. Her skjedde det flere overgrep i form av religiøs og sosial kontroll, fysisk og psykisk vold, men det skjedde også to drap i Knutby. Kanskje til og med tre? I tillegg til de to drapene skjedde det et merkelig dødsfall. I år kom det en krimbok med navn «Knutby», i tillegg er det skrevet flere fagbøker om kulten og mordene, for ikke å snakke om at det finnes en veldig god dokumentar på NRK som kanskje kan gi deg et lite innblikk i saken. 

To bøker (en skjønnlitterær og en faglitterær) om Knutby som du kan låne på biblioteket:  

Jentene av Emma Cline

En annen bok jeg kommer på er også basert på true crime i en kult, nemlig Jentene av Emma Cline. Her dreier det seg om en ung jente (14 år) som blir med i en kultaktig hippiegjeng, en familie. Historien er basert på Charles Manson’s «The Family», men den er fiksjonalisert og bruker ingen ekte navn, ikke en gang Mansons.  

Den skjønnlitterære Knutby-boka er også fiksjonalisert. Det vil si at begge disse bøkene ikke bare baserer seg på den sanne historien, men at forfatteren også står fritt til å dikte litt.  

Ellers kan du ta en titt på klassikeren innen true crime Med kaldt blod: en sannferdig beretning om et massemord og de følgene det fikk av Truman Capote om drapet på en familie i USA. Av de bøkene jeg har skrevet om her er nok Capotes nærmest den originale historien, det er en mer dokumentarisk bok selv om vi har valgt å plassere den på skjønnlitteratur hos oss i alle fall.  

Jeg tror det for alle disse bøkene kan bli vanskelig å finne mer enn en bok om temaet, i alle fall hvis du skal velge mer enn en skjønnlitterær bok, og den må være på norsk (vanlige regler for oppgaven). Men kanskje du kan sammenligne på tvers av ulike true crime-inspirerte bøker? Håper dette hjalp deg et stykke på vei.  
 
Lykke til med fordypningsoppgaven! 

Sofie, SølvbergetProblemstilling i oppgave om død og sykdom

SPØRSMÅL: I min fordypningsoppgave har jeg valgt temaet «død og sykdom». Dere har flere eksempler på problemstillinger til ulike temaer på nettsidene deres, men ser ingen forslag på problemstilling til sykdom eller død. Derfor spør jeg om dere har noen eksempler på problemstilling til dette temaet, som jeg kan ta inspirasjon av. Jeg ville satt stor pris på svar. 

SVAR: Hei! Når du jobber med en problemstilling er det alltid viktig at du kommer ordentlig inn på temaet. Når vi tolker litteratur skiller vi ofte mellom tema og motiv. Motivet er det vi ser, det åpenbare, selve handlingen. Temaet er derimot noe dypere, det motivet er et bildet på, budskapet om du vil.

Verden er en boble av Nicola Yoon

En bok som handler om sykdom kan ofte handle om mer enn bare sykdommen i seg selv. For eksempel ser vi ofte i bøker om psykisk helse at bøkene i større grad handler om konflikten mellom den store institusjonen (psykiatrisk avdeling) og det lille menneske, mer enn om diagnosen i seg selv. Et eksempel fra fysisk sykdom kan være Verden er en boble, der boka i stor grad handler om hovedkarakterens altoppslukende sykdom, men også i dypere grad om forholdet mellom henne og moren, om morens kontrollbehov og om forelskelsens frigjørende kraft.  

Et eksempel til problemstilling for sykdom kan derfor være: Hvordan kan sykdommen være et bilde på en større konflikt? Her kan du med fordel være mer spesifikk, når du vet hvilken bok du skal ta for deg. For eksempel: «Hvordan fremstilles konflikten mellom mor og datter i Verden er en boble av Nicola Yoon?». For å belyse denne problemstillingen må du bruke mye tid på å se på sykdommen, den er nemlig en sentral konfliktlinje for mor og datter.  

Død kan også være et motiv som brukes for å belyse et annet tema, men ofte vil døden også være temaet. Samtidig finnes det mange perspektiver å se på død fra; handler boka om frykten for å dø? Om et ønske om å dø? Om sorgen de etterlatte sitter igjen med etterpå? Alle disse tre er ulike perspektiver på døden. En fin problemstilling hvis du skal skrive om død kan være: «Hvordan belyses døden i boka?», for eksempel «På hvilken måte fremstilles døden i 13 gode grunner av Jay Asher?».  

Takk for spørsmålet! Lykke til med fordypningsoppgaven.

Sofie, SølvbergetHobbiten som fantasylitteratur

SPØRSMÅL: Jeg har valgt å lese boka Hobbiten av J.R.R. Tolkien, og problemstillingen er "På hvilken måte kommer sjangeren fantastisk litteratur til utrykk i barne- og ungdomsromanen Hobbiten?. Så mitt spørsmål er om dere har noen gode tips til hva som kan være lurt å dra inn i oppgaven min? Og hvordan jeg kan sette opp oppgaven min og hva som må med? Til nå har jeg tenkt å dra inn norrøn mytologi å bruke Voluspå som sekundærkilde, da mange av karakterene og navnene i romanen (Hobbiten) er inspirert av nettopp denne kilden. Er det noe annet som kunne vært lurt å dra inn for å vise bredde, og hva burde jeg ta med for å støtte opp om problemstillingen?

SVAR: Hei, så spennende at du vil skrive om fantasy! Det er en av mine yndlingssjangre. Slik jeg forstår oppgaven din setter du fokus på sjangeren fantasy, det er altså «hva som gjør boka til fantasy» du prøver å finne ut. Sjekk vår film om kjennetegn ved fantasy:

For å si noe om hvordan sjangeren kommer til uttrykk i boka, må du først si noe om hva som er typisk for sjangeren. Da vil jeg anbefale deg å finne kilder som handler om typiske sjangertrekk. Her er det nok lurt å finne stoffet i bøker, men hvis du har en lærer som gjerne vil at du skal bruke kilder utenom det vanlige (og du har litt god tid) så kan du jo for eksempel oppsøke et forlag som gir ut fantasylitteratur, noen som jobber på universitetet og jobber med sjangeren, eller hvis du er skikkelig modig kan du til og med kontakte en forfatter som skriver denne typen litteratur selv? (Det er ikke sikkert de svarer, men som du skrev til oss er det jo verdt det å ta en sjans). På Sølvberget har vi flere bøker om fantasysjangeren som du kan komme og se på.

Noen bøker om emnet:

Den siste boka her er den nyeste, og den ser spesifikt på fantastisk litteratur for barn og unge.

Ellers må du ikke glemme norskboka di! Det kan godt være at du finner god informasjon om sjangeren der også. 

Som du ser av artikkelen om fantasy på våre nettsider, finnes det flere forskjellige sjangre innenfor fantasylitteraturen. Det er lurt å begrense seg litt når man skriver oppgave, og derfor fokusere på den delsjangeren boka du skriver om passer inn i. Husk dessuten at boka du skriver om er veldig viktig! Ta gjerne med konkrete eksempler på hvordan den boka viser igjen typiske kjennetegn. I stedet for å skrive, for eksempel, at «Mytologiske figurer, for eksempel figurer fra norrøn mytologi, er typisk for fantasy. Dette ser vi eksempler på i Hobbiten», må du vise eksemplene.

 Voluspå er en spennende sekundærkilde! Husk å alltid tenke «hvorfor er dette relevant for oppgaven min?», så både når du skriver og når du velger kilder er det viktig å tenke på hvordan de kildene kan hjelpe deg å svare på problemstillingen.

Til slutt har jeg hentet litt fra nettsiden vår om hvordan du kan bygge opp oppgaven:

 • Innledning: Presentere problemstillingen og emnet, begrunne valg av oppgave, si noe om hvordan teksten din er bygget opp, bruk av kilder. 
 • Hoveddel: Analyse og tolkning av teksten(e). Hoveddelen vil bestå av flere underdeler avhengig av hva det er du skal ha om. Her må du bruke litt på å tenke gjennom hva det er du skal ha med, og du må hele tiden ha problemstillingen klart for deg. 
 • Avslutning: Oppsummer hva du har kommet fram til, og vis at du har svart på problemstillingen. 

Det forventes at du jobber godt, både på skolen og hjemme, og at du faktisk foretar et dypdykk i emnet du har valgt. Når oppgaven er ferdig, kan du være godt fornøyd med egen innsats.

Mer informasjon om å gjennomføre oppgaven finner du også her. 

 Håper dette svarte på det du lurer på! Hvis ikke er det bare å sende meg en mail til. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sofie, SølvbergetSekundærlitteratur til oppgave om Karens jul og Et dukkehjem

SPØRSMÅL: Jeg skal ha en fordypningsoppgaven i norsk hvor primært er Karens jul av Amalie Skram og Et dukkehjem av Henrik Ibsen, av denne grunn lurte jeg på om dere kunne anbefale noen sekundær og/eller kilder jeg kan bruke i oppgaven? Fordypningsoppgave om kvinnens stilling i samfunnet skrevet på bakgrunn av bøkene Karens jul og Et dukkehjem.

Frå Nora til Karl Ove

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Her er noen sekundærkilder du kan se på:

 • Et sted å begynne er Frå Nora til Karl Ove: og 84 andre personar i norsk litteratur av Jan H. Landro. Der handler det blant annet om Nora fra Et dukkehjem
 • Merete Morken Andersen skrev for få år siden en stor biografi om Amalie Skram, Blodet i årene: Amalie Skram og hennes tid. Der finner du mye om Skram.
 • Per Thomas Andersens bok Norsk litteraturhistorie gir en solid innføring i denne perioden i norsk litteratur, og knytter litteraturen sammen med samfunnsutviklingen ellers.

NB: Husk at oppgaven din bør handle mest om det som står i de litterære tekstene, altså hvilke virkemidler og temaer du finner i dem. 

Når man skal skrive om et engasjerende emne, kan det ofte skje at oppgaven dreier seg mer over til å bli en historie-oppgave om samfunnet generelt på den tiden tekstene ble skrevet. 

Jeg tror du vil score best hvis du "nærleser" tekstene mest mulig, og holder deg til det som står i dem. Det må selvsagt knyttes opp mot den litterære perioden det ble skrevet innenfor og tiden det ble skrevet i, men en litteraturoppgave bør handle mest om selve tekstene. Læreren din kan si mer om dette.

Vi anbefaler noen bøker om sekundærlitteratur i denne filmen: 

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetDei sju dørene og forholdet til krimsjangeren

Dei sju dørene Agnes Ravatn

SPØRSMÅL: Jeg har lest boka Dei sju dørene av Agnes Ravatn og synes det er interessant hvordan denne roman har både mange likhetstrekk og ulikhetstrekk med krimsjangeren. Kan dere være interesserte i å hjelpe meg å finne ut av disse trekkene?

For eksempel synes jeg det er fascinerende hvordan Ravatn sin bruk av humor gjør romanen så fengende, til tross for at det skiller seg ut fra den tradisjonelle krimsjangeren. I tillegg er ikke Nina detektiv men litteraturprofessor, og samtidig er romanen fri for blod, grøss og seriemordere!

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg har ikke lest denne romanen selv, men det er det mange andre som har gjort – og det virker som du er på god vei til å «knekke koden». Vi kommer nok ikke til å lage et eget innlegg om hvordan akkurat denne romanen skiller seg fra tradisjonell krim. Men du er allerede godt i gang med å gjøre en analyse av denne boka opp mot krimsjangeren!

Nesten all krim handler om oppklaringen av ett eller flere drap. Men det er også den eneste fellesnevneren. Krim-sjangeren begynte med privatdetektiven som helt og den som skulle løse mysteriene. Fra midten av 1900-tallet ble det vanligere å skrive om politifolk i hovedrollene, og slik er det fortsatt. Men det går an å skrive krim med mange ulike typer hovedpersoner, som litteraturprofessoren i Ravatns bok. Allerede Agatha Christie introduserte Miss Marple, ei gammel dame som løste mysterier bedre enn politiet. Det er også skrevet mange krimromaner med journalister i hovedrollen.

Humor er et språklig virkemiddel. Drap og morsomheter henger jo ikke sammen i virkeligheten, men er ikke så uvanlig i krimlitteraturen. Men da vil det som regel gjennomsyre hele boka, for eksempel at det er en parodi. Knut Nærums krimbøker om detektiv Oberon Qvist er slike bøker – ekte mysterier, men drapene og replikkene er så overdrevne at vi må le. Prøv å beskrive hvordan Ravatn bruker humor. Er det en humor som forteller oss at hele boka er en spøk, eller inngår humoren i en krimbok som er alvorlig ment?

Du nevner to måter Ravatns bok skiller seg fra tradisjonell krim: Hovedpersonen og humorbruken. Er det andre elementer i boka som skiller den fra annen krim? Og motsatt: Hvilke typiske krim-trekk finner du i boka? Du kan lese vår gjennomgang av krimsjangeren her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Sjangerstudium/Fordypningsoppgave-om-krim

Du kan høre Ravatn fortelle om boka i dette opptaket fra Sølvberget i fjor: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Kapittel/Historisk-Kapittel/Kapittel-19/Podcast-Agnes-Ravatn-om-Dei-sju-doerene/(language)/nor-NO

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetSekundærlitteratur om 1984 og dystopier

1984 George Orwell

SPØRSMÅL: Jeg er VG3-elev, og skal skrive min fordypningsoppgave om boka 1984 av George Orwell og dystopiromaner. Har dere sekundærlitteratur dere kan anbefale at jeg ser på?

SVAR: Her er sekundærlitteratur som kan egne seg for en oppgave om dystopier:

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetProblemstilling til romanen Svik

Svik av Trude Teige

SPØRSMÅL: Hei, jeg har valgt å skrive min fordypningsoppgave om krimromanen Svik av Trude Teige. Jeg sliter med er å komme på en god og relevant problemstilling til oppgaven, og lurer derfor på om du har noen tips om mulige problemstillinger eller tips til hvordan jeg kan komme på en selv.

SVAR: Hei! Hvis fordypningsoppgaven din skal handle om denne ene boka, ville jeg valgt å skrive om boken sett opp mot sjangeren den er skrevet i. Da vil du kunne skrive en fyldig oppgave. En problemstilling kan være: "Hvordan forholder Svik av Trude Teige seg til sjangerkjennetegnene for krim?". Se vår film om krimsjangeren: https://www.youtube.com/watch?v=VqmNUGPdzbM

I oppgaven kan du komme inn på dette (blant annet):

 • Krim handler som regel handler det om ett eller flere drap. Gjelder dette også for Svik? (Hint: Ja, men det er mer enn drapene som er mystisk i boka, og som bidrar til å dra handlingen framover. Hva gjør det med romanen at den foregår på to tidsplan, nåtid og andre verdenskrig?)
 • Hovedpersonen i en krim er som regel en etterforsker. Gjelder dette også for Svik? (Hint: Er det helt klart hvem som er hovedpersonen? Er det to? Og i så fall, hvordan er forholdet mellom dem?)
 • Mange krimbøker inneholder samfunnskritikk. Gjelder dette også for Svik, eller er det bare et mordmysterium? (Hint: Se på hvordan boka trekker inn andre verdenskrig.)

Jeg vet ikke hvilke rammer du har fått for din oppgave, men hvis du velger en bok i tillegg til Svik, vil du også kunne sammenligne den med sjangerkjennetegnene for krim, og sammenligne den med Svik. Da får du enda mer "kjøtt på beinet".

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetProblemstilling til oppgave om kultur og kulturmøter

Tante Ulrikkes vei

SPØRSMÅL: Hei, jeg skal lage en fordypningsoppgave om kultur. Jeg har lest Tante Ulrikkes vei, men trenger en bok til. Har dere noen forslag til bok og problemstilling?

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet. Vi har en liste med bøker om kulturmøter, innvandring og rasisme. Du kan jo ta en kikk på bokforslagene våre der, og se om det er noen av dem du synes ser spennende ut: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Emneliste/Boeker-om-kulturmoeter-innvandring-og-rasisme

Det er skrevet en del bøker om møter mellom ulike kulturer i Norge og i verden. En problemstilling som kan fungere nesten samme hvilken bok du velger å lese i tillegg til Tante Ulrikkes vei, er: "Hva er forskjeller og likheter mellom hvordan kulturmøter skildres i Tante Ulrikkes vei og Bok x?"

Da kan du sammenligne personskildringer, språklige virkemidler, miljøskildringer, handlingen - og ikke minst tematikken i de to bøkene.

NB: Kulturmøter vil være motivet i disse bøkene (altså det boken ytre sett "handler om"), men bøkene vil ofte også ha andre temaer som kanskje ikke er like lett å gå øye på. Let etter dem. :-)

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetProblemstilling til oppgave om krimbok

SPØRSMÅL: Hva kan en problemstilling være fra en krimbok?

SVAR: Hvis du skal skrive fordypningsoppgave om krim eller ta utgangspunkt i en eller flere krimbøker, kan problemstillingen være hvordan bøkene forholder seg til sjangeren.

 • Hovedpersonen: Er hovedpersonen typisk for krimsjangeren? Er han/hun politimann, detektiv, en annen type etterforsker eller ikke etterforsker i det hele tatt? Kanskje boken ikke har en typisk hovedperson? I så fall, hvorfor ikke, og hva gjør det med leseopplevelsen?
 • Oppbygning: Hvordan er strukturen i romanen? Følger boka/bøkene den klassiske krim-oppskriften med at mordet blir begått tidlig i handlingen, og at det deretter blir oppklart?
 • Underliggende tema: Handler boka om noe mer enn å oppklare en forbrytelse - prøver den også å si noe om et samfunnsspørsmål eller et allment menneskelig tema (sorg, håp, sjalusi, utroskap osv.)?
 • Sjanger-grenser: Er dette en "klassisk" krim som handler om etterforskning av en forbrytelse, eller har den elementer av andre sjangere? Mange krimbøker mikser sjangere, for eksempel ved å trekke inn elementer fra grøss, fantasy og science fiction.

Spørsmålene over egner seg godt hvis du skal skrive om f.eks. to bøker fra ulike epoker. Hvis du bruker spørsmålene over til å sammenligne en krim fra tidlig 1900-tall med en som ble skrevet hundre år senere, vil du kanskje finne ulike svar på spørsmålene over. Og da har du et godt utgangspunkt for drøfting når du skriver oppgaven din.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, SølvbergetMinimalistisk litteratur

SPØRSMÅL: I’ve just read Martin Svedman’s Når Jeg drikker. It’s a very impressive story. Authors you recommended in this video are next in my list. So reading Svedman’s book I thought if you can tell to your viewers about minimalism in literature (which is definitely Svedman’s style, I believe), please! Thanks a lot☺️

SVAR: Se vår film om minimalistisk litteratur:

Norsk prosadiktning

SPØRSMÅL: Hello. Can you recommend any Norwegian prose poetry (like Russell Edson)?

SVAR: Se vår film om norsk prosadiktning:

Google+