Hopp til hovedinnhold

Problemstilling til fordypningsoppgave om En folkefiende av Henrik Ibsen

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

En folkefiende av Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: Hei, jeg skal jobbe med fordypningsoppgaven i norsk og har valgt En folkefiende av Henrik Ibsen.

Jeg tenker å ha forfatterskap som tema, men har ikke bestemt meg. I tillegg må jeg ha en bok nummer to til å sammenligne med. Har dere forsalg til en bok som kan være god å sammenligne med, med eventuelt et annet tema? Eller en annen Henrik Ibsen-bok, som kan gi meg noen gode problemstillinger rundt forfatterskap? Eventuelt hva kan de problemstillingene være?

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Vi får mange spørsmål om problemstilling, så vi laget like godt en film om hvordan man kan lage slike, uavhengig av hvilken bok som er utgangspunkt. Jeg tror den kan hjelpe deg videre:

Hvis du skal bruke denne metoden som utgangspunkt for en oppgave om Henrik Ibsen, kan du ta for deg én side ved to forskjellige skuespill. For eksempel spenning og konflikt: Hvordan bygger Ibsen opp spenning i En folkefiende og i f.eks. Et dukkehjem? Hva består konfliktene av i de to skuespillene, og hvordan kommer de til uttrykk i stykkene? Eller du kan se på persontegningene. Hva er forskjeller og likheter mellom Thomas Stockmann i En folkefiende og f.eks. tittelfiguren i Brand? Eller du kan rett og slett se på temaene i to stykker: Hvordan skiller tematikken i En folkefiende seg fra tematikken i Et dukkehjem

Du kan også lese En folkefiende og en bok med samme tema, av en annen forfatter. En folkefiende er blitt tolket på ulike måter, men i bunnen handler det mye om kostnaden ved å stå imot flertallet. Et naturlig skuespill å sammenligne med kan være Semmelweis av Jens Bjørneboe, som er basert på en virkelig historie. Hva er likheter og ulikheter mellom Thomas Stockmann og Ignaz Semmelweis, slik de framstår i stykkene?

Og en siste variant: Henrik Ibsen skrev i den litterære epoken som kalles realismen. Hvilke kjennetegn ved realismen finner vi i En folkefiende?

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sjekk også YouTube-spillelisten med alle våre filmer med tips og råd om fordypningsoppgaven.

Google+