Hopp til hovedinnhold

Hvordan bygge opp en fordypningsoppgave?

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Hei, har allerede valgt problemstilling til en sammenligning imellom Attack on Titan og En folkefiende. Hvordan kan jeg bygge opp fordypningsoppgaven??

SVAR: Hei! Jeg vet ikke helt hvor du er i prosessen, men siden du allerede har bestemt deg for bøker og problemstilling, er du kanskje i gang med lesingen?

En folkefiende av Henrik Ibsen

Gode oppgaver kjennetegnes av tydelighet: En klar struktur, forståelig språk og godt begrunnede konklusjoner/drøftinger.

En god hjelp i den forbindelse kan være å lage et slags rammeverk for oppgaven din på forhånd, og notere i dette underveis. Hvordan er synsvinkel, personskildring, tema/motiv, språklige virkemidler osv. i Attack on Titan og En folkefiende , sett opp mot problemstillingen du har laget?

Hvis du noterer deg eksempler mens du leser, blir det lettere å skrive selve oppgaven til slutt. Det gjør også at oppgaven din blir ryddig å lese for læreren din, hvis du deler den inn i ett avsnitt for hvert del-emne du vil sammenligne.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Google+